Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Jan Józef Cząstka (1899-1990)

Email Drukuj PDF
(3 głosów, średnia ocena: 5.00 na 5)

Wanda Belcik

Jan Józef Cząstka (1899-1990) prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, badacz historii przemysłu naftowego

Jan_CzastkaUrodził się 13 sierpnia 1899 r. w Krościenku Niżnym (obecnie dzielnica Krosna). W 1916 r. złożył egzamin dojrzałości w Krośnie, a w 1917 r. został powołany do armii austriackiej, gdzie po ukończeniu szkoły oficerów rezerwy został wysłany na front do Włoch. Po rozpadzie Austro-Węgier wrócił do Krosna, zgłosił się ochotniczo do wojska i brał udział w walkach w Małopolsce oraz na froncie litewsko-białoruskim. W 1920 r. rozpoczął studia w Politechnice Lwowskiej na Wydziale Chemii Technicznej, lecz po roku przeszedł na Wydział Mechaniczny. Z powodu trudności materialnych dwukrotnie przerywał naukę pracując w tym czasie w kopalniach ropy naftowej w Jasielskim Okręgu Górniczym. W l. 1928-1930 był zatrudniony w Biurze Technicznym Działu Wierceń Koncernu Naftowego "Dąbrowa", a następnie Galicyjskiego Karpackiego Naftowego Towarzystwa Akcyjnego w Krośnie. W l. 1930-1932 pracował w Biurze Techniczno-Badawczym Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Przemysłu Naftowego w Borysławiu. W 1932 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera Wydziału Mechanicznego Politechniki Lwowskiej i rozpoczął pracę w Instytucie Przemysłu Naftowego w Krośnie. Podczas okupacji pracował w Krośnie i Jaśle zajmując się statystyką wierceń i wydobycia ropy naftowej, wykładał w Szkole Wiertniczej w Jaśle.

Po wyzwoleniu przeniósł się do Krakowa i rozpoczął wykłady z zakresu wiertnictwa w Akademii Górniczo-Hutniczej. W 1946 r. habilitował się, a następnie objął stanowisko kierownika Katedry Eksploatacji Ropy na Wydziale Wiertniczym. Kolejne etapy kariery akademickiej to: uzyskanie tytułu profesora nadzwyczajnego (1948), mianowanie na kierownika Katedry Wiertnictwa (1949), wybór na dziekana Wydziału Wiertniczo-Naftowego (1967).
Czastka_Jan_karykatura Karykatura prof. Jana Cząstki w rysunku Antoniego Wasilewskiego Podczas pracy naukowo-dydaktycznej w Akademii Górniczo-Hutniczej profesor J. Cząstka ogłosił drukiem 125 prac, w tym 6 podręczników z zakresu wiertnictwa i eksploatacji ropy naftowej. Zajmował się również historią przemysłu naftowego.

Czastka Jan Prof. dr inż. Jan Cząstka - dziekan Wydziału Wiertniczego AGH w Krakowie - karykatura Stanisława Kochanka. Zob. T. Łopatkiewicz, Karykatury z teki Stanisława Kochanka. »Podkarpacie« 1970-1973, Krosno 2011, s. 141 Aktywnie działał w organizacjach naukowych i regionalnych m.in. w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. Był przewodniczącym Rady Naukowej przy Muzeum Regionalnym w Krośnie, brał udział w organizacji Muzeum-Skansenu Przemysłu Naftowego w Bóbrce, któremu w 1989 r. przekazał swój księgozbiór.
Był odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1969) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998), odznaką Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego i innymi. Otrzymał tytuł Honorowy Obywatel Krosna (1976).
Zmarł 1 grudnia 1990 r. w Krakowie.

 
Publikacje:
Nafta w Polsce. Kraków 1972, Nauka dla Wszystkich, nr 173
Dzieje przemysłu naftowego w Krośnieńskiem, [w:] Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, t. 2, Kraków 1973, s. 5-38
Kopalnia ropy naftowej w Bóbrce najstarsza na ziemiach polskich, "Zeszyty Naukowe AGH", 1989

Źródła do biografii:
Materiały Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
Wspomnienie o tych, którzy odeszli, "Wiek Nafty", 1995, nr 3-4, s. 40-41
(r), Życiorys naftowca, "Podkarpacie", 1991 nr 14, s. 2.
Belcik Wanda, Regionaliści krośnieńscy – informator biograficzny, Krosno 2007, s. 20-21
Artur Bęben, Stanisław Szafran, Początki i pierwsze trzydzieści lat oddziału krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, [w:] Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, pod red. Franciszka Leśniaka, t. 5, Krosno 2010, s. 514-516.
 

 
Autorem tego artykułu jest Wanda Belcik

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 2. Sprawozdanie z działalności Oddziału krakowskiego SMZK w roku 2019 - 30 czerwca 2020
 3. Relacja z wykładu mgra inż. Piotra Korpantego w Oddziale krakowskim SMZK - 3 marca 2020
 4. Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową
 5. Relacja z wykładu dra Piotra Łopatkiewicza o drewnianej architekturze kościelnej - 13 lutego 2020
 6. Galeria fotograficzna wykładu dra Piotra Łopatkiewicza o drewnianej architekturze kościelnej - 13 lutego 2020
 7. Biogram Profesora Artura Bębna
 8. Plan pracy SMZK w roku 2020
 9. Sprawozdanie z działalności SMZK w roku 2019
 10. Relacja ze Spotkania Noworocznego - 10 stycznia 2020
 11. Tradycyjny "Opłatek" 2020 Oddziału Krakowskiego SMZK - 7 stycznia 2020
 12. Informacja o spotkaniu członków Oddziału wrocławskiego SMZK
 13. "Z Poetą pod rękę..." - relacja z V Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha - 23 października 2019
 14. Relacja ze Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Rymanów 2019" - 21 września 2019
 15. Plan pracy Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2019/2020
 16. 10 lat witryny internetowej SMZK - 19 lutego 2019
 17. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 18. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 20. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 21. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 22. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 23. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 24. Władze Stowarzyszenia w XVII kadencji (2017-2020)
 25. Archiwum newsletterów
 26. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Pogoda

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar