Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2014-2017

Email Drukuj PDF
(1 głos, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej odbyło się 2 grudnia 2014 r. podsumowało działalność Oddziału w XIII kadencji, udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału, określiło program działalności Oddziału na następną kadencję i wybrało organy statutowe czyli Zarząd Oddziału i Komisję Rewizyjną na nową XIV kadencję pracy SMZK w Krakowie.

W tym roku (18. 12. 1972 r.) minie 45 lat od pamiętnego zebrania organizacyjnego i powołania Komitetu Organizacyjnego Koła Krośnian w Krakowie. Przez niemal pół wieku z niezmienną aktywnością, z determinacją w działaniu, często przy niesprzyjających warunkach zewnętrznych funkcjonuje "Koło Krośnian", przekształcone później w Oddział Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krakowie. Z założycieli Koła Krośnian obecnie nie ma już nikogo, ale pozostali naszej pamięci, kronice, dokumentach i publikacjach. Przejęliśmy ich dorobek, tradycje dobrego działania na rzecz naszej "Małej Ojczyzny", przejęliśmy styl i formy pracy, dostosowując je do zmieniających się warunków politycznych, gospodarczych, administracyjnych, prawnych i organizacyjnych kraju. Staraliśmy się działać w myśl wezwania Norwida:

"Nie trzeba kłaniać się okolicznościom,
A prawdom kazać, by za drzwiami stały"

W upływającej XIV kadencji działalności Oddziału Krakowskiego SMZK zarysowała się konieczność dalszej weryfikacji Statutu Stowarzyszenia wynikającą z nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach. Choć praktycznie nie będzie to miało istotnego wpływu na działalność Oddziału, to jednak zwiększy formalizację działania naszej organizacji.

Władze Oddziału Krakowskiego SMZK XIV kadencji przyjęły wypróbowany styl działania i zgodnie z przyjętym zwyczajem prowadziły systematyczną pracę często "wbrew" i "mimo" zmieniającym się okolicznościom.

W minionej kadencji Zarząd Oddziału Krakowskiego SMZK pracował w składzie:

- Stanisław Szafran - prezes
- Czesław Rybicki - wiceprezes
- Janusz Wojtyczek - wiceprezes
- Jolanta Ulman - sekretarz
- Albin Wojnar - skarbnik
- Roman Kahul - członek
- Elżbieta Zuzak Kędracka - członkini
- Marek Kołacz - członek
- Jan Machnik - członek

Komisja Rewizyjna pracowała w składzie:

- Lucyna Kołodziej - przewodnicząca
- Kazimierz Grochmal - zastępca przewodniczącej
- Andrzej Kuźniarski - sekretarz

Trzyletnia kadencja określona postanowieniami Statutu dobiegła końca i w związku z tym przedkładamy krótkie sprawozdanie z naszej działalności w okresie 2.12. 2014 r. - 9.05.2017 r.
Zarząd Oddziału przyjął usankcjonowany tradycją styl działalności polegający na opracowywaniu rocznych programów, a w zasadzie sezonowych programów działalności. Sezon pracy Oddziału rozpoczynał się we wrześniu (od uczestnictwa w spotkaniu "Na Rodzinnej Ziemi"), a kończył w czerwcu każdego roku. W każdym programie przewidywane było 9 spotkań miesięcznych w każdy pierwszy lub wyjątkowo drugi wtorek miesiąca.

W minionej kadencji członkowie Oddziału odbyli 23 spotkania oraz 3 spotkania na "Na Rodzinnej Ziemi". Zarząd Oddziału starał się utrzymać łączność z Zarządem Głównym w Krośnie, przez kontakty bezpośrednie, uczestnictwo w imprezach organizowanych przez władze naczelne oraz zapraszając przynajmniej dwóch prelegentów z Krosna z referatami interesującymi nasze środowisko. W spotkaniach w Krakowie gościliśmy 7-krotnie gości-prelegentów z Krosna i Jedlicza. Wszystkie spotkania były przez Zarząd reklamowane i przygotowywane logistycznie.
Ważnym wydarzeniem w działalności Oddziału Krakowskiego było zorganizowanie benefisu na cześć rodaka, artysty malarza Stanisława Jakubczyka, z okazji jubileuszu 100-lecia urodzin.
Stałym i ważnym punktem programu naszych spotkań były coroczne spotkania z poezją pani Bronisławy Betlej.

Nie sposób nie wspomnieć o spotkaniach świąteczno-noworocznych Oddziału, które chyba wszyscy uczestnicy przyjmowali z uznaniem i zapewne je dobrze wspominają. Wszystkie spotkania odbywały się w sali wykładowej Katedry Inżynierii Naftowej AGH dzięki życzliwości Dziekanów Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w Krakowie.

W minionej kadencji w Oddziale Krakowskim SMZK czynnie uczestniczyło w działalności ok. 30 członków. Pozyskaliśmy też kilkoro nowych członków. Znaczne grono naszych wiernych członków ze względów zdrowotnych lub obowiązków zawodowych, często nie może uczestniczyć w naszych spotkaniach, ale najlepszymi myślami są z nami, o czym świadczą kontakty telefoniczne.

W minionej kadencji z naszych szeregów odeszło na zawsze 3 osoby:

śp Roman Cetnarowicz
śp Eugenia Lęcznar
śp Barbara Zając

Wielką stratą była w ostatnim czasie śmierć pani Bronisławy Betlej, która mocno zrosła się z naszym Oddziałem.

Dziękujemy wszystkim członkom naszego Oddziału za aktywność, oraz wspieranie dobrymi myślami i swoim uczestnictwem w spotkaniach przyjęte programy działania.

Dziękujemy Pani Prezes, Zarządowi Głównemu i licznemu gronu przyjaciół z Krosna i Regionu Krośnieńskiego, a w szczególności z Jedlicza, za okazywane nam wyrazy sympatii oraz wspieranie nas w naszych działaniach.

Przedkładając niniejsze sprawozdanie Zarząd Oddziału pragnie zarekomendować nowo wybranym władzom przyjęcie wypróbowanych kierunków i form działania Stowarzyszenia w środowisku Krakowskim i korygowanie ich w zależności od zachodzących nowych warunków pracy SMZK.

Jesteśmy przekonani, że nowy Zarząd podtrzyma tradycyjne formy działalności, a może wprowadzi nowe.

       

Prezes Oddziału Krakowskiego SMZK
Dr inż. Stanisław Szafran

 

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar