Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Referat mgr Adama Krzanowskiego "Dr Władysław Glazar (1907-1985) krośnieński lekarz i społecznik"

Email Drukuj PDF
(2 głosów, średnia ocena: 3.00 na 5)

 

6 lutego 2018 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie odbyło się drugie w bieżącym roku spotkanie Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.

1 S. Szafran otwiera spotkanie Kedracka Śp. Elżbieta Kędracka z d. Zuzak Otwierając spotkanie prezes dr inż. Stanisław Szafran podał smutna informację, że w dniu 18 stycznia 2018 r. zmarła nagle Pani Elżbieta Kędracka z d. Zuzak, członkini Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK, aktywna uczestniczka działalności Oddziału SMZK w Krakowie. Łącząc się w głębokim żalu z rodziną zmarłej i wszystkimi, którzy mieli okazję Ją poznać i cieszyć się darem Jej przyjaźni, uczestnicy spotkania uczcili pamięć zmarłej koleżanki chwilą ciszy.

Tematem programowym spotkania był referat mgra Adama Krzanowskiego pt. "Dr Władysław GLAZAR (1907-1985) krośnieński lekarz i społecznik".

Temat referatu był okazją do spotkania z rodziną dr Władysława Glazara, a m.in.: synem bohatera referatu - dr Januszem Glazarem wraz z małżonką Marią, wnukiem - dr n. med. Wojciechem Glazarem z małżonką Barbarą, wnuczką - Joanną Zaborowską. W spotkaniu uczestniczyli również inni goście z Krosna, a m.in. pani Krystyna Szczur (z Haczowa) i pani Anna Krzanowska.

2 A. Krzanowski wygłasza referat Pan mgr Adam Krzanowski - krośnieński regionalista, historyk, nauczyciel akademicki, przedstawiając postać dr. Władysława Glazara, nie ograniczył się tylko do informacji biograficznych o bohaterze, lecz przedstawił sylwetkę tego wybitnego lekarza na tle sagi rodu Glazarów.

3 Uczestnicy spotkania Geneza rodziny Glazarów ma swój początek w XIX w., bowiem w 1881 przyszedł na świat w miejscowości Krościenko Wyżne k. Krosna jedyny syn Glazarów - Piotr - ojciec Władysława. Piotr Glazar ożenił się z Julią z d. Łyczko, urodzoną w 1887 r. w Sokołowie Małopolskim. Młode, energiczne małżeństwo Glazarów zdecydowało się na początku XX w. na wyjazd "za chlebem" do USA. Piotr Glazar opanował szybko język angielski w mowie i w piśmie, założył wśród Polonii amerykańskiej Towarzystwo "Filaretów" i stał się nieformalnym przywódcą tej grupy Polaków zamieszkałych w Braddock w Pensylwanii.

W 1910 lub 1911 r. rodzina Glazarów powraca do rodzinnego Krościenka Wyżnego. gdzie osiedlili się i prowadzili działalność rolnicza i społeczną. Piotr Glazar - posiadający zdolności organizatorskie oraz doświadczenia i wiedzę wyniesioną z działalności w Polonii amerykańskiej, szybko zaangażował się w działalność społeczną w środowisku rodzinnej wsi i powiatu krośnieńskiego. Stał się osobą szanowaną i cenioną za swoją pracowitość, wiedzę rolniczą i zaangażowanie w ruchu ludowym.

4 J. Wojtyczek Piotr i Julia Glazarowie mieli dwóch synów: Władysława - urodzonego w USA i Tadeusza - urodzonego w Polsce, który w 1928 r. wyemigrował na stałe do USA. Dr Władysław Glazar urodził się 30 lipca 1907 r. w Wilmerding w stanie Pensylwania. Wychowywał się w domu rodzinnym, a wstępną edukacje zdobył w czteroklasowej Szkole Powszechnej w Krościenku Wyżnym. Początkowo rodzice skierowali go na dalsza naukę do Gimnazjum w Jaśle, a później został przeniesiony do Państwowego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Krośnie, gdzie w 1926 r. złożył maturę. Studia medyczne odbył na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie, dyplom lekarza uzyskał 15 grudnia 1932 r. Po studiach, jako stażysta, pracował dwa lata w zawodzie lekarza w Szpitalu Powszechnym we Lwowie. W 1934 r. przeszedł przeszkolenie wojskowe w Szkole Podchorążych Sanitarnych Rezerwy w Warszawie i otrzymał nominację oficerską na stopień ppor. rez. w korpusie oficerów sanitarnych od 1 stycznia 1935 r.

5 A. Wojnar 19 października1935 r. zawarł związek małżeński z Anną Pojnar z Haczowa, a następnie w 1936 r. podjął pracę lekarza w Bukowsku k. Sanoka, skąd po roku pracy przeniósł się z rodziną do Korczyny k. Krosna, gdzie prowadził praktykę lekarską do sierpnia 1939 r. W czasie II wojny światowej ppor. Glazar został powołany do służby wojskowej jako lekarz sekcji sanitarnej Krośnieńskiego Batalionu Obrony Narodowej. We wrześniu 1939 r. przedostał się do Jugosławii, a następnie znalazł się w węgierskim obozie internowania w Deitar, z którego po pewnym czasie został zwolniony i w 1941 r. przybył do Krosna. Podczas okupacji niemieckiej podjął zatrudnienie jako lekarz w Ubezpieczalni Społecznej, niosąc pomoc lekarską wysiedlonym i poszukiwanym przez żandarmerię niemiecką. Podczas działań frontowych w 1943-1944 pracował w krośnieńskim szpitalu. Po wyzwoleniu Krosna przyjął agendy lekarza kolejowego i zorganizował pierwszą w Polsce powojennej przychodnię lekarską przy Zakładach Przemysłu Lniarskiego w Krośnie obejmując stanowisko lekarza fabrycznego. Mając głęboką wiedzę fachową oraz akceptowane cechy charakteru, cieszył się sympatią i uznaniem ze strony kolegów po fachu, a przede wszystkim zaufaniem i wdzięcznością licznej grupy pacjentów.

6 J. Jaskólski W 1950 r. uzyskał stopień doktora medycyny na podstawie dysertacji pt. "Wpływ pracy zawodowej w Krośnieńskim Przemyśle Włókienniczym na rozwój schorzeń układu oddychania".
Od 1 stycznia 1952 r. dr W. Glazar rozpoczął pracę w Szpitalu Powiatowym w Krośnie, obejmując stanowisko ordynatora Oddziału Wewnętrznego, które pełnił do 22 lutego 1976 r. Stale podnosił swoje kwalifikacje zawodowe, wykształcił i wychował wielu krośnieńskich internistów. Prowadzony przez niego oddział wewnętrzny był bazą szkoleniową dla całego Podkarpacia. Systematycznie zachęcał młodych lekarzy do podnoszenia swoich kwalifikacji, permanentnie przypominał im o misji lekarza takim słowami: medicus ellegans odorans, diligens (lekarz elegancki, adorujący, wzorowy - sumienny). Był współorganizatorem Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Krośnie i aktywnie uczestniczył w jego działalności przez całe swoje życie zawodowe.

Ogromną pracę włożył dr Glazar w budowę stadionów sportowych Krosna, najpierw w budowę stadionu Zakładu Przemysłu Lniarskiego "Lnianka", a później MKS "Legia".
Jednak ze szczególnym zaangażowaniem poświęcał się obchodom 60-lecia b. Szkoły Realnej w Krośnie. Dla realizacji tego wielkiego wydarzenia został powołany Komitet Organizacyjny Zjazdu Jubileuszowego Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie, któremu dr W. Glazar przewodniczył, zyskując wysokie uznanie uczestniczących w obchodach jubileuszowych absolwentów b. Szkoły Realnej, b. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Krośnie.

Dr W. Glazar za swoją działalność zawodowa i społeczną został odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi i regionalnymi, a w tym Krzyżem Kawalerskim OOP i został wpisany do księgi zasłużonych dla Krosna: "Za ofiarność w pracy zawodowej i społecznej oraz dotychczasowy wkład w rozwój społeczno-gospodarczy Miasta".
Zmarł 16 września 1985 r. i został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie.

7 A. Krzanowski prakazuje książkę S. Szafranowi W końcowej części odczytu A. Krzanowski przytoczył fragmenty wspomnień lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie o swoim mistrzu i koledze - dr. Władysławie Glazarze. Prelegent przywołał myśli: Bronisława Stachowicza - wieloletniego ordynatora Oddziału Pediatrii, Władysława Tlałki - internisty zastępcy Ordynatora Oddziału Wewnętrznego, Józefa Millera - kardiologa, kierownika Poradni Kardiologicznej, Bronisława Gorczycy - anestezjologa - ordynatora Oddziału Anestezjologii I Intensywnej Terapii.

8 J. Glazar A. Krzanowski podsumował spotkanie słowami: "Takie to czasami bywa nasze niezwykłe, bogate i nieprzewidywalne życie, którego scenariuszem są najczęściej przypadkowe zdarzenia. A co człowiek może? Należy się poddać losowi, jaki jest nam dany i niejednokrotnie niezależnie od nas, i w dowolny sposób napisany. I myślę, że ludzie są razem nie tylko wtedy, gdy znajdują się obok siebie. W naszej pamięci i z nami żyje także ten, który odszedł, któregośmy pożegnali, a obecnie serdecznie przez nas wspominany - śp. dr Władysław Glazar".

W dyskusji zabrali głos: Janusz Wojtyczek, Albin Wojnar, Jerzy Jaskólski. W imieniu rodziny lek. Janusz Glazar - syn Władysława, z wyraźnym wzruszeniem, skierował do Pana prezesa i do członków SMZK w Krakowie słowa serdecznego podziękowania za zainteresowanie postaciami wybitnych Krośnian i zorganizowanie tego spotkania, a w posumowaniu powiedział: " Po 32 latach od śmierci ożyła historia mojego ojca lekarza krośnieńskiego za sprawą pana A. Krzanowskiego - za co bardzo dziękuję".

W końcowej części spotkania A. Krzanowski wręczył panu prezesowi dr. Stanisławowi Szafranowi opracowanie pt. "Lekarze Krosna, Zygmunt Lewicki Rogala (1877-1946), Władysław Glazar (1907-1985), Krosno 2017".

Prezes Oddziału serdecznie podziękował panu mgr Adamowi Krzanowskiemu za przygotowanie interesującej prelekcji i przybycie na spotkanie z członkami Oddziału Krakowskiego SMZK.

 
Autorem tego artykułu jest Stanisław Szafran, Adam Krzanowski

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. "Ks. płk. Józef Panaś - duchowny, społecznik, żołnierz, patriota" - prelekcja dr inż. Stanisława Szafrana - 9 kwietnia 2024
 2. "Protokół dyplomatyczny na co dzień" - prelekcja płk Marka Kołacza - 5 marca 2024
 3. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 4. Tradycyjne "Spotkanie Opłatkowe" 2024 Oddziału Krakowskiego SMZK - 9 stycznia 2024
 5. "Mikołaj Kopernik - życie i działalność" - prelekcja mgr Doroty Janeczko - 7 listopada 2023
 6. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 7. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 8. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 9. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 11. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 12. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 13. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 14. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 15. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 16. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 17. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 18. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 20. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 21. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 22. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 23. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 24. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 25. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 26. Archiwum newsletterów
 27. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar