Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zygmunt Rygiel (1926-2008)

Email Drukuj PDF
(6 głosów, średnia ocena: 5.00 na 5)

Wanda Belcik, Alicja i Andrzej Ryglowie

Zygmunt Antoni Rygiel (1926-2008) leśnik, działacz społeczny

Zygmunt_RygielUrodził się 25 maja 1926 r. w Peczeniżynie k. Kołomyi (Ukraina), jako jeden z dwóch synów Jana Rygla inspektora szkolnego i Anny Magdaleny Zygmuntowicz (córki Jana Zygmuntowicza z Krosna). Szkołę powszechną ukończył w Koninie, a następnie uczęszczał do Gimnazjum w Kole. W 1940 r. został wraz z rodzicami wysiedlony do tzw. Generalnego Gubernatorstwa do Targowisk k. Krosna. Podczas okupacji, w l. 1941-1943 ukończył 3-letnią Szkołę Tkacką w Krośnie, a następnie pracował w miejscowych Zakładach Przemysłu Lniarskiego jako tkacz. Maturę uzyskał w krośnieńskim Liceum Ogólnokształcącym w r. 1945. Następnie wyjechał do Koła, gdzie przez rok pracował jako nauczyciel. Studiował na Wydziale Leśnym Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu uzyskując w 1951 r. tytuł magistra. W roku 1966 ukończył studia podyplomowe z zakresu leśnictwa w tej samej uczelni. W październiku 1978 r. obronił pracę doktorską na Akademii Rolniczej w Krakowie i otrzymał tytuł doktora nauk leśnych.

Pracę zawodową jako leśnik podjął w 1951 r. na stanowisku adiunkta w Nadleśnictwie Jaśliska. W tym samym roku (26 listopada) zawarł związek małżeński z krotoszynianką - Reginą Marią Łażewską, z którą miał jedną córkę (urodzoną w 1953 roku). Kolejno pracował jako referendarz w rejonie Lasów Państwowych w Ustrzykach i w Jaśle. W l. 1954-1958 był kierownikiem technicznym w Rejonie Lasów Państwowych w Rymanowie, następnie inspektorem obwodowym w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Przemyślu i nadleśniczym w Nadleśnictwie w Krośnie. W l. 1967-1974 pracował w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Krakowie, by od 1974 związać się znów zawodowo z Krosnem, gdzie do przejścia na emeryturę, to jest do r. 1991, pracował w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. W l. 1987-1989 był członkiem Rady Nauki i Techniki Makroregionu Południowo-Wschodniego PAN.

Z. Rygiel jest autorem około 200 artykułów naukowych i popularnonaukowych o tematyce historycznej, przyrodniczej i społecznej. Wiele z nich dotyczy Podkarpacia, a ściślej terenów byłego województwa i powiatu krośnieńskiego. Publikował je m.in. w pismach fachowych: "Las Polski", "Trybuna Leśnika", "Sylwan", regionalnych: "Podkarpacie", "Nowiny", "Ziemia Krośnieńska", "Dębina", "Gazeta Bieszczadzka" i w roczniku "Iwonicz Zdrój". Był również popularyzatorem wiedzy o historii regionu i ochronie dziedzictwa przyrodniczego, jako prelegent i autor referatów. Od 1993 r. był aktywnym działaczem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, jako członek Zarządu Głównego i kronikarz organizacji. Działał również w takich organizacjach jak: Liga Ochrony Przyrody, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Polskie Towarzystwo Leśne. Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi (1979) i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1986) oraz liczne odznaki i odznaczenia resortowe. W 2004 r. otrzymał Kordelas Leśnika Polskiego, najwyższe wyróżnienie branżowe. Z zamiłowania uprawiał rzeźbę w drewnie, malował i majsterkował.
Mieszkał w Krośnie od 1951 r. Zmarł 16 września 2008 roku w swoim domu przy ulicy Krzywej w Krośnie, pochowany jest na cmentarzu komunalnym w Krośnie.

 
Publikacje:
Skarby przyrody, "Podkarpacie", 1979, nr 16, s. 7
Skarby przyrody. Bieszczadzki Park Narodowy, "Podkarpacie", 1979, nr 15, s. 7
Czy las iwonicki zniszczeje?, "Podkarpacie", 1988, nr 16, s. 8
Zarys gospodarki leśnej u źródeł Sanu, "Połoniny", 1988, s. 30-54
Opowieści bieszczadzkiego leśnika, Krosno 1996
Dzieje bieszczadzkich kolejek leśnych, Krosno 1998
Ginący las Iwonicza, "Iwonicz Zdrój", (1999), t. 2, s. 85-100
Bieszczadzkie kolejki leśne, Krosno 2002
Z dziejów bieszczadzkich kolejek leśnych, Krosno 2010
 

 
Źródła do biografii:
Materiały SMZK
Belcik Wanda, Regionaliści krośnieńscy – informator biograficzny, Krosno 2007, s. 84-85
Dr inż. Zygmunt Rygiel 1926-2008. In memoriam, Biuletyn Specjalny Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lewicy, Krosno 2009
 

 
Autorem tego artykułu jest Wanda Belcik, Alicja i Andrzej Ryglowie

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar