Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Józef Garbacik (1907-1976)

Email Drukuj PDF
(1 głos, średnia ocena: 5.00 na 5)

Wanda Belcik

Józef Garbacik (1907-1976) historyk i filozof

Jozef_GarbacikUrodził się 18 marca 1907 r. w Dobrucowej w powiecie jasielskim. Edukację rozpoczął w Tarnowcu, a kontynuował w Gimnazjum w Jaśle (1918-1926). Już w czasach gimnazjalnych zainteresował się historią i wygłaszał referaty historyczne dla Koła Młodzieży w Tarnowcu oraz dla robotników kopalni nafty. Angażował się także w prace drużyny harcerskiej (doszedł do stopnia drużynowego).

W 1926 r. podjął studia na Wydziale Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego nauczycielami byli : prof. Władysław Semkowicz, Jan Dąbrowski i Wacław Sobieski. Jako młody historyk zajął się badaniem średniowiecza i renesansu. Interesowały go również zagadnienia kultury i ideologii oraz tematy regionalne. Po ukończeniu studiów wyjechał do Włoch w celu pisania pracy doktorskiej, której tematem były stosunki polsko-włoskie w XV w. W latach trzydziestych pracował w szkolnictwie średnim w Kielcach i w Krakowie. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., ale okupację przeżył w Dobrucowej (pracował w biurze gminnym w Tarnowcu). Po wojnie wrócił do pracy naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1947 r. habilitował się na podstawie pracy Filip Kallimach jako dyplomata i polityk i uzyskał stopień docenta. Od 1950 r. został etatowym pracownikiem naukowym pełniąc równocześnie różne funkcje administracyjne. W l. 1950-1952 był dziekanem Wydziału Filolozoficzno-Historycznego WSP w Krakowie, a po otrzymaniu tytułu profesora zwyczajnego (1952) piastował funkcję prodziekana, a później dziekana Wydziału Humanistycznego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (l. 1952-1954). W 1961 r. objął stanowisko kierownika Zakładu Historii Powszechnej WSP w Krakowie i pełnił je aż do 1976 r.

Główną dziedziną działalności profesora była praca pedagogiczna i naukowo-badawcza. W 1961 r. podjął zespołowe badania nad dziejami regionu jasielskiego uwieńczone monografią Studia z dziejów Jasła i powiatu jasielskiego. Później przystąpił do opracowania obszernej monografii Krosna i regionu (1972-1973). Był redaktorem t. 1 i 2. Patronował pracom lokalnym i inicjował badania regionalne nad dziejami Małopolski jako redaktor "Małopolskich Studiów Historycznych". Był także redaktorem "Kwartalnika Historycznego" i "Wiadomości Historycznych".

Zmarł 2 czerwca 1976 r. w Krakowie i został pochowany na Cmentarzu Rakowickim. Jasło i Krosno zawdzięczają profesorowi monografie, które po dziś dzień są podstawowymi opracowaniami do historii regionu.

 
Publikacje:
Tarnowiec: gmina zbiorowa powiatu jasielskiego, [1938]
Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, t. 1, [Red.], Kraków 1972
Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, t. 2, [Red.], Kraków 1973
Zabudowa Krosna w XVI w., [w:] Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, t. 1, Kraków 1972, s. 119-169
 

 
Źródła do biografii:
Cynarski Stanisław, Człowiek mija - zostaje jego dzieło, "Podkarpacie", 1976, nr 24, s. 6
Cynarski Stanisław, Józef Garbacik, "Kwartalnik Rzeszowski", 1967, nr 3, s. 75-76
Hap Wiesław, Poczet wybitnych jaślan i ludzi związanych z regionem, Jasło 2005, s. 219-222
Belcik Wanda, Regionaliści krośnieńscy – informator biograficzny, Krosno 2007, s. 29-30
  
Autorem tego artykułu jest Wanda Belcik

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. Działalność Stowarzyszenia Kulturalnego „Dębina” w Krościenku Wyżnym - wykład dra Edwarda Marszałka - 3 kwietnia 2019
 2. "Pamiętnikarze galicyjscy" - referat mgr Wandy Belcik w Oddziale krakowskim SMZK - 2 kwietnia 2019
 3. Galeria wykładu dr Edwarda Marszałka - 3 kwietnia 2019
 4. Program wycieczki do Krakowa - wystawy WYSPIAŃSKI. NIEZNANY oraz KRAKÓW 1900 - 27 kwietnia 2019
 5. Galeria fotograficzna wykładu mgr Daniela Nowaka - 14 marca 2019
 6. "Eugenika i neoeugenika - nadzieje, obawy i zagrożenia" - wykład prof. dr hab. Adama Jaworskiego - 5 marca 2019
 7. 10 lat witryny internetowej SMZK - 19 lutego 2019
 8. Spotkanie Noworoczne członków Oddziału wrocławskiego SMZK - 19 stycznia 2019
 9. Relacja ze Spotkania Noworocznego - 8 lutego 2019
 10. Galeria fotograficzna Spotkania Noworocznego - 8 lutego 2019
 11. Relacja z II Kuligu w Pstrągowej - 19 stycznia 2019
 12. Plan prac SMZK w roku 2019
 13. Sprawozdanie z działalności SMZK w roku 2018
 14. Relacja z IV Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha - 24 października 2018
 15. Relacja z Konferencji niepodległościowej
 16. Galeria fotograficzna Konferencji naukowej "Mieszkańcy Krosna i regionu w walce o niepodległość (1914-1918)" - 17 października 2018
 17. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 18. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 20. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 21. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 22. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 23. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 24. Wrażenia z koncertu jubileuszowego - 22 września 2018
 25. Program spotkań Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2018/2019
 26. Władze Stowarzyszenia w XVII kadencji (2017-2020)
 27. Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017
 28. Archiwum newsletterów
 29. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Pogoda

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar