Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Sprawozdanie z działalności w roku 2016

Email Drukuj PDF
(2 głosów, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

 

 

S p r a w o z d a n i e   z   d z i a ł a l n o ś c i

Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

w roku 2016

 

Zarząd Główny realizował zadania wynikające ze statutu, a przyjęte w planie na rok 2016. Były to wykłady, spotkania, prezentacje książek i wydawnictw własnych na tematy związane z Krosnem i powiatem krośnieńskim, zarówno w aspekcie historycznym, jak i odnoszące się do zagadnień współczesnych. Zarząd utrzymywał kontakty z Oddziałami w Krakowie, Lublinie, Warszawie i Wrocławiu, a także współpracował z instytucjami kultury w Krośnie oraz włączał się do organizacji imprez kulturalnych w mieście.

    

I. Upowszechnianie tematyki regionalnej

Zrealizowane zostały następujące wykłady:

 • Stan zachowania zabytków w Krośnie - dr Marta Rymar - 14 marca
 • Krosno i okolice w przewodnikach Mieczysława Orłowicza (1881-1959) - mgr Marian Terlecki - 25 kwietnia
 • Najnowsze, rewelacyjne odkrycia archeologiczne w rejonie Beskidu Niskiego - prof. Jan Machnik - 12 maja
 • Stan zachowania podkarpackich dworów w perspektywie 40 lat - mgr Zdzisław Gil - 24 listopada

Członkowie Stowarzyszenia wygłaszali prelekcje poza organizacją. Mgr Zdzisław Łopatkiewicz omówił w Oddziale krakowskim SMZK działalność Władysława Dubisa, nauczyciela i działacza społecznego z Jedlicza. W dniu 9 czerwca, w Auli PWSZ, dr Tadeusz Łopatkiewicz wygłosił wykład na temat "Wybrane zagadnienia dziewiętnastowiecznej ikonografii kościoła farnego w Krośnie" - w ramach Tygodnia Architektury, a Bronisława Betlej prezentowała swoją poezję również w Oddziale krakowskim SMZK.

Kontynuowaliśmy popularyzację twórczości poetyckiej Jana Zycha. W dniu 17 lutego odbyła się prezentacja książki Bożeny Gruszki i Tadeusza Łopatkiewicza "Jan Zych (1931-1995). Przywracanie pamięci" z udziałem autorów, rodzeństwa Poety i laureatki I Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha - Marleny Niemiec, która zaprezentowała nagrodzony utwór "Pokój".

W dniu 19 października, w korczyńskim dworze Szeptyckich, przeprowadziliśmy II edycję Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminną Biblioteka Publiczną w Korczynie. Udział wzięło 59 recytatorów - uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Krosna i powiatu krośnieńskiego. Komisji konkursowej przewodniczyła mgr Bożena Gruszka, współautorka książki o Zychu, polonistka z Tarnowa, a członkami byli: mgr Anna Pelc, polonistka z PPSKAK i B oraz mgr Jan Lusznia, członek Zarządu Głównego. Laureaci otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Stowarzyszenie i wójta gminy Korczyna.

Zorganizowaliśmy tradycyjne spotkania, które są elementem integracji członków organizacji, a to Spotkanie noworoczne i Spotkanie przedstawicieli Oddziałów "Na rodzinnej ziemi - Wojaszówka 2016".

Spotkanie noworoczne odbyło się 12 stycznia 2016 r. w stołówce Krośnieńskich Hut Szkła z udziałem ponad 50 osób, w tym Piotra Przytockiego, prezydenta Miasta Krosna, Bronisława Barana, zastępcy prezydenta i Adolfa Kasprzyka, wicestarosty powiatu krośnieńskiego. Obecny był Jan Jakubowicz, architekt z Łodzi, projektant hali sportowej w Krośnie. Na program złożyły się: informacja o działalności Zarządu Głównego w 2015 roku, uroczysta kolacja, życzenia i wspólna zabawa. Oprawę muzyczną przygotował Robert Czelny, a całe spotkanie przygotowali: Halina Tenerowicz, Stanisław Lorens i Ryszard Krzywda.

W dniu 10 września odbyło się spotkanie przedstawicieli Oddziałów oraz miejscowych członków Stowarzyszenia w gminie Wojaszówka. Zorganizowano je we współpracy z wójtem gminy Wojaszówka, Dyrekcją Szkoły Podstawowej Bratkówce i Kołem Gospodyń Wiejskich w Ustrobnej. Program obejmował zwiedzanie dworu i Izby Pamięci Rodu Starowieyskich w Bratkówce, wizytę w Browarze Rzemieślniczym w Wojkówce, zwiedzanie Muzeum Wsi w Odrzykoniu i dawnej cerkwi greckokatolickiej pw. Św. Paraskewy w Rzepniku, po której oprowadził dr Tadeusz Łopatkiewicz, mówiąc również o etnograficznej grupie Zamieszańców i przedstawiając koleje życia Modesta Humieckiego. Na cmentarzu w Rzepniku zapalono znicze na grobach dr. Modesta Humieckiego, lekarza i burmistrza Krosna oraz prof. krośnieńskiego Liceum - Bazylego Bika i jego żony Zofii. Podczas spotkania w Bratkówce, uczestnicy wysłuchali informacji Sławomira Stefańskiego, wójta gminy Wojaszówka, o walorach przyrodniczych, osiągnięciach gospodarczych i planach inwestycyjnych gminy, a w godzinach południowych i późnym popołudniem zostali ugoszczeni gorącym posiłkiem przez Koło Gospodyń Wiejskich w Domu Ludowym w Ustrobnej. Spotkanie umilił regionalnymi pieśniami zespół "Przybowianki". Uczestniczyło 80 osób, a program przygotowali: Jan Stachyrak, Henryk Bogacz, Stanisław Lorens i Tadeusz Łopatkiewicz.

Dużym powodzeniem cieszyły się wycieczki, które miały charakter wypraw przyrodniczych, a ich celem była popularyzacja obszarów chronionych na terenie powiatów krośnieńskiego i strzyżowskiego. Program trzech wypraw przygotował i aktywnie w ich realizacji uczestniczył Jan Stachyrak wraz Henrykiem Bogaczem i Stanisławem Lorensem.

Pierwsza odbyła się 4 czerwca, a jej celem było zwiedzanie rezerwatu przyrody "Źródliska Jasiołki". Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z florą rezerwatu (storczyki, łąki kwietne), obejrzeli torfowiska, żeremia bobrowe i inne. Przewodnik - leśniczy Paweł Grodziński opowiadał o walorach rezerwatu, ale także o trudnej historii tej ziemi w czasie II wojny. Wyprawa zakończyła się ogniskiem i pieczeniem kiełbasek na polu biwakowym w Jasielu.

Kolejna wyprawa miała miejsce w dniu 9 lipca, a w jej programie uwzględniono rezerwat cisów "Kretówki" w Woli Komborskiej, pomnik przyrody "Skała Konfederatka", źródło św. Jana w Komborni i wizytę u artysty rzeźbiarza Grzegorza Tomkowicza w Jabłonicy Polskiej.

Trzecia wyprawa odbyła się 6 sierpnia i wiodła do tunelu schronowego w Strzyżowie, następnie do fortyfikacji z okresu II wojny w Stempinie. W Gogołowie uczestnicy wycieczki zwiedzili m. innymi drewniany kościół parafialny pw. św. Katarzyny - po którym oprowadził dr Tadeusz Łopatkiewicz i galerię rzeźb "Gogołowskie drzewoludy". Z Gogołowa udaliśmy się następnie do Lubli, gdzie atrakcją programu było zwiedzenie późnogotyckiego kościoła św. Mikołaja. Wycieczka zakończyła się obiadem w restauracji Kamieniec w Bajdach.

Ważnym zadaniem Stowarzyszenia jest badanie i popularyzacja historii ziemi krośnieńskiej. We wrześniu 2016 r. ukazał się 7 tom serii "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu", a jego promocja odbyła się 1 października. W spotkaniu promocyjnym uczestniczyli autorzy artykułów, prof. Franciszek Leśniak, liczna grupa członków Stowarzyszenia oraz Bronisław Baran, zastępca Prezydenta Miasta Krosna, Anna Dubiel, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta i Małgorzata Błaż, z Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta. Spotkanie prowadzili Prezes Wanda Belcik i redaktor naukowy tomu - prof. Franciszek Leśniak. Sprzedaż wydawnictw w czasie tego spotkania zorganizowali: Barbara Pawlak i Ryszard Krzywda.

Prezentację i sprzedaż książek Stowarzyszenia prowadziliśmy także na krośnieńskim rynku w czasie Dni Krosna, 5 czerwca - obsługiwali Teresa Sznajder, Ewa Tomkiewicz i Marek Jędrzejczyk.
Formą popularyzacji miasta, regionu i jego historii oraz działań Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej jest witryna internetowa administrowana przez Tadeusza Łopatkiewicza. W 2016 r. została wzbogacona tekstami Wandy Belcik, Joanny Łach, Adama Krzanowskiego, Tadeusza Łopatkiewicza i Natalii Podkul oraz kolejnymi galeriami fotograficznymi, których liczba przekroczyła już setkę.

Trzeba jeszcze podkreślić aktywność członków Zarządu Głównego, która przejawiała się w organizacji imprez kulturalnych poza Stowarzyszeniem. W dniu 9 października w Piwnicy PodCieniami odbył się wieczór poezji śpiewanej do tekstów Jana Luszni, a 16 grudnia, w Dworze Szeptyckich w Korczynie, otwarto wystawę pocztówek świątecznych i noworocznych ze zbiorów Zbigniewa Więcka, które prezentował właściciel kolekcji.

Łącznie w 2016 r. Zarząd Główny SMZK zorganizował 14 imprez, w tym: 4 wykłady, 2 prezentacje książek, 1 konkurs, 1 wystawę, 1 kiermasz, 3 wycieczki i 2 spotkania.

   

II. Wydawnictwa

We wrześniu 2016 r. ukazał się VII tom serii "Krosno: studia z dziejów miasta i regionu". Jest to owoc pracy dwunastu autorów artykułów i recenzji oraz sekretarza redakcji dr Tadeusza Łopatkiewicza, który te materiały zebrał, opracował redakcyjnie i czuwał nad całością tomu, aż do etapu końcowego. Jest to również rezultat współpracy z prof. Franciszkiem Leśniakiem - redaktorem naukowym tomu. Obwolutę zaprojektowała Ewa Cisowska, a realizację wydawniczą zapewniło Wydawnictwo Ruthenus Rafała Barskiego. Tom zawiera 13 artykułów 12 autorów, wśród których jest 4 autorów, członków Stowarzyszenia: Wanda Belcik, Piotr Łopatkiewicz, Tadeusz Łopatkiewicz i Marian Terlecki. W tomie znalazły się obszerne sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w latach 1996-2014. Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Prezydenta Krosna.

Trzeba tu wspomnieć o książkach opracowanych przez Adama Krzanowskiego, wydanej nakładem autora ("Krośnieńskie stadiony sportowe (1928-2015)" oraz opublikowanej przez Krośnieńską Oficynę Wydawniczą ("Z historii sztandaru Hufca ZHP im. Jana i Stanisława Magurów -1930-1960-2015").

 

III. Współdziałanie

Zarząd Główny współpracował z władzami samorządowymi Krosna, instytucjami kultury i stowarzyszeniami w Krośnie i powiecie krośnieńskim. Uczestniczyliśmy w takich wydarzeniach jak: Dni Krosna, Debacie nt. aktywności obywatelskiej, Krośnieńskim Konkursie Literackim - zorganizowanych przez Krośnieńską Bibliotekę, XXV Forum organizacji pozarządowych, I Sejmiku senioralnym, szkoleniach organizowanych przez Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Nasz przedstawiciel wziął udział w II Kongresie Towarzystw Regionalnych w Rzeszowie. Przez cały rok współpracowaliśmy z Krośnieńską Biblioteką, gdzie odbywały się wykłady i spotkania. Pomocy udzielali nam także: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, Wójt Gminy Wojaszówka, Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Bratkówce, Koło Gospodyń Wiejskich w Ustrobnej, Nadleśnictwo Rymanów, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych.

Utrzymywaliśmy stały kontakt z Oddziałami zamiejscowymi Stowarzyszenia.

 

IV. Sprawy organizacyjne

Zarząd Główny odbył 7 posiedzeń, w tym jedno wyjazdowe - w Korczynie, połączone ze zwiedzaniem wystawy dzwonków ze zbiorów Jana Stachyraka w Gminnej Bibliotece Publicznej w Korczynie, oraz 1 zebranie Prezydium ZG. Podczas zebrań omawiano bieżące sprawy organizacji oraz sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2015 i plan pracy na rok 2017. W dniu 12 stycznia 2016 r. Zarząd przyjął uchwałę w sprawie działalności odpłatnej.

Do organizacji przyjęto 5 nowych członków, ale ogólna liczba osób nie zmieniła się ponieważ tyle samo osób odeszło. Organizacja w Krośnie liczy 232 członków, z tego aktywność wykazuje 1/3 zapisanych.

W dniu 20 maja we Wrocławiu odbyło się walne zebranie Oddziału, w którym uczestniczyło 12 osób. Prezesem został ponownie dr Stanisław Solecki, a sekretarzem Grzegorz Chandocha.

 

V. Inne sprawy

W dniu 10 maja delegacja Stowarzyszenia w składzie: Wanda Belcik, Marek Jędrzejczyk i Zbigniew Więcek uczestniczyła w jubileuszu 100. rocznicy urodzin Stanisława Jakubczyka, artysty malarza urodzonego w Lubatowej. Jubileuszowe spotkanie zorganizował Oddział w Krakowie. Jubilat otrzymał od krośnian pamiątkowy medal oraz okolicznościowy list z życzeniami.

Na wniosek Zarządu Głównego Zbigniew Więcek otrzymał w dniu 4 czerwca Nagrodę Prezydenta Miasta Krosna za całokształt działalności w dziedzinie kultury, a Stanisław Pomprowicz, wieloletni członek Zarządu Głównego, tytuł "Za zasługi dla Krosna".

 

 

 
Autorem tego artykułu jest Wanda Belcik

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. "Protokół dyplomatyczny na co dzień" - prelekcja płk Marka Kołacza - 5 marca 2024
 2. "Z zagadnień onomastyki - nazwy miejscowe i nazwy osobowe" - prelekcja dr Alicji Orzechowskiej - 6 lutego 2024
 3. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 4. Tradycyjne "Spotkanie Opłatkowe" 2024 Oddziału Krakowskiego SMZK - 9 stycznia 2024
 5. "Mikołaj Kopernik - życie i działalność" - prelekcja mgr Doroty Janeczko - 7 listopada 2023
 6. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 7. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 8. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 9. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 11. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 12. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 13. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 14. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 15. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 16. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 17. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 18. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 20. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 21. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 22. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 23. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 24. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 25. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 26. Archiwum newsletterów
 27. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar