Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Poetycki początek jesieni. Relacja z III Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha

Email Drukuj PDF
(7 głosów, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

 W środę 25 października 2017 roku odbyły się całodniowe przesłuchania w ramach III Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha. To już trzecia impreza z tego cyklu, zorganizowana wspólnie - jak i w poprzednich latach - przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Korczynie. Gościny młodym recytatorom i tym razem udzielił Dwór Szeptyckich w Korczynie, przy ul. Spółdzielczej 20.

01 Wypełniona sala W zamyśle organizatorów III Konkurs recytatorski adresowany był do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu krośnieńskiego. Prócz zwyczajowych celów, jakie przyświecają wszystkim przeglądom recytatorskim - kształtowania wrażliwości na piękno mowy ojczystej, tworzenia okazji do pracy nad kulturą języka oraz trudną sztuką interpretacji, promocji osiągnięć recytatorskich uczniów, a także czynnego uczestnictwa w kulturze - organizatorzy korczyńskiego Konkursu za najważniejszy postulat uznali przywrócenie zbiorowej pamięci sylwetki Jana Zycha (1931-1995), wybitnego poety i tłumacza wywodzącego się z Korczyny, oraz przypomnienie jego wartościowej twórczości literackiej, pełnej lirycznych odniesień do naszej małej ojczyzny.

02 Jury Konkursu Zaproszenie do udziału w Konkursie spotkało się i tym razem z bardzo żywym oddźwiękiem, czego wyrazem był udział łącznie 83. młodych recytatorów. Z dziesięciu gimnazjów (Publiczna Szkoła Podstawowa w Krościenku Wyżnym, Szkoła Podstawowa w Korczynie (klasy gimnazjalne), Zespól Szkolno-Przedszkolny w Jaszczwi, Miejski Zespół Szkół nr 5 w Krośnie, Gimnazjum w Przybówce, Zespół Szkół nr 2 w Dukli, Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu, Zespół Szkół Publicznych w Jasionce, Szkoła Podstawowa nr 10 w Krośnie (klasy gimnazjalne), Szkoła Podstawowa w Odrzykoniu (klasy gimnazjalne) wpłynęło 38 zgłoszeń. Jeszcze więcej - bo 45 - nadesłali uczniowie 03 Wojciech Tomkiewicz - dyr. GOK prowadzący imprezę dziewięciu szkół ponadgimnazjalnych (Zespół Szkół w Iwoniczu, Miejski Zespół Szkół nr 5 w Krośnie, I Liceum Ogólnokształcące w Krośnie, Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krośnie, Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Technikum nr 7 w Krośnie, Miejski Zespół Szkół nr 4 II Liceum Ogólnokształcące w Krośnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie).

Tradycyjnie już sygnałem do rozpoczęcia przesłuchań konkursowych stała się pieśń "Gdziekolwiek", skomponowana do słów wiersza Jana Zycha przez Marka Grechutę. W wypełnionej sali dworu, zgromadzonych licznie miłośników poezji powitał Wojciech Tomkiewicz, dyrektor GOK w Korczynie, prowadzący spotkanie.

04 Uczniowie gimnazjów - uczestnicy Konkursu Szczególnie miłe słowa skierował do rodzeństwa Poety - Pani Bronisławy Pitery i Pana Stanisława Zycha, następnie Pana dr Tadeusza Łopatkiewicza, prezesa ZG SMZK, inicjatora Konkursu i współautora książki "Jan Zych (1931-1995). Przywracanie pamięci". Prowadzący spotkanie przywitał dalej i przedstawił 05 Dr Mariusz Kalandyk - przewodniczący Jury - podsumowuje pierwszą część Konkursu kolejno członków jury konkursowego: Pana dr Mariusza Kalandyka z Rzeszowa - przewodniczącego jury, następnie Panie Annę PelcWandę Belcik oraz Pana Jana Kantego Lusznię z Krosna. Na koniec powitani zostali serdecznie wszyscy Uczestnicy Konkursu oraz ich Opiekunowie.

Przesłuchania konkursowe tradycyjnie już przeprowadzone zostały w dwóch odrębnych kategoriach wykonawczych. Najpierw wysłuchano zatem prezentacji recytatorskich uczniów gimnazjów, z których każdy otrzymał od organizatorów pamiątkowy dyplom udziału w Konkursie. Tę część niemal dwugodzinnych przesłuchań zamknęły obrady jury, a w trakcie tej przerwy - wszystkich biorących udział w spotkaniu organizatorzy podjęli gorącą herbatą, kawą oraz drożdżówkami. Bezpośrednio po tym, Przewodniczący jury - dr Mariusz Kalandyk przedstawił syntetyczną ocenę zaprezentowanych recytacji, dzieląc się z młodymi recytatorami wieloma cennymi uwagami. Jury, doceniając wysoki poziom wykonawczy występujących gimnazjalistów, postanowiło przyznać łącznie 6 nagród oraz 3 wyróżnienia. Otrzymały je:

 • 06 Laureaci w kategorii szkół gimnazjalnych I nagroda - Marcelina Krówka z Zespołu Szkół nr 2 w Dukli
 • dwie II nagrody - Wiktoria Mazurek z Zespołu Szkół Publicznych w Jasionce oraz Weronika Marszałek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym
 • trzy III nagrody - Jakub Penar z Zespołu Szkół nr 2 w Dukli, Julia Trzaskoś oraz Oliwia Nowak z Publicznej Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym
 • Wśród trzech wyróżnionych przez jurorów recytatorów znaleźli się: Wiktoria Głód z Zespołu Szkół Publicznych w Jasionce, Paulina Jucha z Zespołu Szkół w Odrzykoniu oraz Sara Kuliga ze Szkoły Podstawowej w Korczynie

07Wszystkim nagrodzonym upominki książkowe wręczali Organizatorzy: Wójt Gminy Korczyna Jan Zych, dr Mariusz Kalandyk oraz dr Tadeusz Łopatkiewicz.

09 Uczestnicy Konkursu w kategorii szkół ponadgimnazjalnych Po krótkiej przerwie, o godz. 12:00, rozpoczęła się druga część zmagań konkursowych. Wzięli w niej udział uczniowie dziewięciu krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych. Recytacje przedstawione przez nich stanowiły z jednej strony prawdziwą ucztę duchową dla słuchaczy, z drugiej zaś - twardy orzech do zgryzienia dla konkursowego jury. Na werdykt nie czekaliśmy jednak długo. Poprzedziło go wystąpienie Przewodniczącego, który na gorąco podzielił się ze słuchaczami refleksjami z tej części przesłuchań konkursowych. Dr Mariusz Kalandyk, jak i wcześniej, skupił się na tych elementach prezentacji, które świadczyć mogą o dobrym opanowaniu prawideł artystycznego warsztatu recytatora, wskazał również te z nich, które stwarzają deklamującym największe trudności, wymagając z racji tego szczególnej uwagi i staranności. Werdyktem jury najwyżej ocenionych zostało dziewięciu uczestników Konkursu. I tak:

 • I nagrodę otrzymała Dominika Góra z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie
 • dwie II nagrody otrzymały Sara Sabat oraz Natalia Szelc z II LO w Krośnie
 • trzy III nagrody otrzymała Weronika Błachaniec z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie oraz Michał PietrzkiewiczOliwia Hap - oboje z I LO w Krośnie
 • trzema wyróżnieniami nagrodzono: Jagodę Biskup z II LO w Krośnie, Beatę Turczyńską z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krośnie oraz Wiktorię Farbaniec z II LO w Krośnie
 • indywidualną, prywatną nagrodą w postaci zbioru wierszy Jana Zycha "Wędrująca granica" Tadeusz Łopatkiewicz nagrodził Oliwię Hap z I LO w Krośnie, laureatkę III nagrody.

10 Nagrodę odbiera laureatka I miejsca - Dominika Góa Nagrody książkowe wszystkim nagrodzonym i tym razem wręczali przedstawiciele organizatorów Konkursu. Odrębne dyplomy z podziękowaniami otrzymali również wszystkim nauczyciele, opiekunowie artystycznej młodzieży - Panie Alina Kmonk, Anna Wajda-Koper, Katarzyna Korzec, Jolanta Michalik-Kozioł, Marta Markowicz, Katarzyna Marszałek, Agnieszka Prajsnar, Alicja Prajsnar, Renata Stec, Agnieszka Sokół, Anna Sygnarska i Gabriela Wróbel - ze szkół stopnia gimnazjalnego, ponadto: Panie Monika Delikat, Ewa Filip, Elżbieta Gancarz, Katarzyna Guzik, Urszula Haduch, Dominika Jamroga, Lucyna Klein, Anna Lichoń, Agnieszka Lipińska, Renata Pernal, Małgorzata Płatek, Agnieszka Prajsnar i Agnieszka Sokół oraz Pan Arkadiusz Prajsnar.

11 Tadeusz Łopatkiewicz wręcza swą nagrodę prywatną - tomik wierszy Jana Zycha - laureatce III miejsca Oliwii Hap Skromne upominki książkowe stały się również podziękowaniem Organizatorów dla członków Jury.

12 Pamiątkowa fotografia laureatów Konkursu w kategorii szkół ponadgimnazjalnych Za nami III Konkurs recytatorski poezji Jana Zycha. Przygotowywaliśmy go bogatsi o doświadczenia z lat ubiegłych, uskrzydleni jeszcze szerszym odzewem ze strony młodych recytatorów, szczególnie reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne. Niełatwo jest formułować na gorąco opinie i refleksje, wydaje się jednak, iż Konkurs ten z nawiązką spełnił pokładane w nim cele i nadzieje. Twórczość Jana Zycha okazała się kapitalnym tworzywem dla młodych recytatorów, bowiem w poezji jego młodzi ludzie odnajdują z powodzeniem zrozumiałe dla siebie wątki i podzielane wrażenia. Świadczą też o tym emocje wkładane w poszczególne prezentacje indywidualne, świadczy nakład pracy, jaki przygotowaniom do przesłuchań został poświęcony. Przewodniczący jury - dr Mariusz Kalandyk nazwał relacjonowaną imprezę "świętem poezji Jana Zycha, świętem Jana Zycha". Słowa te świetnie oddają intencje przyświecające organizatorom Konkursu recytatorskiego, stanowiąc przy tym wysoką ocenę starań tych wszystkich, którym przeprowadzenie przesłuchań konkursowych zawdzięczamy. Dziękujemy serdecznie uczestnikom! Dziękujemy opiekunom. Do spotkania za rok!

 

 

 
Autorem tego artykułu jest Tadeusz Łopatkiewicz

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - wykład dra t. Łopatkiewicza - 15 maja 2024
 2. "Ks. płk. Józef Panaś - duchowny, społecznik, żołnierz, patriota" - prelekcja dr inż. Stanisława Szafrana - 9 kwietnia 2024
 3. "Protokół dyplomatyczny na co dzień" - prelekcja płk Marka Kołacza - 5 marca 2024
 4. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 5. Tradycyjne "Spotkanie Opłatkowe" 2024 Oddziału Krakowskiego SMZK - 9 stycznia 2024
 6. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 7. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 8. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 9. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 11. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 12. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 13. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 14. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 15. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 16. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 17. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 18. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 20. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 21. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 22. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 23. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 24. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 25. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 26. Archiwum newsletterów
 27. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar