Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Poetyckie święto w Korczynie. Relacja z II Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha

Email Drukuj PDF
(3 głosów, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

 W środę 19 października 2016 roku odbyły się przesłuchania w ramach II Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha. To już druga impreza z tego cyklu, zorganizowana wspólnie - jak i w poprzednim roku - przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Korczynie. Gościny recytatorom i tym razem udzielił Dwór Szeptyckich w Korczynie, przy ul. Spółdzielczej 20.

01 Wojciech Tomkiewicz - prowadzący przesłuchania II Konkursu recytatorskiego W zamyśle organizatorów II Konkurs recytatorski adresowany był do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu krośnieńskiego. Prócz zwyczajowych celów, jakie przyświecają wszystkim przeglądom recytatorskim - kształtowania wrażliwości na piękno mowy ojczystej, tworzenia okazji do pracy nad kulturą języka oraz trudną sztuką interpretacji, promocji osiągnięć recytatorskich uczniów, a także czynnego uczestnictwa w kulturze - organizatorzy korczyńskiego Konkursu za najważniejszy postulat uznali przywrócenie zbiorowej pamięci sylwetki Jana Zycha (1931-1995), wybitnego poety i tłumacza wywodzącego się z Korczyny, oraz przypomnienie jego wartościowej twórczości literackiej, pełnej lirycznych odniesień do naszej małej ojczyzny. Zaproszenie do udziału w Konkursie spotkało się z bardzo żywym oddźwiękiem, czego wyrazem stało się 29 zgłoszeń, jakie napłynęły od uczniów ośmiu gimnazjów oraz 30 zgłoszeń, jakie nadesłali recytatorzy z pięciu szkół ponadgimnazjalnych.

02 Jury II Konkursu recytatorskiego Tradycyjnie już sygnałem do rozpoczęcia przesłuchań konkursowych stała się pieśń "Gdziekolwiek", skomponowana do słów wiersza Jana Zycha przez Marka Grechutę. W wypełnionej sali, zgromadzonych licznie miłośników poezji powitał Wojciech Tomkiewicz, dyrektor GOK w Korczynie, prowadzący spotkanie. Szczególnie miłe słowa skierował do rodzeństwa Poety - Pani Bronisławy Pitery i Pana Stanisława Zycha, którzy z radością przyjęli zaproszenie do wzięcia udziału, jednak ostatecznie, ze względów zdrowotnych, nie mogli być z nami obecni. Następnie 03 Licznie zgromadzeni sluchacze i uczestnicy Konkursu przywitał Panią Jadwigę Zimkę - osobę ważną dla biografii twórczej Jana Zycha, Panią Wandę Belcik, prezes ZG SMZK oraz Pana Tadeusza Łopatkiewicza, wiceprezesa ZG SMZK, inicjatora Konkursu i współautora książki "Jan Zych (1931-1995). Przywracanie pamięci". Prowadzący spotkanie przywitał dalej i przedstawił kolejno członków jury konkursowego: Panią Bożenę Gruszkę z Tarnowa - przewodniczącą jury i współautorkę wyżej wspomnianej książki, dalej - Panią Annę Pelc oraz Pana Jana Kantego Lusznię z Krosna. Na koniec powitani zostali serdecznie wszyscy Uczestnicy Konkursu oraz ich Opiekunowie.

04 Milena Bień z Zespołu Szkół Publicznych w Jasionce - laureatka I nagrody w kategorii gimnazjów Przesłuchania konkursowe tradycyjnie już przeprowadzone zostały w dwóch odrębnych kategoriach wykonawczych. Najpierw wysłuchano zatem prezentacji recytatorskich uczniów gimnazjów, z których każdy otrzymał od organizatorów pamiątkowy dyplom udziału w Konkursie. Tę część niemal dwugodzinnych przesłuchań zamknęły obrady jury, a w trakcie tej przerwy - wszystkich biorących udział w spotkaniu organizatorzy podjęli gorącą herbatą, kawą oraz drożdżówkami. Bezpośrednio po tym, Przewodnicząca jury - Bożena Gruszka przedstawiła syntetyczna ocenę zaprezentowanych recytacji, dzieląc się z młodymi recytatorami wieloma cennymi uwagami. Jury, doceniając wysoki poziom wykonawczy występujących gimnazjalistów, postanowiło przyznać łącznie 6 nagród oraz 3 wyróżnienia. Otrzymały je:

 • I nagroda - Milena Bień z Zespołu Szkół Publicznych w Jasionce
 • dwie II nagrody - Wiktoria Mazurek z Zespołu Szkół Publicznych w Jasionce oraz Michał Paradysz z Zespołu Szkół w Korczynie
 • trzy III Nagrody - Katarzyna Prajsnar, Wiktoria Bryś oraz Anna Szczurek - wszystkie z Zespołu Szkół w Korczynie
 • Wśród trzech wyróżnionych przez jurorów recytatorów znaleźli się: Paulina Boryka z Zespołu Szkół w Korczynie, Kacper Zygmunt - z Zespołu Szkół Publicznych w Jaszczwi oraz Paulina Jucha z Zespołu Szkół w Odrzykoniu.

05 Fotografia zbiorowa nagrodzonych gimnazjalistów Wszystkim nagrodzonym upominki książkowe wręczali Organizatorzy: Pani Wanda Belcik, Pani Dorota Pec oraz Pan Wojciech Tomkiewicz. Swoją indywidualną, prywatną nagrodę - biały kruk antykwaryczny w postaci zbioru wierszy Jana Zycha "Blizny po świetle" - Milenie Bień z Zespołu Szkół Publicznych w Jasionce, laureatce I nagrody, wręczył Tadeusz Łopatkiewicz.

06 Wystąpienie Bożeny Gruszki - przewodniczącej Jury Po krótkiej przerwie, o godz. 12:00, rozpoczęła się druga część zmagań konkursowych. Wzięli w niej udział uczniowie pięciu krośnieńskich szkół stopnia licealnego. Recytacje przedstawione przez nich stanowiły z jednej strony prawdziwą ucztę duchową dla słuchaczy, z drugiej zaś - twardy orzech do zgryzienia dla konkursowego jury. Na werdykt nie czekaliśmy jednak długo. Poprzedziło go wystąpienie przewodniczącej, która na gorąco podzieliła się ze słuchaczami refleksjami z tej części przesłuchań konkursowych. Mgr Bożena Gruszka, jak i wcześniej, skupiła się na tych elementach prezentacji, które świadczyć mogą o dobrym opanowaniu prawideł artystycznego warsztatu recytatora, wskazała również te z nich, które stwarzają deklamującym największe trudności, wymagając z racji tego szczególnej uwagi i staranności. Werdyktem jury najwyżej ocenionych zostało dziewięciu uczestników Konkursu. I tak:

 • I nagrodę otrzymała Izabella Rachwał z II LO w Krośnie
 • dwie II nagrody otrzymały Joanna Zajdel z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie oraz Martyna Zawalska z II LO w Krośnie
 • trzy III nagrody otrzymała Dominika Góra z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie, Martyna Prajzner oraz Kinga Brulińska - obie z II LO w Krośnie
 • trzema wyróżnieniami nagrodzono: Małgorzatę KmonCezarego Bogaczyka z II LO w Krośnie oraz Aleksandrę Machnik I LO w Krośnie
 • indywidualną, prywatną nagrodę w postaci zbioru wierszy Jana Zycha "Blizny po świetle" Martynie Zawalskiej z II LO w Krośnie, laureatce II nagrody, wręczył Tadeusz Łopatkiewicz.

  07 Izabella Rachwał z II LO w Krośnie - laureatka I nagrody w kategorii szkół ponadpodstawowych Nagrody książkowe wszystkim nagrodzonym i tym razem wręczali przedstawiciele organizatorów Konkursu oraz Jan Zych - Wójt Gminy Korczyna. Odrębne dyplomy z podziękowaniami wręczone również zostały wszystkim nauczycielom-opiekunom artystycznej młodzieży, a to: Paniom Jolancie Michalik-Kozioł, Renacie Stec, Annie Wojciechowskiej, Annie Sygnarskiej, Elżbiecie Klocek, Alicji Prajsnar, Katarzynie Nowak, Marii Szczepanik, Dorocie Jakubik oraz Panu Waldemarowi Kilatowi - ze szkół stopnia gimnazjalnego, ponadto: Paniom Małgorzacie Płatek, Monice Delikat, Małgorzacie Ciereszyńskiej, Annie Lichoń, Elżbiecie Misiak-Gancarz, Renacie PernalZofii Barteckiej-Prorok oraz Panom Andrzejowi GałowiczowiArkadiuszowi Prajsnarowi.

08 Tadeusz Łopatkiewicz - pomysłodawca Konkursu, w chwilę po wręczeniu Martynie Zawalskiej z II LO w Krośnie, nagrody indywidualnej Za nami II Konkurs recytatorski poezji Jana Zycha. Przygotowywaliśmy go bogatsi o doświadczenia roku ubiegłego, uskrzydleni jeszcze szerszym odzewem ze strony młodych recytatorów, szczególnie reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne. Niełatwo jest formułować na gorąco opinie i refleksje, wydaje się jednak, iż Konkurs ten z nawiązką spełnił pokładane w nim cele i nadzieje. Twórczość Jana Zycha okazała się kapitalnym tworzywem dla młodych recytatorów, bowiem w poezji jego młodzi ludzie odnajdują z powodzeniem zrozumiałe dla siebie wątki i podzielane wrażenia. Świadczą też o tym emocje wkładane w poszczególne prezentacje indywidualne, świadczy nakład pracy, jaki przygotowaniom do przesłuchań został poświęcony. Rok temu, przewodniczący jury - dr Mariusz Kalandyk nazwał był relacjonowaną imprezę "świętem poezji Jana Zycha, świętem Jana Zycha". Słowa te nie utraciły nic na aktualności i w dniu dzisiejszym nadal świetnie oddają intencje przyświecające organizatorom Konkursu recytatorskiego, stanowiąc przy tym wysoką ocenę starań tych wszystkich, którym przeprowadzenie przesłuchań konkursowych zawdzięczamy. Dziękujemy serdecznie uczestnikom! Dziękujemy opiekunom. Do spotkania za rok! Czytajcie Zycha!

 

 

 
Autorem tego artykułu jest Tadeusz Łopatkiewicz

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. "Stanisław Szelc (1910-2006), krośnianin, żołnierz generała Władysława Andersa" - prelekcja mgra A. Krzanowskiego
 2. Relacja z wycieczki do krakowskiego Muzeum Narodowego - 4 marca 2023
 3. Galeria foto wycieczki do krakowskiego Muzeum Narodowego - 4 marca 2023
 4. "Odrzykoń w historii i na starych fotografiach" - prelekcja dra inż. Stanisława Szafrana
 5. W 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego
 6. Tradycyjne "Spotkanie Opłatkowe" Oddziału Krakowskiego SMZK - 10 stycznia 2023
 7. Galeria fotograficzna wycieczki Koła SMZK w Korczynie do Sanktuarium w Starej Wsi - 11 stycznia 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 8. Relacja z wycieczek Koła SMZK w Korczynie w roku 2022
 9. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Krakowskiego SMZK
 10. Plan pracy Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2022/2023
 11. Biogram Stanisława Pomprowicza (1925-2022)
 12. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 13. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 14. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 15. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 16. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 17. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 18. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 19. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 20. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 21. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 22. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 23. Archiwum newsletterów
 24. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar