Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Działalność bieżąca Sprawozdania Sprawozdanie z działalności w roku 2016

Sprawozdanie z działalności w roku 2016

Email Drukuj PDF
(1 głos, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

 

 

S p r a w o z d a n i e   z   d z i a ł a l n o ś c i

Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

w roku 2016

 

Zarząd Główny realizował zadania wynikające ze statutu, a przyjęte w planie na rok 2016. Były to wykłady, spotkania, prezentacje książek i wydawnictw własnych na tematy związane z Krosnem i powiatem krośnieńskim, zarówno w aspekcie historycznym, jak i odnoszące się do zagadnień współczesnych. Zarząd utrzymywał kontakty z Oddziałami w Krakowie, Lublinie, Warszawie i Wrocławiu, a także współpracował z instytucjami kultury w Krośnie oraz włączał się do organizacji imprez kulturalnych w mieście.

    

I. Upowszechnianie tematyki regionalnej

Zrealizowane zostały następujące wykłady:

 • Stan zachowania zabytków w Krośnie - dr Marta Rymar - 14 marca
 • Krosno i okolice w przewodnikach Mieczysława Orłowicza (1881-1959) - mgr Marian Terlecki - 25 kwietnia
 • Najnowsze, rewelacyjne odkrycia archeologiczne w rejonie Beskidu Niskiego - prof. Jan Machnik - 12 maja
 • Stan zachowania podkarpackich dworów w perspektywie 40 lat - mgr Zdzisław Gil - 24 listopada

Członkowie Stowarzyszenia wygłaszali prelekcje poza organizacją. Mgr Zdzisław Łopatkiewicz omówił w Oddziale krakowskim SMZK działalność Władysława Dubisa, nauczyciela i działacza społecznego z Jedlicza. W dniu 9 czerwca, w Auli PWSZ, dr Tadeusz Łopatkiewicz wygłosił wykład na temat "Wybrane zagadnienia dziewiętnastowiecznej ikonografii kościoła farnego w Krośnie" - w ramach Tygodnia Architektury, a Bronisława Betlej prezentowała swoją poezję również w Oddziale krakowskim SMZK.

Kontynuowaliśmy popularyzację twórczości poetyckiej Jana Zycha. W dniu 17 lutego odbyła się prezentacja książki Bożeny Gruszki i Tadeusza Łopatkiewicza "Jan Zych (1931-1995). Przywracanie pamięci" z udziałem autorów, rodzeństwa Poety i laureatki I Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha - Marleny Niemiec, która zaprezentowała nagrodzony utwór "Pokój".

W dniu 19 października, w korczyńskim dworze Szeptyckich, przeprowadziliśmy II edycję Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminną Biblioteka Publiczną w Korczynie. Udział wzięło 59 recytatorów - uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Krosna i powiatu krośnieńskiego. Komisji konkursowej przewodniczyła mgr Bożena Gruszka, współautorka książki o Zychu, polonistka z Tarnowa, a członkami byli: mgr Anna Pelc, polonistka z PPSKAK i B oraz mgr Jan Lusznia, członek Zarządu Głównego. Laureaci otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Stowarzyszenie i wójta gminy Korczyna.

Zorganizowaliśmy tradycyjne spotkania, które są elementem integracji członków organizacji, a to Spotkanie noworoczne i Spotkanie przedstawicieli Oddziałów "Na rodzinnej ziemi - Wojaszówka 2016".

Spotkanie noworoczne odbyło się 12 stycznia 2016 r. w stołówce Krośnieńskich Hut Szkła z udziałem ponad 50 osób, w tym Piotra Przytockiego, prezydenta Miasta Krosna, Bronisława Barana, zastępcy prezydenta i Adolfa Kasprzyka, wicestarosty powiatu krośnieńskiego. Obecny był Jan Jakubowicz, architekt z Łodzi, projektant hali sportowej w Krośnie. Na program złożyły się: informacja o działalności Zarządu Głównego w 2015 roku, uroczysta kolacja, życzenia i wspólna zabawa. Oprawę muzyczną przygotował Robert Czelny, a całe spotkanie przygotowali: Halina Tenerowicz, Stanisław Lorens i Ryszard Krzywda.

W dniu 10 września odbyło się spotkanie przedstawicieli Oddziałów oraz miejscowych członków Stowarzyszenia w gminie Wojaszówka. Zorganizowano je we współpracy z wójtem gminy Wojaszówka, Dyrekcją Szkoły Podstawowej Bratkówce i Kołem Gospodyń Wiejskich w Ustrobnej. Program obejmował zwiedzanie dworu i Izby Pamięci Rodu Starowieyskich w Bratkówce, wizytę w Browarze Rzemieślniczym w Wojkówce, zwiedzanie Muzeum Wsi w Odrzykoniu i dawnej cerkwi greckokatolickiej pw. Św. Paraskewy w Rzepniku, po której oprowadził dr Tadeusz Łopatkiewicz, mówiąc również o etnograficznej grupie Zamieszańców i przedstawiając koleje życia Modesta Humieckiego. Na cmentarzu w Rzepniku zapalono znicze na grobach dr. Modesta Humieckiego, lekarza i burmistrza Krosna oraz prof. krośnieńskiego Liceum - Bazylego Bika i jego żony Zofii. Podczas spotkania w Bratkówce, uczestnicy wysłuchali informacji Sławomira Stefańskiego, wójta gminy Wojaszówka, o walorach przyrodniczych, osiągnięciach gospodarczych i planach inwestycyjnych gminy, a w godzinach południowych i późnym popołudniem zostali ugoszczeni gorącym posiłkiem przez Koło Gospodyń Wiejskich w Domu Ludowym w Ustrobnej. Spotkanie umilił regionalnymi pieśniami zespół "Przybowianki". Uczestniczyło 80 osób, a program przygotowali: Jan Stachyrak, Henryk Bogacz, Stanisław Lorens i Tadeusz Łopatkiewicz.

Dużym powodzeniem cieszyły się wycieczki, które miały charakter wypraw przyrodniczych, a ich celem była popularyzacja obszarów chronionych na terenie powiatów krośnieńskiego i strzyżowskiego. Program trzech wypraw przygotował i aktywnie w ich realizacji uczestniczył Jan Stachyrak wraz Henrykiem Bogaczem i Stanisławem Lorensem.

Pierwsza odbyła się 4 czerwca, a jej celem było zwiedzanie rezerwatu przyrody "Źródliska Jasiołki". Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z florą rezerwatu (storczyki, łąki kwietne), obejrzeli torfowiska, żeremia bobrowe i inne. Przewodnik - leśniczy Paweł Grodziński opowiadał o walorach rezerwatu, ale także o trudnej historii tej ziemi w czasie II wojny. Wyprawa zakończyła się ogniskiem i pieczeniem kiełbasek na polu biwakowym w Jasielu.

Kolejna wyprawa miała miejsce w dniu 9 lipca, a w jej programie uwzględniono rezerwat cisów "Kretówki" w Woli Komborskiej, pomnik przyrody "Skała Konfederatka", źródło św. Jana w Komborni i wizytę u artysty rzeźbiarza Grzegorza Tomkowicza w Jabłonicy Polskiej.

Trzecia wyprawa odbyła się 6 sierpnia i wiodła do tunelu schronowego w Strzyżowie, następnie do fortyfikacji z okresu II wojny w Stempinie. W Gogołowie uczestnicy wycieczki zwiedzili m. innymi drewniany kościół parafialny pw. św. Katarzyny - po którym oprowadził dr Tadeusz Łopatkiewicz i galerię rzeźb "Gogołowskie drzewoludy". Z Gogołowa udaliśmy się następnie do Lubli, gdzie atrakcją programu było zwiedzenie późnogotyckiego kościoła św. Mikołaja. Wycieczka zakończyła się obiadem w restauracji Kamieniec w Bajdach.

Ważnym zadaniem Stowarzyszenia jest badanie i popularyzacja historii ziemi krośnieńskiej. We wrześniu 2016 r. ukazał się 7 tom serii "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu", a jego promocja odbyła się 1 października. W spotkaniu promocyjnym uczestniczyli autorzy artykułów, prof. Franciszek Leśniak, liczna grupa członków Stowarzyszenia oraz Bronisław Baran, zastępca Prezydenta Miasta Krosna, Anna Dubiel, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta i Małgorzata Błaż, z Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta. Spotkanie prowadzili Prezes Wanda Belcik i redaktor naukowy tomu - prof. Franciszek Leśniak. Sprzedaż wydawnictw w czasie tego spotkania zorganizowali: Barbara Pawlak i Ryszard Krzywda.

Prezentację i sprzedaż książek Stowarzyszenia prowadziliśmy także na krośnieńskim rynku w czasie Dni Krosna, 5 czerwca - obsługiwali Teresa Sznajder, Ewa Tomkiewicz i Marek Jędrzejczyk.
Formą popularyzacji miasta, regionu i jego historii oraz działań Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej jest witryna internetowa administrowana przez Tadeusza Łopatkiewicza. W 2016 r. została wzbogacona tekstami Wandy Belcik, Joanny Łach, Adama Krzanowskiego, Tadeusza Łopatkiewicza i Natalii Podkul oraz kolejnymi galeriami fotograficznymi, których liczba przekroczyła już setkę.

Trzeba jeszcze podkreślić aktywność członków Zarządu Głównego, która przejawiała się w organizacji imprez kulturalnych poza Stowarzyszeniem. W dniu 9 października w Piwnicy PodCieniami odbył się wieczór poezji śpiewanej do tekstów Jana Luszni, a 16 grudnia, w Dworze Szeptyckich w Korczynie, otwarto wystawę pocztówek świątecznych i noworocznych ze zbiorów Zbigniewa Więcka, które prezentował właściciel kolekcji.

Łącznie w 2016 r. Zarząd Główny SMZK zorganizował 14 imprez, w tym: 4 wykłady, 2 prezentacje książek, 1 konkurs, 1 wystawę, 1 kiermasz, 3 wycieczki i 2 spotkania.

   

II. Wydawnictwa

We wrześniu 2016 r. ukazał się VII tom serii "Krosno: studia z dziejów miasta i regionu". Jest to owoc pracy dwunastu autorów artykułów i recenzji oraz sekretarza redakcji dr Tadeusza Łopatkiewicza, który te materiały zebrał, opracował redakcyjnie i czuwał nad całością tomu, aż do etapu końcowego. Jest to również rezultat współpracy z prof. Franciszkiem Leśniakiem - redaktorem naukowym tomu. Obwolutę zaprojektowała Ewa Cisowska, a realizację wydawniczą zapewniło Wydawnictwo Ruthenus Rafała Barskiego. Tom zawiera 13 artykułów 12 autorów, wśród których jest 4 autorów, członków Stowarzyszenia: Wanda Belcik, Piotr Łopatkiewicz, Tadeusz Łopatkiewicz i Marian Terlecki. W tomie znalazły się obszerne sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w latach 1996-2014. Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Prezydenta Krosna.

Trzeba tu wspomnieć o książkach opracowanych przez Adama Krzanowskiego, wydanej nakładem autora ("Krośnieńskie stadiony sportowe (1928-2015)" oraz opublikowanej przez Krośnieńską Oficynę Wydawniczą ("Z historii sztandaru Hufca ZHP im. Jana i Stanisława Magurów -1930-1960-2015").

 

III. Współdziałanie

Zarząd Główny współpracował z władzami samorządowymi Krosna, instytucjami kultury i stowarzyszeniami w Krośnie i powiecie krośnieńskim. Uczestniczyliśmy w takich wydarzeniach jak: Dni Krosna, Debacie nt. aktywności obywatelskiej, Krośnieńskim Konkursie Literackim - zorganizowanych przez Krośnieńską Bibliotekę, XXV Forum organizacji pozarządowych, I Sejmiku senioralnym, szkoleniach organizowanych przez Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Nasz przedstawiciel wziął udział w II Kongresie Towarzystw Regionalnych w Rzeszowie. Przez cały rok współpracowaliśmy z Krośnieńską Biblioteką, gdzie odbywały się wykłady i spotkania. Pomocy udzielali nam także: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, Wójt Gminy Wojaszówka, Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Bratkówce, Koło Gospodyń Wiejskich w Ustrobnej, Nadleśnictwo Rymanów, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych.

Utrzymywaliśmy stały kontakt z Oddziałami zamiejscowymi Stowarzyszenia.

 

IV. Sprawy organizacyjne

Zarząd Główny odbył 7 posiedzeń, w tym jedno wyjazdowe - w Korczynie, połączone ze zwiedzaniem wystawy dzwonków ze zbiorów Jana Stachyraka w Gminnej Bibliotece Publicznej w Korczynie, oraz 1 zebranie Prezydium ZG. Podczas zebrań omawiano bieżące sprawy organizacji oraz sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2015 i plan pracy na rok 2017. W dniu 12 stycznia 2016 r. Zarząd przyjął uchwałę w sprawie działalności odpłatnej.

Do organizacji przyjęto 5 nowych członków, ale ogólna liczba osób nie zmieniła się ponieważ tyle samo osób odeszło. Organizacja w Krośnie liczy 232 członków, z tego aktywność wykazuje 1/3 zapisanych.

W dniu 20 maja we Wrocławiu odbyło się walne zebranie Oddziału, w którym uczestniczyło 12 osób. Prezesem został ponownie dr Stanisław Solecki, a sekretarzem Grzegorz Chandocha.

 

V. Inne sprawy

W dniu 10 maja delegacja Stowarzyszenia w składzie: Wanda Belcik, Marek Jędrzejczyk i Zbigniew Więcek uczestniczyła w jubileuszu 100. rocznicy urodzin Stanisława Jakubczyka, artysty malarza urodzonego w Lubatowej. Jubileuszowe spotkanie zorganizował Oddział w Krakowie. Jubilat otrzymał od krośnian pamiątkowy medal oraz okolicznościowy list z życzeniami.

Na wniosek Zarządu Głównego Zbigniew Więcek otrzymał w dniu 4 czerwca Nagrodę Prezydenta Miasta Krosna za całokształt działalności w dziedzinie kultury, a Stanisław Pomprowicz, wieloletni członek Zarządu Głównego, tytuł "Za zasługi dla Krosna".

 

 

 
Autorem tego artykułu jest Wanda Belcik

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Dodaj komentarz

Komentarze wyrażają jedynie prywatne opinie użytkowników i SMZK nie ponosi za nie odpowiedzialności. Szanujemy wolność i swobodę wypowiedzi, ale cenimy również dbałość o kulturę języka. Nie będziemy tolerować wypowiedzi obraźliwych i naruszających ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego. Pragniemy dyskusji rzeczowej i pożytecznej dla innych. Zastrzegamy sobie tym samym możliwość usuwania komentarzy, które rażąco odbiegają od netykiety oraz savoir-vivre'u


Kod antyspamowy
Odśwież

Lista artykułów

Nowości

 1. "Migracje duże i małe w świetle prehistorii" - wykład prof. dra hab. Jana Machnika - 5 grudnia 2017
 2. Galeria fotograficzna wyjazdowego posiedzenia ZG SMZK w Korczynie - 5 grudnia 2017
 3. Podpisy krośnian z roku 1926 - Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla USA
 4. Recenzja książki "Lekarze Krosna"
 5. Wernisaż wystawy obrazów Stanisława Jakubczyka w Pałacu Sztuki w Krakowie - 14 listopada 2017
 6. Relacja z wykładu dra Tadeusza Łopatkiewicza o Stanisławie Witkosiu - 15 listopada 2017
 7. Galeria fotograficzna wykładu dra Tadeusza Łopatkiewicza o Stanisławie Witkosiu - 15 listopada 2017
 8. Wieczór pamięci o doktorze Zygmuncie Lewickim w Oddziale SMZK w Krakowie - 7 listopada 2017
 9. Zaproszenie na XVIII Krośnieński Konkurs Literacki
 10. Relacja z III Konkursy recytatorskiego poezji Jana Zycha - 25 października 2017
 11. Galeria fotograficzna III Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha - 25 października 2017
 12. Władze Stowarzyszenia w XVII kadencji (2017-2020)
 13. Uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK
 14. Sprawozdanie z działalności w latach 2014-2017
 15. Galeria fotograficzna Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Iwonicz-Zdrój" - 23 września 2017
 16. Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017
 17. Galeria fotograficzna 24. posiedzenia ZG SMZK
 18. Program spotkań Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2017/2018
 19. Prezentacja najnowszego tomu Studiów krośnieńskich - 1 października 2016
 20. Galeria fotograficzna Spotkania promującego VII tom Studiów krośnieńskich
 21. Siódmy tom Studiów krośnieńskich do rąk czytelników oddajemy
 22. Archiwum newsletterów
 23. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Pogoda

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar