Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Adolf Marczak (1931-1997)

Email Drukuj PDF
(6 głosów, średnia ocena: 4.67 na 5)

Wanda Belcik

Adolf Marczak (1931-1997) nauczyciel polonista, działacz społeczny

Adolf_MarczakUrodził się 11 maja 1931 r. w Krośnie-Polance, w rodzinie robotniczej. W 1938 r. rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Polance, którą ukończył po wyzwoleniu, w 1945 r. W roku szkolnym 1945/1946 podjął dalszą naukę w Gimnazjum i Liceum w Krośnie zdając maturę w r. 1950. W l. 1950-1953 odbył studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W czasie studiów aktywnie pracował w organizacjach młodzieżowych. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Krośnie, jako nauczyciel języka polskiego, gdzie wykładał do 1977 r., pełniąc jednocześnie w l. 1974-1977 funkcję dyrektora. W późniejszym okresie pełnił funkcje kierownicze w oświacie i angażował się w działalność społeczną i polityczną. Pracował w wielu organizacjach młodzieżowych i zawodowych, m.in. jako wieloletni opiekun szkolnej organizacji ZMS, kierownik Uniwersytetu Robotniczego ZMS, wieloletni przewodniczący Konferencji Rejonowych Ognisk ZNP, Komisji Oświaty i Kultury PRN. Był przewodniczącym Rady Miejskiej w Krośnie.

Marczak Adolf Adolf Marczak - zastępca dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie - karykatura Stanisława Kochanka. Zob. T. Łopatkiewicz, Karykatury z teki Stanisława Kochanka. »Podkarpacie« 1970-1973, Krosno 2011, s. 99 A. Marczak był szczególnie zasłużonym działaczem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. Przez ponad 10 lat (1987-1997) pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego, będąc animatorem i siłą napędową organizacji oraz niezwykle sprawnym koordynatorem pracy oddziałów: krakowskiego, warszawskiego i wrocławskiego.

Był niestrudzonym popularyzatorem literatury. Wygłaszał liczne odczyty, zwykle z dziejów literatury, ale często nawiązujące do tematyki regionalnej, a więc o pisarzach związanych z ziemią krośnieńską, o utworach opartych na miejscowych wątkach i realiach, zawsze poszerzone o rezultaty badań własnych. Pisał artykuły i eseje poświęcone historii i kulturze regionu krośnieńskiego. Publikował je głównie w periodykach lokalnych ("Podkarpacie ", "Nowiny", "Technika Naftowa i Gazownicza").

Jako inicjator, organizator i uczestnik życia umysłowego wniósł znaczny wkład w oświatowy i kulturalny rozwój Krosna i regionu. Zmarł 10 września 1997 r. w Krośnie i pochowany został na miejscowym cmentarzu komunalnym.

 
Publikacje:
Pejzaż w poezji, "Podkarpacie", 1971, nr 50, s. 3
W kręgu Mniszchów i Teatru Dukielskiego. Z tradycji kulturalno-literackich Dukli i innych miejscowości w XVIII i XIX w., "Podkarpacie", 1971, nr 10, s. 4-5
Z tradycji kulturalno-literackich Dukli i innych miejscowości w XVIII i XIX w., "Podkarpacie", 1971, nr 9, s. 5
Z tradycji kulturalno-literackich Dukli i pobliskich miejscowości w XVIII i XIX w., cz. 3, "Podkarpacie", 1971, nr 11, s. 4-5
Wacław Potocki a ziemia biecka, "Podkarpacie", 1971, nr 4, s. 4; 1971, nr 5, s. 4
W kręgu podania o Oświęcimiach, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN", 1978, t. 15, s. 37-67
Motywy i wątki naftowe w twórczości literackiej, "Technika Naftowa i Gazownicza", 1989, nr 2, s. 13-15; 1989, nr 3-4, s. 54-56; 1991, nr 3-4, s. 42-44; 1992, nr 4, s. 10-12.
 

 
Źródła do biografii:
Materiały SMZK.
Belcik Wanda, Regionaliści krośnieńscy – informator biograficzny, Krosno 2007, s. 61-62
 

 
Autorem tego artykułu jest Wanda Belcik

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar