Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Józef Garbacik (1907-1976)

Email Drukuj PDF
(1 głos, średnia ocena: 5.00 na 5)

Wanda Belcik

Józef Garbacik (1907-1976) historyk i filozof

Jozef_GarbacikUrodził się 18 marca 1907 r. w Dobrucowej w powiecie jasielskim. Edukację rozpoczął w Tarnowcu, a kontynuował w Gimnazjum w Jaśle (1918-1926). Już w czasach gimnazjalnych zainteresował się historią i wygłaszał referaty historyczne dla Koła Młodzieży w Tarnowcu oraz dla robotników kopalni nafty. Angażował się także w prace drużyny harcerskiej (doszedł do stopnia drużynowego).

W 1926 r. podjął studia na Wydziale Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego nauczycielami byli : prof. Władysław Semkowicz, Jan Dąbrowski i Wacław Sobieski. Jako młody historyk zajął się badaniem średniowiecza i renesansu. Interesowały go również zagadnienia kultury i ideologii oraz tematy regionalne. Po ukończeniu studiów wyjechał do Włoch w celu pisania pracy doktorskiej, której tematem były stosunki polsko-włoskie w XV w. W latach trzydziestych pracował w szkolnictwie średnim w Kielcach i w Krakowie. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., ale okupację przeżył w Dobrucowej (pracował w biurze gminnym w Tarnowcu). Po wojnie wrócił do pracy naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1947 r. habilitował się na podstawie pracy Filip Kallimach jako dyplomata i polityk i uzyskał stopień docenta. Od 1950 r. został etatowym pracownikiem naukowym pełniąc równocześnie różne funkcje administracyjne. W l. 1950-1952 był dziekanem Wydziału Filolozoficzno-Historycznego WSP w Krakowie, a po otrzymaniu tytułu profesora zwyczajnego (1952) piastował funkcję prodziekana, a później dziekana Wydziału Humanistycznego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (l. 1952-1954). W 1961 r. objął stanowisko kierownika Zakładu Historii Powszechnej WSP w Krakowie i pełnił je aż do 1976 r.

Główną dziedziną działalności profesora była praca pedagogiczna i naukowo-badawcza. W 1961 r. podjął zespołowe badania nad dziejami regionu jasielskiego uwieńczone monografią Studia z dziejów Jasła i powiatu jasielskiego. Później przystąpił do opracowania obszernej monografii Krosna i regionu (1972-1973). Był redaktorem t. 1 i 2. Patronował pracom lokalnym i inicjował badania regionalne nad dziejami Małopolski jako redaktor "Małopolskich Studiów Historycznych". Był także redaktorem "Kwartalnika Historycznego" i "Wiadomości Historycznych".

Zmarł 2 czerwca 1976 r. w Krakowie i został pochowany na Cmentarzu Rakowickim. Jasło i Krosno zawdzięczają profesorowi monografie, które po dziś dzień są podstawowymi opracowaniami do historii regionu.

 
Publikacje:
Tarnowiec: gmina zbiorowa powiatu jasielskiego, [1938]
Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, t. 1, [Red.], Kraków 1972
Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, t. 2, [Red.], Kraków 1973
Zabudowa Krosna w XVI w., [w:] Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, t. 1, Kraków 1972, s. 119-169
 

 
Źródła do biografii:
Cynarski Stanisław, Człowiek mija - zostaje jego dzieło, "Podkarpacie", 1976, nr 24, s. 6
Cynarski Stanisław, Józef Garbacik, "Kwartalnik Rzeszowski", 1967, nr 3, s. 75-76
Hap Wiesław, Poczet wybitnych jaślan i ludzi związanych z regionem, Jasło 2005, s. 219-222
Belcik Wanda, Regionaliści krośnieńscy – informator biograficzny, Krosno 2007, s. 29-30
  
Autorem tego artykułu jest Wanda Belcik

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar