Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Email Drukuj PDF
(1 głos, średnia ocena: 5.00 na 5)U C H W A Ł A
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI KROŚNIEŃSKIEJ

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie z dużym uznaniem ocenia dorobek Stowarzyszenia za okres XVI kadencji (2014-2017). Słowa podziękowania kieruje szczególnie do:

 • członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia za społeczne zaangażowanie oraz inicjowanie szeregu merytorycznych i organizacyjnych przedsięwzięć przez okres kadencji,
 • członków Zarządów Oddziałów Stowarzyszenia w Krakowie, Lublinie, Warszawie i Wrocławiu za promowanie Krosna i regionu w swoich środowiskach naukowych i społeczno-kulturowych,
 • Rady Miasta Krosna i przewodniczącego Rady Zbigniewa Kubita, prezydenta miasta Krosna Piotra Przytockiego i zastępcy prezydenta Bronisława Barana, za życzliwe i systematyczne wspieranie inicjatyw programowych i organizacyjnych Stowarzyszenia oraz przyznawanie środków finansowych na zadania merytoryczne, m.in. na wydanie VII tomu serii Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu pod redakcją prof. dr hab. Franciszka Leśniaka,
 • burmistrzów i wójtów gmin krośnieńskich za wspieranie i współorganizowanie imprez pn. Spotkania "Na rodzinnej ziemi",
 • seniorów Stowarzyszenia, którzy swoją postawą twórczą i posiadaną wiedzą czynnie wspierają działalność Stowarzyszenia w Krośnie i w Oddziałach terenowych,
 • Wandy Belcik, prezes ZG Stowarzyszenia, za szczególne osiągnięcia merytoryczne, rozwój Stowarzyszenia, podnoszenie jego prestiżu oraz za wiele lat pracy dla promowania Krosna i regionu.

Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za okres 2014-2017, które przygotowała prezes ZG Wanda Belcik i sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej, które przedstawił Marek Jędrzejczyk, oraz dyskusji, Walne Zebranie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej wskazuje na następujące obszary działalności w XVI kadencji (2018-2020):

 1. Kontynuowanie zasadniczego kierunku działania związanego z promowaniem Krosna i regionu poprzez wykłady, spotkania, wycieczki, wystawy, promocje wydawnictw regionalnych związanych z upowszechnianiem wiedzy z historii regionu, rozwoju kultury i życia społeczno-gospodarczego
 2. Włączenie się w coroczne obchody święta miasta Krosna, przypadające w pierwszej dekadzie czerwca, poprzez przygotowanie stoiska informacyjno-handlowego z wydawnictwami SMZK
 3. Rozpoczęcie cyklu wykładów poświęconych dotychczas niezbadanym zagadnieniom życia społeczno-politycznego oraz gospodarczego Krosna i regionu, a obejmujących okres po 1945 roku oraz ich upowszechnianie poprzez wydawnictwa zwarte lub okolicznościowe.
 4. Zacieśnienie współpracy z Radą Powiatu Krośnieńskiego i Starostwem Powiatowym w Krośnie oraz stowarzyszeniami poszczególnych miejscowości działającymi na terenie powiatu krośnieńskiego.
 5. Zadbanie o udział w pracach Stowarzyszenia studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie oraz starszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z Krosna i powiatu krośnieńskiego.
 6. Kontynuowanie prac nad wydaniem kolejnego - VIII tomu Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu.
 7. Utrzymywanie i rozwijanie przez prezesa i członków ZG stałych kontaktów z Oddziałami Terenowymi poprzez prelekcje, spotkania, wizyty znaczących osób z Krosna i regionu.
 8. Zachęcanie członków Stowarzyszenia do wspólnego redagowania i odwiedzania witryny internetowej Stowarzyszenia: www.smzk.org oraz strony SMZK na Facebooku.
 9. Kontynuowanie cyklicznych imprez Stowarzyszenia, a w szczególności corocznych Spotkań "Na rodzinnej ziemi" z udziałem przedstawicieli Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia.
 10. Inspirowanie spotkań przedstawicieli władz samorządowych Krosna z Zarządami Oddziałów terenowych w Krakowie, Lublinie, Warszawie, Wrocławiu, celem przedstawienia aktualnych problemów społeczno-gospodarczych miasta Krosna.
 11. Walne Zebranie zatwierdza roczną składkę członkowską w dotychczasowej wysokości tj. 30 zł rocznie.

Walne Zebranie zwraca się do nowo wybranego Zarządu Głównego Stowarzyszenia o rozpatrzenie zgłoszonych wniosków i propozycji, wynikających z przeprowadzonej dyskusji, i po analizie ich zasadności właczenie do realizacji programowej.
    
Komisja uchwał i wniosków Walnego Zebrania w składzie: Ryszard Krzywda - przewodniczący, Zdzisław Gil - członek, Jan Kanty Lusznia - członek.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

Krosno, 23 września 2017 r.

 


 

 
Autorem tego artykułu jest Komisja Uchwał i Wniosków

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 2. Sprawozdanie z działalności Oddziału krakowskiego SMZK w roku 2019 - 30 czerwca 2020
 3. Relacja z wykładu mgra inż. Piotra Korpantego w Oddziale krakowskim SMZK - 3 marca 2020
 4. Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową
 5. Relacja z wykładu dra Piotra Łopatkiewicza o drewnianej architekturze kościelnej - 13 lutego 2020
 6. Galeria fotograficzna wykładu dra Piotra Łopatkiewicza o drewnianej architekturze kościelnej - 13 lutego 2020
 7. Biogram Profesora Artura Bębna
 8. Plan pracy SMZK w roku 2020
 9. Sprawozdanie z działalności SMZK w roku 2019
 10. Relacja ze Spotkania Noworocznego - 10 stycznia 2020
 11. Tradycyjny "Opłatek" 2020 Oddziału Krakowskiego SMZK - 7 stycznia 2020
 12. Informacja o spotkaniu członków Oddziału wrocławskiego SMZK
 13. "Z Poetą pod rękę..." - relacja z V Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha - 23 października 2019
 14. Relacja ze Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Rymanów 2019" - 21 września 2019
 15. Plan pracy Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2019/2020
 16. 10 lat witryny internetowej SMZK - 19 lutego 2019
 17. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 18. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 20. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 21. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 22. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 23. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 24. Władze Stowarzyszenia w XVII kadencji (2017-2020)
 25. Archiwum newsletterów
 26. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Pogoda

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar