Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Działalność bieżąca Sprawozdania Sprawozdanie z działalności w roku 2015

Sprawozdanie z działalności w roku 2015

Email Drukuj PDF
(2 głosów, średnia ocena: 4.00 na 5)

 

 

 

S p r a w o z d a n i e   z   d z i a ł a l n o ś c i

Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

w roku 2015

 

Zarząd Główny SMZK realizował zadania wynikające ze statutu w zakresie upowszechniania wiedzy o Krośnie i ziemi krośnieńskiej poprzez wykłady, spotkania, wystawy, promocję książek i wydawnictw własnych, a także przez współpracę z instytucjami kultury i Oddziałami Stowarzyszenia. Szczególną uwagę poświęciliśmy 20. rocznicy śmierci Jana Zycha, poety i tłumacza, aby przywrócić pamięć o twórcy wywodzącym się z Korczyny.

Dorobek organizacji został doceniony przez władze samorządowe Krosna i Prezydenta Krosna, który uhonorował nas nagrodą za całokształt działalności, podczas uroczystej sesji Rady Miasta w czerwcu 2015 r.

    

I. Upowszechnianie tematyki regionalnej

Zrealizowane zostały następujące wykłady:

 • Listy wojenne Augusta Mazurkiewicza - mgr Andrzej Kosiek - marzec
 • Ćwierćwiecze Muzeum Rzemiosła w Krośnie - mgr Ewa Mańkowska - kwiecień
 • Odnowa cerkwi w Bałuciance - mgr Zdzisław Gil - maj
 • Jan Zych i jego związki z Krośnieńskiem - Tadeusz Gajewski - czerwiec
 • Zabytkowe drzwi żelazne kamienicy Rynek 24 na tle podobnych wyrobów z terenu Podkarpacia - mgr Zdzisław Gil - październik
 • Z podróży po Białorusi. Wspomnienia i refleksje - dr Tadeusz Łopatkiewicz - grudzień

Członkowie Stowarzyszenia wygłaszali prelekcje poza organizacją. Dr Piotr Łopatkiewicz omówił temat "Kształt średniowiecznego Krosna", dr Tadeusz Łopatkiewicz prezentował książkę "Jan Zych (1931-1995). Przywracanie pamięci" (oba wystąpienia w Oddziale Stowarzyszenia w Krakowie), Zbigniew Więcek przedstawił w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Krośnie temat "Konstytucja 3 Maja".

W dniu 27 maja, wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Korczynie zorganizowaliśmy I Konkurs Recytatorski Poezji Jana Zycha, w którym uczestniczyło 50 uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Krosna i powiatu krośnieńskiego. Komisji konkursowej przewodniczył dr Mariusz Kalandyk, nauczyciel polonista, poeta i krytyk z Rzeszowa, a członkami byli: Tadeusz Wojnar, dziennikarz pisma "Prządki" i Jan Lusznia, członek Zarządu Głównego SMZK. Laureaci otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Stowarzyszenie i wójta gminy Korczyna.

Kontynuowaliśmy tradycyjne spotkania, które służą integracji członków organizacji, a to spotkanie noworoczne i spotkanie przedstawicieli Oddziałów "Na rodzinnej ziemi".

Spotkanie noworoczne odbyło się 8 stycznia w stołówce Kasyno Family w Krośnie z udziałem ponad 60 osób, w tym Piotra Przytockiego, Prezydenta Krosna, Bronisława Barana, Zastępcy Prezydenta, Jana Juszczaka, Starosty Powiatu Krośnieńskiego i Teresy Leśniak, dyrektora Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej. Na program złożyły się: informacja o działalności Zarządu Głównego w 2015 roku, uroczysta kolacja, życzenia i wspólna zabawa. Wieczór uprzyjemnił nam występ harcerzy z 4 Drużyny Harcerskiej "Z Nienacka" im. Szarych Szeregów z Krosna, którzy śpiewali pieśni harcerskie i kolędy. Spotkanie noworoczne przygotował zespół w składzie: Halina Tenerowicz, Helena Chodorowska i Stanisław Lorens.

Spotkanie "Na rodzinnej ziemi" odbyło się w Łękach Dukielskich w dniu 19 września. Zorganizowano je we współpracy z Kołem Miłośników Historii Łęk Dukielskich, Burmistrzem Miasta i Gminy Dukla, Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce oraz dyrekcją Zespołu Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich. Program obejmował zwiedzanie Muzeum w Bóbrce, drewnianego kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Wietrznie, złożenie wiązanki kwiatów na Wzgórzu 534 (Franków), zwiedzanie szkoły w Łękach Dukielskich, wizytę na farmie wiatrowej Myszkowskie, gdzie prof. Ireneusz Soliński objaśniał działanie farmy oraz spotkanie z Burmistrzem Andrzejem Bytnarem i pracownikami działu promocji gminy Dukla. Do programu włączono także zwiedzanie izby pamięci przy kościele polsko-katolickim oraz spotkanie z proboszczem w kościele rzymskokatolickim. Bogaty program uzupełniały degustacja "bandurzaka", produktu regionalnego oraz występy miejscowych zespołów: Tołhaje, Mali Łęczanie i Łęczanie. W spotkaniu uczestniczyło 95 osób, w tym delegacje z Oddziałów Stowarzyszenia z Krakowa, Lublina i Wrocławia, profesorowie: Stanisław Białogłowicz, Ireneusz Soliński i Jolanta van Grieken Barylanka, dziennikarka z Krakowa. Program przygotował i nad jego realizacją czuwał zespół pod kierunkiem Macieja Zborowskiego w składzie: Józef Bielański, Zdzisław Gil i Henryk Bogacz. Wydano z tej okazji folder o historii Łęk Dukielskich, który wręczono na pamiątkę uczestnikom spotkania.

Dużym powodzeniem cieszyły się wycieczki, w tym 3 krajowe i 1 zagraniczna. Odbyły się w następujących terminach. W dniu 24 stycznia Zarząd zorganizował wyjazd do Krakowa celem zwiedzenia wystaw "Mit Galicji" w Międzynarodowym Centrum Kultury i "Olga Boznańska" w Muzeum Narodowym. Kierownikiem wycieczki była Barbara Pawlak.

W dniach 3-7 czerwca członkowie Stowarzyszenia udali się na Białoruś. Program obejmował zwiedzanie zabytków kultury polskiej w następujących miejscowościach: Brześć - Skoki -Wołczyn - Różana - Kosów Poleski - Baranowicze- Nieśwież - Mir - Zaosie - Nowogródek - Grodno. Wycieczkę zrealizowano przy współpracy z Biurem "Columbus" z Rzeszowa. Przygotowaniem zajmował się zespół w składzie: Stanisław Lorens i Tadeusz Łopatkiewicz.

Kolejna wycieczka miała miejsce 27 czerwca i została zatytułowana "Szlakiem kiwonów, pałaców, cmentarzy". Zwiedziliśmy następujące obiekty ziemi gorlickiej: stare kopalnie Petrol, Królówka, sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance, Muzeum Przemysłu Naftowego i Etnografii w Libuszy, otoczenie pałacu Skrzyńskich w Zagórzanach, kościół w Libuszy, cmentarz nr 123 w Łużnej-Pustkach, dwór Długoszów w Siarach, kościół pw. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Sękowej i cerkiew pw. Opieki Matki Bożej w Owczarach. Wycieczkę zakończyliśmy obiadokolacją w Foluszu. Program wycieczki opracował i uczestników oprowadzał Roman Klara przy współpracy Tadeusza Łopatkiewicza.

W dniu 22 sierpnia odbyła się wycieczka "Śladami Ordynacji Jarosławskiej" do Przeworska i Jarosławia. Zwiedzane obiekty w Przeworsku to ; bazylika kolegiacka pw. Ducha Świętego, Pastewnik - żywy skansen oraz pałac Lubomirskich. W Jarosławiu trasa zwiedzania wiodła przez rynek z kamienicami Orsettich, Gruszewiczów i Attavantich, trasę podziemną, następnie cerkiew greckokatolicką, opactwo benedyktynek, kościół pw. Bożego Ciała i klasztor dominikanów. Wycieczkę przygotował zespół pod kierunkiem Barbary Pawlak.

Ważnym zadaniem Stowarzyszenia jest dokumentowanie historii ziem krośnieńskiej. W 2015 r. ukazały się książki i artykuły opracowane przez członków Zarządu Głównego, a opublikowane przez różnych wydawców. I tak Tadeusz Łopatkiewicz przy współudziale Bożeny Gruszki napisał książkę "Jan Zych (1931-1995). Przywracanie pamięci", Adam Krzanowski i Anna Ociepka opracowali biografie "Krośnieńscy nauczyciele: Jan Krzanowski (1921-1984) i Tadeusz Sarapuk (1931-1994)", Zbigniew Więcek i Dariusz Kulig "Katalog widokówek Krosna, t. 2, Lampy naftowe ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Krośnie".

Wanda Belcik, Adam Krzanowski i Tadeusz Łopatkiewicz opracowali biogramy osób zasłużonych dla Podkarpacia opublikowane w suplemencie "Słownika twórców kultury i oświaty XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej" przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Promocja książki o Janie Zychu odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Korczynie w dniu 22 września, a prezentacja katalogu widokówek w dniu 12 listopada podczas otwarcia wystawy "70 lat Instytutu Nafty i gazu w Krośnie". Na wystawie prezentowano pamiątki kolekcjonerskie: pocztówki, medale, monety, druki ulotne związane z przemysłem naftowym ze zbiorów Mariana Terleckiego i Zbigniewa Więcka. Wystawę przygotowali wymienieni wyżej kolekcjonerzy, członkowie Zarządu Głównego przy współpracy Instytutu Naftowego. Podczas jej otwarcia o historii jednostki mówił prof. dr hab. Jan Lubaś. Obecni byli pracownicy Instytutu, także emerytowani, oraz zaproszeni goście, między innymi Piotr Przytocki, Prezydent Krosna.

Formą upowszechniania informacji o regionie był organizowany od czterech lat kiermasz wydawnictw własnych Stowarzyszenia w czasie Dni Krosna. Kiermasz przygotowali: Teresa Sznajder, Ewa Tomkiewicz i Marek Jędrzejczyk.

Ważną formą popularyzacji miasta i jego historii oraz działań SMZK jest witryna internetowa administrowana przez Tadeusza Łopatkiewicza. W 2015 r. została wzbogacona tekstami następujących autorów: Wandy Belcik, Andrzeja Kosieka, Adama Krzanowskiego, Tadeusza Łopatkiewicza i Macieja Zborowskiego a także kilkunastoma galeriami fotografii.

W 2015 r. ZG zorganizował łącznie 17 imprez: 6 wykładów, 2 promocje książek, 1 konkurs recytatorski, 1 wystawę, 4 wycieczki, 2 spotkania i 1 kiermasz.

   

II. Wydawnictwa

W ciągu całego roku Tadeusz Łopatkiewicz, sekretarz redakcji VII tomu studiów o Krośnie we współpracy z prof. Franciszkiem Leśniakiem redaktorem naukowym przygotowywali pod względem redakcyjnym artykuły nadesłane przez autorów. Zarząd czynił starania u władz samorządowych Krosna o pozyskanie środków finansowanych na wydanie tomu. Starania te zostały uwieńczone powodzeniem, co pozwoli w 2016 r. na realizację wydawniczą tego tomu.

 

III. Współdziałanie

Rok 2015 był owocny pod względem współpracy z władzami samorządowymi Krosna, instytucjami kultury i stowarzyszeniami w Krośnie i powiecie krośnieńskim. Uczestniczyliśmy w takich wydarzeniach kulturalnych jak: Dni Krosna, Karpackie Klimaty (poprzez udział Wandy Belcik i Tadeusza Łopatkiewicza w audycji TV Obiektyw przekazywanej przez Internet), uroczystości nadania imienia Jana Zycha Gminnej Bibliotece Publicznej w Korczynie, plenerze rzeźbiarskim w Korczynie, jubileuszach Muzeum Rzemiosła w Krośnie, Muzeum Zamkowego w Odrzykoniu, oraz jubileuszu Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego w Jaśle.

Stowarzyszenie było fundatorem nagrody dla Grzegorza Tomkowicza, laureata pleneru rzeźbiarskiego w Korczynie.

Przez cały rok współpracowaliśmy z Krośnieńską Biblioteką Publiczną w Krośnie, gdzie odbywały się wykłady i spotkania. Pomocy i wsparcia udzielali nam ponadto; Muzeum Rzemiosła w Krośnie, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie, Zarząd Rejonowy PCK w Krośnie oraz Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Utrzymywaliśmy stały kontakt z Oddziałami Stowarzyszenia w Krakowie, Lublinie, Warszawie i Wrocławiu.G

 

IV. Sprawy organizacyjne

W 2015 r. Zarząd odbył 8 posiedzeń, w tym 1 wyjazdowe do Bałucianki, podczas których omawiano plany imprez, plan pracy 2015, sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2014 oraz bieżące sprawy organizacji.

W związku z rezygnacją Jana Luszni z funkcji sekretarza ZG w dniu 16 czerwca, na październikowym posiedzeniu Zarząd powierzył pełnienie obowiązków Romanowi Klarze oraz zdecydował o dokooptowaniu do swego składu Jana Stachyraka w miejsce tragicznie zmarłego 19 września 2015 Jana Bielańskiego.

Do organizacji przyjęto 4 nowych członków, ale ogólna liczba pozostała niezmieniona, ponieważ tyle samo osób odeszło. Obecnie mamy w Krośnie 230 członków z tego aktywność wykazuje mniej niż połowa zapisanych.

 

V. Inne sprawy

Zgodnie z uchwałą Zarządu ZG zlecono druk toreb i okładek papierowych z logo organizacji wydawnictwu HEDOM w Krośnie. Projekt graficzny wykonał Tadeusz Łopatkiewicz. Wydrukowano łącznie 500 sztuk (200 toreb i 300 okładek). Opracowano również wzór nowych deklaracji członkowskich według propozycji Pani Lidii Terleckiej.

W 2015 r. zakupiono baner, który wykonała firma BIMAX z Krosna.

 

 

 
Autorem tego artykułu jest Wanda Belcik

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Dodaj komentarz

Komentarze wyrażają jedynie prywatne opinie użytkowników i SMZK nie ponosi za nie odpowiedzialności. Szanujemy wolność i swobodę wypowiedzi, ale cenimy również dbałość o kulturę języka. Nie będziemy tolerować wypowiedzi obraźliwych i naruszających ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego. Pragniemy dyskusji rzeczowej i pożytecznej dla innych. Zastrzegamy sobie tym samym możliwość usuwania komentarzy, które rażąco odbiegają od netykiety oraz savoir-vivre'u


Kod antyspamowy
Odśwież

Lista artykułów

Nowości

 1. "Migracje duże i małe w świetle prehistorii" - wykład prof. dra hab. Jana Machnika - 5 grudnia 2017
 2. Galeria fotograficzna wyjazdowego posiedzenia ZG SMZK w Korczynie - 5 grudnia 2017
 3. Podpisy krośnian z roku 1926 - Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla USA
 4. Recenzja książki "Lekarze Krosna"
 5. Wernisaż wystawy obrazów Stanisława Jakubczyka w Pałacu Sztuki w Krakowie - 14 listopada 2017
 6. Relacja z wykładu dra Tadeusza Łopatkiewicza o Stanisławie Witkosiu - 15 listopada 2017
 7. Galeria fotograficzna wykładu dra Tadeusza Łopatkiewicza o Stanisławie Witkosiu - 15 listopada 2017
 8. Wieczór pamięci o doktorze Zygmuncie Lewickim w Oddziale SMZK w Krakowie - 7 listopada 2017
 9. Zaproszenie na XVIII Krośnieński Konkurs Literacki
 10. Relacja z III Konkursy recytatorskiego poezji Jana Zycha - 25 października 2017
 11. Galeria fotograficzna III Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha - 25 października 2017
 12. Władze Stowarzyszenia w XVII kadencji (2017-2020)
 13. Uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK
 14. Sprawozdanie z działalności w latach 2014-2017
 15. Galeria fotograficzna Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Iwonicz-Zdrój" - 23 września 2017
 16. Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017
 17. Galeria fotograficzna 24. posiedzenia ZG SMZK
 18. Program spotkań Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2017/2018
 19. Prezentacja najnowszego tomu Studiów krośnieńskich - 1 października 2016
 20. Galeria fotograficzna Spotkania promującego VII tom Studiów krośnieńskich
 21. Siódmy tom Studiów krośnieńskich do rąk czytelników oddajemy
 22. Archiwum newsletterów
 23. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Pogoda

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar