Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Józef Bielański (1932-2015)

Email Drukuj PDF
(2 głosów, średnia ocena: 3.00 na 5)

 

Józef Bielański (1932-2015) - zasłużony pracownik przemysłu naftowego

Bielanski JozefSpołeczność miasta Krosna, krośnieńscy "nafciarze", członkowie: Klubu Seniora Naftowca w Krośnie, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, krośnieńskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, koledzy i przyjaciele z wielkim smutkiem i żalem przyjęli wiadomość o tragicznej śmierci mgr. inż. Józefa Bielańskiego w dniu 19 września 2015 r. w Krośnie.

Józef Bielański urodził się 28.02.1932 r. w Polance Karol (Dzielnica Krosna) w rodzinie robotniczo-chłopskiej, jako syn Bronisława i Weroniki z Ginalskich (w 1967 r. zmienił nazwisko z Józefa Bębna na Józef Bielański).

Naukę rozpoczął w Szkole Powszechnej w Polance Karol. Kontynuował ją w Liceum Ogólnokształcącym w Krośnie skąd przeniósł się do Gimnazjum Naftowego w Krośnie, a po zmianie nazwy szkoły w 1947 r. zdał maturę w Technikum Naftowym w Krośnie w 1952 r. i uzyskał tytuł technika. Za bardzo dobre oceny szkolne został nagrodzony przez szkołę dyplomem przodownika nauki i pracy społecznej. Na tej podstawie bez egzaminu został przyjęty na Wydział Górniczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 1957 r. ukończył studia uzyskując tytuł magistra inżyniera górnictwa.

W okresie nauki w szkole średniej aktywnie uczestniczył w działalności Związku Harcerstwa Polskiego gdzie należał do 8 Drużyny Harcerzy im. Henryka Dąbrowskiego w Polance Karol. We wspomnieniach napisał: "W okresie przed Ii wojną światową w latach 1937-1939 na terenie miejscowości Polanka, gmina Jedlicze, pow. Krosno harcerstwo charakteryzowało się znaczącą działalnością patriotyczną, przygotowaniem i wyszkoleniem młodego pokolenia do obronności kraju. Takimi dziedzinami były: przysposobienie wojskowe, modelarstwo modeli latających różnych typów , np. modeli lotniczych z napędem silnikowym (spalinowym lub elastyczną sprężystą gumą) z zaczepem haczykowym na lince i inne. Wykonywane były także latawce płatowe z ogonem kokardowym lub sterem oraz latawce skrzynkowe z przekrojem przelotuskrzynki - kwadratowym lub trójkątnym. Materiały i plany na wykonanie modeli latających uzyskiwano dzięki wsparciu władz krośnieńskiego lotniska i szkoły lotniczej.[…] W każdą niedzielę skauci i harcerze mieli zbiórkę koło szkoły podstawowej, skąd udawali się na mszę świętą do kościoła parafialnego w Polance. W czasie marszu do kościoła w pełnej gali harcerskiego umundurowania śpiewali najładniejsze piosenki. W marszu brała udział: żeńska drużyna harcerek, żeńska drużyna skautek, 8 drużyna harcerzy oraz 8 drużyna skautów […]". ZHP w Polance przed wojną i po 1944 r. miało duże uznanie społeczeństwa, wsparcie i opiekę ze strony kierownika szkoły podstawowej Franciszka Bogaczewicza, a także proboszcza ks. Stanisława Decowskiego." J. Bielański jako harcerz uczestniczył w obozie harcerskim w Wólce k/Iwonicza (lipiec 1946 r), i w Jazowej k /Wiśniowej (1947 r.)

Z przemysłem naftowym zetknął się w styczniu 1947 r. pracując w Kopalnictwie Naftowym w Krośnie, jako młodociany pracownik fizyczny Kopalni Turaszówka, najpierw jako goniec, a następnie pomiarowy czasu pracy i czynności technicznych przy obróbce odwiertów do wprowadzanych norm pracy. Pracę zawodową z nakazu pracy w przemyśle naftowym rozpoczął 01.08. 1957 r. w Jasielskim Przedsiębiorstwie Geologiczno Wiertniczym Poszukiwania Naftowe Jasło w charakterze asystenta Kopalni Roztoki - 31, a następnie starszego asystenta Kopalni Roztoki - 31 i 15. Dnia 01.02. 1959 r. został przeniesiony na Kopalnię Podborze. 28.04. 1959 r. został kierownikiem ruchu Kopalni Nafta. W okresie 01.06.1960 do 30.06. 1960 był kierownikiem wierceń na Kopalni Podborze 46. Od 01.07.1960 r. został przeniesiony do pracy w Kopalnictwie Naftowym w Mielcu w Zakładzie Eksploatacji Partynia na stanowisku głównego inżyniera w Dziale Eksploatacji Ropy. 01.08.1961 r. został powołany na stanowisko głównego inżyniera w Zakładzie Eksploatacji w Ustrzykach Dolnych, od 01.01. 1966 r. objął stanowisko naczelnego inżyniera w Przedsiębiorstwie Kopalnictwa Naftowego Ustrzyki, następnie od 28.04.1971 r. otrzymał nominację na stanowisko dyrektora tego przedsiębiorstwie. Od 01.07.1973 r. pracował w Przedsiębiorstwie Kopalnictwa Gazu Ziemnego Sanok na stanowisku głównego inżyniera do spraw ropy. W latach 01.01.1976 r. do 31.07. 1983 r. był dyrektorem Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu w Krośnie, a od 01.08. 1983 r. do 28.12.1990 r. pracował w Przedsiębiorstwie "Naftomontaż" Krosno na stanowisku głównego specjalisty ds. przygotowania produkcji. W 1990 r. przeszedł na emeryturę.

J. Bielański był członkiem związków zawodowych pracowników nafty, aktywnym działaczem Naczelnej Organizacji Technicznej i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Nafty i Gazu. W latach 1976-1983 kierował Punktem Konsultacyjnym AGH w Krośnie. Jako przewodniczący Komitetu Kuratorskiego Punktu Konsultacyjnego, zabiegał o zabezpieczenie dobrej organizacji studiów zawodowych prowadzonych wówczas w Krośnie przez cztery wydziały AGH.

Z serdecznym smutkiem i żalem "nafciarze" w całej Polsce żegnali, kolegę i przyjaciela mgra inż. Józefa Bielańskiego Zasłużonego Seniora Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, który całe swoje życie zawodowe związał z górnictwem naftowym oraz Stowarzyszeniem. Był zawsze w nurcie rozwoju powojennego polskiego górnictwa naftowego. Uczestniczył w odkrywaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Karpatach i na Przedgórzu Karpat. Kierował projektowaniem zagospodarowywania odkrytych złóż oraz ich eksploatacją. W czasie wieloletniej pracy zawodowej wdrażał do praktyki przemysłowej wiedzę zdobytą w Technikum Naftowym i AGH. Brał udział w rozwiązywaniu problemów technicznych w eksploatacji złóż ropy i gazu, w zagospodarowaniu nowych złóż ropy i gazu, w intensyfikacji wydobycia ropy i gazu. Jego wiedza i osiągnięcia zawodowe zyskały uznanie środowiska oraz Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, który przyznał Mu nagrodę za udział w realizacji pracy "Opracowanie i wdrożenie optymalnych metod rozwiercania, zagospodarowania i eksploatacji złóż gazu ziemnego przy pomocy ETO". Swoją wiedzę i doświadczenie starał się przekazywać innym, a w szczególności młodszym adeptom górnictwa naftowego. Publikował artykuły fachowe w "Wiadomościach Naftowych". Efektem badań naukowych była wydana przez Niego książka przeznaczona dla pracowników zatrudnionych przy wydobywaniu ropy i gazu pt.: "Obróbka odwiertów eksploatacyjnych", wyd. "Śląsk", Katowice 1970. Od pierwszych chwil pracy zawodowej był członkiem Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego i do ostatnich dni swego życia starał się być wierny idei stowarzyszeniowej służby, prowadząc działalność na różnych szczeblach, przede wszystkim w Oddziale Krośnieńskim SITPNiG. Był orędownikiem kultywowania tradycji naftowych oraz popularyzowania historii przemysłu naftowego i gazowniczego. Szczególną uwagę przykładał do rozwijania działalności Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce. Skutecznie wpływał na wszystkich, którzy mogli zapewnić pomoc w utrzymaniu i rozbudowie ekspozycji muzealnych. Szczególną Jego pasją było tworzenie więzi koleżeńskich i zawodowych całego środowiska naftowców i gazowników. Należy przypomnień, iż prowadzone przez J. Bielańskiego badania naukowe w Beskidzie Niskim, w Wysowej doprowadziły do odkrycia przez niego wód mineralnych "Wysowianka" o właściwościach leczniczych, którymi leczy się choroby układu oddechowego, trawienia oraz układu moczowego. Wody mineralne w Wysowej Zdroju uznane zostały w 1963 roku przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej jako wody lecznicze. Są to szczawy wodorowęglanowo - chlorkowe - sodowe, szczawy wodorowęglanowo - chlorkowo - sodowo - wapienne oraz wodorowęglanowo - sodowo - wapienne. Aktualnie w uzdrowisku jest 14 ujęć, a do najbardziej znanych należą: Henryk, Franciszek. Aleksandra, Józef I, Słone, Józef II, Bronisław.

J. Bielański był jednym z założycieli Klubu Seniora Naftowca w Krośnie (15.04.1999 r.) i przewodniczącym Zarządu Klubu do chwili tragicznej śmierci. Jako członek Kabaretu Klubowego "Naftowe Bałamuty", występował na wielu uroczystościach na terenie powiatu brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego. Kabareciarze-naftowcy wesoło śpiewali i widzów rozśmieszali:


"Wszyscy ludzie się dziwują,
Że nafciarze funkcjonują
Że ciągle śpiewają, że ochotę mają
Że ich życie cieszy, ze chcą jeszcze grzeszyć
ref. Nafciarze, nafciarze cudowni faceci
Nie jedna za Wami od męża odleci
za Wami nie jedna, popłynie na dno {…]

Od 21.09.1996 r. do 19.09.2015 r., czyli przez 7 kadencji, był członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. 28.09.2008 r. Walne Zebranie Członków SMZK przyznało mu godność Członka Honorowego. W ramach działalności ZG SMZK organizował spotkania krośnian z Krakowa, Lublina. Warszawy, Wrocławia "Na rodzinnej ziemi" w Chorkówce, Dukli, Łękach Dukielskich. W tym okresie owocna była współpraca pomiędzy Klubem Seniora Naftowców, a ZG SMZK w zakresie organizacji wycieczek krajoznawczych. ZG SMZK w nekrologu zamieszczonym na swojej stronie internetowej napisał: "Przepełnieni głębokim bólem i smutkiem zawiadamiamy, że wczoraj zginął tragicznie przechodząc przez ul. Zręcińską w Krośnie mgr inż. Józef Bielański 28.02.1932-19.09.2015, członek ZG SMZK (1996-2015) długoletni pracownik przemysłu naftowego[…]. Rodzinie Zmarłego ZG SMZK składa wyrazy szczerego współczucia".

J. Bielański jako członek Stowarzyszenia Diabetyków w Krośnie, był współzałożycielem Koła Diabetyków w Bieczu, Brzozowie, Jaśle, Kołaczycach i w Krośnie. Uczestniczył w nawiązywaniu kontaktów i współpracy z Zarządem Oddziału Słowackiego Stowarzyszenia Diabetyków w Humennem. Wspólnie z członkami Koła w Krośnie i w regionie aktywnie pracował w zespole celem przygotowania propozycji do przyjęcia przez Sejm RP Ustawy Diabetologicznej, która poprawiłaby nie tylko warunki i prawa ludzi chorych na cukrzycę, ale podniosłoby rangę Stowarzyszenia.

J. Bielański został odznaczony: Orderem Sztandaru Pracy II Klasy, Złotym krzyżem Zasługi; odznakami honorowymi: Naczelnej Organizacji Technicznej, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Nafty i Gazu, Zasłużony dla Górnictwa Nafty I Gazu, Zasłużony dla Górnictwa, Zasłużony dla województwa rzeszowskiego i krośnieńskiego, Zasłużony Bieszczadom, oraz Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Uroczystości żałobne śp. Józefa Bielańskiego odbyły się w Kościele Parafialnym pw. NMP Królowej Polski w Krośnie - Dzielnica Polanka w dniu 23.09 2015 r. Zmarłego pożegnał proboszcz parafii ks. prałat Jan Kutyna. J. Bielański został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie przy ul, ks. Kardynała Wyszyńskiego w grobowcu rodziny Czajkowskich.

Zmarłego śp. Józefa Bielańskiego na cmentarzu krośnieńskim pożegnał, wieloletni prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego Oddział w Krośnie Zbigniew Duda, wspominając, iż, śp. J. Bielański był inżynierem naftowym o dużej wiedzy zawodowej, człowiekiem o dużej inicjatywie działania, sprawnym organizatorem i dobrym przyjacielem. Był niezwykle barwną i ciekawą postacią przemysłu naftowego, przemysłu, którym żył do końca swoich dni. Nafta to była Jego hobby. Zawsze miał czas dla przyjaciół i kolegów. Posiadał umiejętność słuchania - i wysłuchiwania do końca drugiego człowieka, jego racji. Był człowiekiem wielkiej kultury osobistej. Odszedł człowiek wielkiego serca, prawego charakteru, nasz kolega i przyjaciel.

W imieniu Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Krośnie, zmarłego pożegnał Edward Pleban, stwierdzając: "W aspekcie czysto ludzkim pragnę powiedzieć, że lubiliśmy kolegę Józefa za to, ze był człowiekiem wysokiej kultury osobistej, zawsze pogodny i uśmiechnięty, prawdziwy dżentelmen. A także za to, że jako członek Kabaretu Nafciarzy "Bałamuty" umilał nam spotkania i wycieczki integracyjne starymi szlagierami i przebojami z okresu międzywojennego. A że repertuar miał bogaty, przeto dzielił się i bawił się z nami radością wspólnego śpiewania. Zaprzyjaźnieni od prawie 30 lat przedstawiciele słowackich diabetyków z Humennego proszą o przekazanie serdecznych wyrazów współczucia dla małżonki Krystyny oraz dla całej rodziny".

Można bez przesady powiedzieć, iż śp. mgr inż. Józef Bielański był takim homo erectus, faber i ludens. Powinniśmy śp. Józefa wspominać zawsze bardzo serdecznie.

Krosno, 27.10,2015 r.


Źródła:
Biuletyn PGNiG SA w Warszawie, Oddział w Sanoku, 165 lat "wielkiej ropy" w Bieszczadach;
A. Kosiek. M. Terlecki, Członkowie władz Stowarzyszenia MZK w półwieczu;
A. Kosiek, Członkowie Honorowi Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, www.smzk.org;
A. Krzanowski, Krośnieńskie harcerstwo w latach 1912-2012, Krosno 2012;
E. Pleban, Wspomnienie o śp. Józefie Bielańskim wygłoszone na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie 23.09.2015 r. podczas uroczystości pogrzebowych;
Sitek Władysław, Józef Bielański (28.02.1932-19.09.2015), materiał do Kroniki Klubu Seniora Naftowca w Krośnie; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 


 
Autorem tego artykułu jest Adam Krzanowski, Adam Janas

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. "Z zagadnień onomastyki - nazwy miejscowe i nazwy osobowe" - prelekcja dr Alicji Orzechowskiej - 6 lutego 2024
 2. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 3. Tradycyjne "Spotkanie Opłatkowe" 2024 Oddziału Krakowskiego SMZK - 9 stycznia 2024
 4. "Mikołaj Kopernik - życie i działalność" - prelekcja mgr Doroty Janeczko - 7 listopada 2023
 5. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 6. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 7. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 8. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 9. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 10. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 11. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 12. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 13. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 14. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 15. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 16. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 17. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 18. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 20. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 21. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 22. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 23. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 24. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 25. Archiwum newsletterów
 26. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar