Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 21 września 2014

Email Drukuj PDF
(0 głosów, średnia ocena: 0 na 5)U C H W A Ł A
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI KROŚNIEŃSKIEJ

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie z dużym uznaniem ocenia dorobek Stowarzyszenia za okres XV kadencji (2011-2014). Słowa podziękowania kieruje szczególnie do:

 • członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia za społeczne zaangażowanie oraz inicjowanie szeregu merytorycznych i organizacyjnych przedsięwzięć przez okres kadencji. Serdeczne podziękowanie kierujemy do mgr Stanisław Pomprowicza i mgr Andrzeja Kosieka, za wieloletnią i aktywną pracę w Zarządzie Głównym SMZK,
 • członków Zarządów Oddziałów Stowarzyszenia w Krakowie, Lublinie, Warszawie i Wrocławiu za promowanie Krosna i regionu w swoich środowiskach naukowych i społeczno-kulturowych,
 • Rady Miasta Krosna i przewodniczącego Rady Stanisława Słysia, prezydenta miasta Krosna Piotra Przytockiego i zastępcy prezydenta Bronisława Barana, za życzliwe i systematyczne wspieranie inicjatyw programowych i organizacyjnych Stowarzyszenia oraz przyznawanie środków finansowych na zadania merytoryczne, m.in. na wydanie VI tomu serii Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, pod redakcją prof. dr hab. Franciszka Leśniaka,
 • burmistrzów i wójtów gmin krośnieńskich oraz gminy Jasło za wspieranie i współorganizowanie imprez pn. Spotkania "Na rodzinnej ziemi",
 • seniorów Stowarzyszenia, którzy swoją postawą twórczą i posiadaną wiedzą czynnie wspierają działalność Stowarzyszenia w Krośnie i w oddziałach terenowych,
 • Wandy Belcik prezes ZG Stowarzyszenia, za szczególne osiągnięcia merytoryczne, rozwój Stowarzyszenia, podnoszenie jego prestiżu oraz za wiele lat pracy dla promowania Krosna i regionu.

Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za okres 2011-2014, które przygotowała prezes ZG Wanda Belcik oraz sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej, które przedstawiła jej przewodnicząca Teresa Sznajder, oraz dyskusji, Walne Zebranie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej wskazuje na następujące obszary działalności w XVI kadencji (2014-2017):

 1. Kontynuowanie zasadniczego kierunku działania związanego z promowaniem Krosna i regionu poprzez odczyty, spotkania, wycieczki, wystawy, promocje opracowań regionalnych związanych z upowszechnianiem wiedzy z historii regionu, rozwoju kultury i życia społeczno-gospodarczego.
 2. Włączenie się w obchody święta miasta Krosna, przypadające w pierwszej dekadzie czerwca każdego roku, poprzez przygotowanie stoiska informacyjno-handlowego z wydawnictwami SMZK i konferencji popularnonaukowych na temat:
  * "Humanista i poeta Paweł z Krosna - Procler - życie i działalność (1474-1517)" oraz ufundowanie, przez samorząd miasta Krosna, tablicy pamięci lub metaloplastyki i odsłonięcie na jednym z budynków przy ul. Pawła z Krosna lub na budynku Rady Miasta przy ul. Staszica 2 - termin czerwiec 2015 r.
  * "Historia krośnieńskiego lotniska w latach 1938-2015 r." oraz odsłonięcie tablicy pamięci poświęconej płk. Antoniemu Chojcanowi (1924-2013), ufundowanej przez samorząd miasta Krosna, w fasadzie budynku lotniska - termin czerwiec 2016 r.
  * "Miasto Krosno - po 25 latach transformacji ustrojowej 1989-2014" oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy, ufundowanej przez samorząd miasta Krosna, poświęconej dr. Antoniemu Lorensowi (1888-1962) na budynku Muzeum w Krośnie - termin czerwiec 2017 r.
 3. Rozpoczęcie cyklu sesji popularnonaukowych i wykładów, poświęconych dotychczas niezbadanym zagadnieniom życia społeczno-politycznego oraz gospodarczego Krosna i regionu, a obejmujących okres po 1945 roku oraz ich upowszechnianie poprzez wydawnictwa zwarte lub okolicznościowe.
 4. Zacieśnienie współpracy z Radą Powiatu Krośnieńskiego i Starostwem Powiatowym w Krośnie oraz stowarzyszeniami poszczególnych miejscowości działającymi na terenie powiatu krośnieńskiego.
 5. Zadbanie o udział w pracach Stowarzyszenia studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie oraz starszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z Krosna i powiatu krośnieńskiego.
 6. Kontynuowanie prac nad wydaniem kolejnych - VII i VIII tomu serii Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu.
 7. Opierając się na potencjale intelektualnym członków - twórców pracy naukowej Stowarzyszenia oraz autorów zewnętrznych, podjąć perspektywiczne badania nad biografią znaczących osób z Krosna i powiatu na przestrzeni wieków i opracowanie "Księgi Krośnian" we współpracy z dyrekcją Muzeum Rzemiosła w Krośnie.
 8. Utrzymywanie i rozwijanie przez prezes i członków ZG, stałych kontaktów z Oddziałami Terenowymi poprzez prelekcje, spotkania, wizyty znaczących osób z Krosna i regionu. Przyjąć zasadę, iż raz w kadencji prezes ZG odwiedzi Oddziały Terenowe. Dokonanie rozeznania w zakresie powołania i rozwoju nowych oddziałów terenowych na terenie kraju.
 9. Zachęcanie członków Stowarzyszenia do wspólnego redagowania i odwiedzania witryny internetowej Stowarzyszenia www.smzk.org
 10. Kontynuowanie cyklicznych imprez Stowarzyszenia, a w szczególności corocznych "Spotkań na rodzinnej ziemi" z udziałem przedstawicieli oddziałów terenowych Stowarzyszenia. 
 11. Organizowanie, wspólnie z Krośnieńską Biblioteka Publiczną, odczytów pn. "Wieczory wspomnień" poświęconych zasłużonym, a czasami zapomnianym, osobom z Krosna i powiatu oraz współdziałanie z dyrekcją Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.
 12. Inspirowanie spotkań przedstawicieli władz samorządowych Krosna z Zarządami Oddziałów Terenowych w Krakowie, Lublinie, Warszawie, Wrocławiu, celem przedstawienia aktualnych problemów społeczno-gospodarczych miasta Krosna.
 13. Wystąpienie ZG do Rady Miasta o nadanie jednej z ulic Krosna imienia dr Modesta Humieckiego.
 14. Walne Zebranie zatwierdza roczną składkę członkowską w dotychczasowej wysokości tj. 25 zł rocznie.

Walne Zebranie zwraca się do nowo wybranego Zarządu Głównego Stowarzyszenia o rozpatrzenie zgłoszonych wniosków i propozycji, wynikających z przeprowadzonej dyskusji, i po analizie ich zasadności opracowanie programu pracy SMZK na okres 2014-2017.
    
Komisja uchwał i wniosków Walnego Zebrania w składzie: Adam Krzanowski - przewodniczący, Ryszard Krzywda - członek, Tadeusz Łopatkiewicz - członek.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

Krosno, 21 września 2014 r.

 


 

 
Autorem tego artykułu jest Komisja Uchwał i Wniosków

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. Plan pracy SMZK w roku 2020
 2. Sprawozdanie z działalności SMZK w roku 2019
 3. Relacja ze Spotkania Noworocznego - 10 stycznia 2020
 4. Tradycyjny "Opłatek" 2020 Oddziału Krakowskiego SMZK - 7 stycznia 2020
 5. Informacja o spotkaniu członków Oddziału wrocławskiego SMZK
 6. Relacja z wykładu Z. Łopatkiewicza w Oddziale krakowskim SMZK - 3 grudnia 2019
 7. Relacja z wykładu dr Tomasza Solińskiego - 14 listopada 2019
 8. "Z Poetą pod rękę..." - relacja z V Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha - 23 października 2019
 9. Relacja ze Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Rymanów 2019" - 21 września 2019
 10. Plan pracy Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2019/2020
 11. 10 lat witryny internetowej SMZK - 19 lutego 2019
 12. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 13. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 14. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 15. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 16. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 17. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 18. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 19. Władze Stowarzyszenia w XVII kadencji (2017-2020)
 20. Archiwum newsletterów
 21. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Pogoda

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar