Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

August Mazurkiewicz (1889-1968)

Email Drukuj PDF
(3 głosów, średnia ocena: 4.33 na 5)

Wanda Belcik

 

August Mazurkiewicz (1889-1968) nauczyciel, historyk i badacz regionu, organizator muzealnictwa w Krośnie

August_MazurkiewiczUrodził się 1 września 1889 r. w Krośnie, tu skończył szkołę powszechną i realną w 1907 r. Egzamin dojrzałości złożył w Gimnazjum Klasycznym im. króla Jana Sobieskiego w Krakowie w 1908 r.. W tym samym roku podjął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, poświęcając się historii i geografii. Dalszą edukację w l. 1909/1911 kontynuował w Wiedniu. W czasie I wojny światowej służył w rodzącym się wojsku polskim, ale ranny wkrótce opuścił szeregi wojska i po dłuższym leczeniu szpitalnym poświęcił się pracy nauczycielskiej. W l. 1919-1933 pracował jako nauczyciel historii w Seminarium Nauczycielskim w Krośnie, a potem przez rok w Szkole Powszechnej w Krościenku Niżnym.

Był erudytą, potrafił łączyć różne dziedziny wiedzy o regionie i Polsce. Bardziej pochłaniały go badania, dociekania i poszukiwania nowej wiedzy o regionie niż dydaktyka szkolna. W 1934 r. zaczął studiować archeologię w Krakowie pracując jednocześnie jako tłumacz (znał język włoski, niemiecki i francuski.) W czasie drugiej wojny światowej mieszkał w Krośnie i pracował w jednej z fabryk jako telefonista. Jesienią 1944 r. jako urzędnik starostwa powiatowego w Krośnie objął pieczę nad zabytkami, od 1947 r. jako konserwator zabytków i kierownik Oddziału Muzeów i Ochrony Zabytków w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Przyczynił się do rejestracji i ochrony zabytkowych obiektów, m.in. w Dukli, Iwli, Krościenku, Wiśniowej i Krośnie (kościół św. Wojciecha). Ratował także księgozbiory podworskie.

A. Mazurkiewicz był jednym z założycieli Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krośnieńskiej oraz Koła Miłośników Astronomii, współtworzył Muzeum Regionalne w Krośnie. Był organizatorem ruchu krajoznawczego i inicjatorem wielu innych działań społeczno-oświatowych i kulturalnych w regionie. Jako znawca i wielkiej miary miłośnik przeszłości i zabytków Krosna popularyzował wiedzę na ten temat poprzez liczne prelekcje, krajoznawstwo i publikacje. W uznaniu zasług jakie położył w upowszechnianiu kultury i ochronie zabytków Rada Państwa przyznała mu Srebrny Krzyż Zasługi (1956), a Zarząd Główny PTTK Złotą Odznakę (1964).
August Mazurkiewicz zmarł 18 czerwca 1968 r. w Krośnie i pochowany został na miejscowym cmentarzu komunalnym.

 
Publikacje:
Historia Krosna i okolicy, I-III, "Echo Krośnieńskie" 1955
Wiadomości historyczne [o Krośnie], [w:] Ilustrowana monografia powiatu krośnieńskiego oraz przewodnik turystyczny po Krośnie nad Wisłokiem i okolicy, [współautor] Rzeszów 1957, s. 31-60
Wiadomości historyczne, [w:] Wczoraj i dziś Krosna i Ziemi Krośnieńskiej. Księga pamiątkowa b. Szkoły Realnej, b. Gimnazjum obecnie Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Krośnie, Krosno 1967, s. 7-19
Krosno: układ urbanistyczny. Dokumentacja naukowa do projektu przestrzennego uporządkowania i regulacji miasta, opr. J. Jamroz, T. Żychiewicz w oparciu o źródła bibliograficzne, wizję lokalną, kwerendę ikonograficzną oraz relacje A. Mazurkiewicza, maszynopis 1953
Krosno - pałac biskupi. Dokumentacja historyczna, opr. B. Fischinger, kwerendę archiwalną przeprowadził A. Mazurkiewicz, Kraków 1959, maszynopis
 

 
Źródła do biografii:
Kronika: zmarli, "Studia Historyczne", (1969), r. 12, z. 3, s. 457-458
Ross Juliusz, Wspomnienie o profesorze Auguście Mazurkiewiczu, "Rzeszowska Teka Konserwatorska", Rzeszów 1974, s. 186-190
Słownik biograficzny zasłużonych nauczycieli i działaczy ZNP miasta Krosna, Krosno 1999, s. 102-104
Belcik Wanda, Regionaliści krośnieńscy – informator biograficzny, Krosno 2007, s. 65-66
 

 

 
Autorem tego artykułu jest Wanda Belcik

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. Galeria fotograficzna wykładu mgr Daniela Nowaka - 14 marca 2019
 2. "Eugenika i neoeugenika - nadzieje, obawy i zagrożenia" - wykład prof. dr hab. Adama Jaworskiego - 5 marca 2019
 3. 10 lat witryny internetowej SMZK - 19 lutego 2019
 4. Gratulacje i życzenia Prezesa Oddziału krakowskiego SMZK z okazji 10-lecia witryny internetowej SMZK
 5. Spotkanie Noworoczne członków Oddziału wrocławskiego SMZK - 19 stycznia 2019
 6. Relacja ze Spotkania Noworocznego - 8 lutego 2019
 7. Galeria fotograficzna Spotkania Noworocznego - 8 lutego 2019
 8. Relacja z II Kuligu w Pstrągowej - 19 stycznia 2019
 9. Plan prac SMZK w roku 2019
 10. Sprawozdanie z działalności SMZK w roku 2018
 11. Galeria II Kuligu w Pstrągowej - 19 stycznia 2019
 12. Spotkanie opłatkowe w Oddziale krakowskim SMZK - 8 stycznia 2019
 13. Jubileusz 20-lecia Stowarzyszenia Kulturalnego DĘBINA w Krościenku Wyżnym
 14. Relacja z IV Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha - 24 października 2018
 15. Relacja z Konferencji niepodległościowej
 16. Galeria fotograficzna Konferencji naukowej "Mieszkańcy Krosna i regionu w walce o niepodległość (1914-1918)" - 17 października 2018
 17. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 18. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 20. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 21. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 22. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 23. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 24. Wrażenia z koncertu jubileuszowego - 22 września 2018
 25. Program spotkań Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2018/2019
 26. Władze Stowarzyszenia w XVII kadencji (2017-2020)
 27. Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017
 28. Archiwum newsletterów
 29. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Pogoda

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar