Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Glosa do wykładu o Krośnie w czasie I wojny światowej

Email Drukuj PDF
(33 głosów, średnia ocena: 4.94 na 5)

 

Interesujący wykład dr Ewy Bereś, która 13 listopada 2014 roku mówiła wśród członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej o losach Krosna w czasie I wojny światowej, zainspirował mnie i zmobilizował do podzielenia się z internautami odwiedzającymi witrynę SMZK niezwykle ciekawymi materiałami historycznymi oraz ikonograficznymi. Znane niewielu, niosą one cenną wiedzę o działaniach wojsk rosyjskich, okupujących Krosno i najbliższe okolice w zimie 1915 roku. Materiały te po raz pierwszy pojawiły się 19 października 2014 na rosyjskim blogu internetowym http://humus.livejournal.com, dzień później zaprezentowane natomiast zostały na anglojęzycznym portalu English Russia.

22 października 2014 zapożyczenia powyższych dokonał polski portal satyryczny Joe Monster, ale na tym skończyły się chyba polskie echa nieoczekiwanej publikacji internetowej Rosjan. W wydaniu premierowym nosi ona tytuł „XII корпусной авиационный отряд. 1915” i prezentuje 25 fotografii, dokumentujących wojenne losy pionierów wojskowego lotnictwa rosyjskiego, którzy w Krośnie i pobliskim Potoku (a także Równem na Wołyniu) nie tylko zbudowali dwa lotniska polowe, ale też zgromadzili na nich samoloty produkcji francuskiej - Farman 18.

W środowisku historyków polskich kilkanaście archiwalnych fotografii, wykonanych przez Rosjan niemal dokładnie przed stu laty (styczeń-luty 1915 roku), przeszło chyba niezauważone. Z racji tego, iż zdjęcia powyższe wykonano w Krośnie i Potoku - myślę że warto zwrócić na nie uwagę miejscowych regionalistów, gdyż stanowić one mogą materiał wyjściowy do dalszych poszukiwań i studiów w przyszłości.

Zanim przejdę do prezentacji tych cennych źródeł, przypomnę krótko sytuację Krosna w pierwszych dwóch latach wielkiej wojny, kiedy to miasto kilkakrotnie przechodziło z rąk do rąk, ponosząc przy tym ogromne straty.

Brusilow Gen. Aleksiej Aleksiejewicz Brusiłow (1853-1926) - dowódca 8. Armii Imperium Rosyjskiego 26 września 1914 roku Rosjanie po raz pierwszy zajęli Krosno, opuszczone dzień wcześniej przez cywilne władze austriackie. Ale już 4 października ofensywa austriacka 2., 3. i 4. Armii austro-węgierskiej wyparła wojska rosyjskie z Krosna. Niestety, 8 października Krosno zostało ponownie ewakuowane, a sztab 3 Armii austriackiej przeniósł się aż do Bardejowa. W wyniku tego, po 10 października 1914, wojska rosyjskie ponownie znalazły się w Krośnie, tym razem na ponad dwa miesiące. Od 24 listopada do 12 grudnia miejscowy budynek sądu zajęty był znowu przez sztab 8 Armii rosyjskiej, oraz jej naczelnego dowódcę - gen. Aleksieja Aleksiejewicza Brusiłowa (1853-1926).

Kolejna jednak ofensywa austro-węgierska wyparła wojska rosyjskie z Krosna już 15 grudnia, a miasto ponownie zostało zdobyte przez austriacką 20. dywizję piechoty. Rosjanie nie odeszli jednak daleko i ze wzgórz odrzykońskich rozpoczęli ostrzał artyleryjski miasta. Pod naporem wojsk Brusiłowa 3. Korpus Austro-Węgier zmuszony został do odwrotu, a 21 grudnia Krosno po raz trzeci zajęli żołnierze rosyjskiego 12. Korpusu Armijnego Imperium Rosyjskiego, w czasach pokoju stacjonującego w Winnicy. 29 grudnia 1914 roku do miasta powrócił sztab gen. Brusiłowa i stacjonował tu do początków marca 1915. Rosyjska okupacja Krosna trwała jednak nadal i kres jej położyła dopiero zmasowana ofensywa wojsk niemieckich i austriackich pod Gorlicami, w rezultacie której miasto i okolice zostały wyzwolone 6-7 maja 1915. Kończyła się tym samym niemal pięciomiesięczna okupacja Krosna i powiatu przez wojska rosyjskie, której kulisy stanowią ciągle temat nie do końca rozpoznany i zbadany.

W 1914 roku skład i organizacja 12. Korpusu Armijnego przedstawiały się następująco: 12. i 19. Dywizja Piechoty, 3. Brygada Piechoty, 2. Zborna Dywizja Kozaków, 12. Dywizja Kawalerii, 12. Dywizjon Moto-artyleryjski, 5. Batalion saperów, 4. i 5. Batalion obozowy oraz 10. Kompania Aeromobilna. Ona właśnie, i jej działania w Krośnie i Potoku, w styczniu-lutym 1915 roku, stanowić będą przedmiot niniejszego artykułu. Tematem głównym, wokół którego koncentrować się będzie prezentacja niezwykle interesujących fotografii archiwalnych, jest sprowadzenie przez Rosjan do Krosna - koleją - rozmontowanych samolotów oraz organizacja pierwszych na Podkarpaciu lotnisk wojennych w Krośnie i Potoku.

Uwaga! Podpisy w języku polskim, wraz z rozpoznaniami i objaśnieniami archiwalnych fotografii, pochodzą od autora niniejszego artykułu. Podpisy w języku rosyjskim - stanowią cytaty z pierwszej publikacji powyższej ikonografii na serwerze rosyjskim.

 

 XII корпусной авиационный отряд. 1915
10. Kompania Aeromobilna 12. Korpusu Armijnego
Imperium Rosyjskiego, 1915 rok
       
01 1. Oddział skierowany do oczyszczenia i utwardzania pola pod lotnisko, 1 stycznia 1915, Krosno. Po lewej i centralnie na horyzoncie - zbiornik oraz kominy krośnieńskiej rafinerii nafty Waleriana Stawiarskiego i Władysława Fibicha. Zaprzęgi końskie (wojskowe, nie chłopskie!) przywoziły ziemię i żwir, którymi zasypywano następnie nierówności gruntu i utwardzano podłoże pod przyszłe lotnisko
1. Oddział skierowany do oczyszczenia i utwardzania pola pod lotnisko, 1 stycznia 1915, Krosno. Po lewej i centralnie na horyzoncie - zbiornik oraz kominy krośnieńskiej rafinerii nafty Waleriana Stawiarskiego i Władysława Fibicha. Zaprzęgi końskie (wojskowe, nie chłopskie!) przywoziły ziemię i żwir, którymi zasypywano następnie nierówności gruntu i utwardzano podłoże pod przyszłe lotnisko

1. Военные за расчисткой и утрамбовкой аэродрома отряда. Польша, близ г. Кросно. 1 января 1915
     
02 2. Oddział skierowany do oczyszczenia i utwardzania pola pod lotnisko, 1 stycznia 1915, Krosno. W tle, od lewej - budynek krośnieńskiej rafinerii Waleriana Stawiarskiego i Władysława. Fibicha, dworzec kolejowy, po prawej zaś - zabudowa rynku krośnieńskiego, bryła kościoła farnego i dzwonnicy. Zaprzęgi końskie (wojskowe, nie chłopskie!) przywoziły ziemię i żwir, którymi zasypywano następnie nierówności gruntu i utwardzano podłoże pod przyszłe lotnisko
2. Oddział skierowany do oczyszczenia i utwardzania pola pod lotnisko, 1 stycznia 1915, Krosno. W tle, od lewej - budynek krośnieńskiej rafinerii Waleriana Stawiarskiego i Władysława. Fibicha, dworzec kolejowy, po prawej zaś - zabudowa rynku krośnieńskiego, bryła kościoła farnego i dzwonnicy. Zaprzęgi końskie (wojskowe, nie chłopskie!) przywoziły ziemię i żwir, którymi zasypywano następnie nierówności gruntu i utwardzano podłoże pod przyszłe lotnisko

2. Военные за расчисткой и утрамбовкой аэродрома отряда. Польша, близ г. Кросно. 1 января 1915
      
03 3. Żołnierze rozładowują rozłożone na części nowe samoloty przeznaczone dla jednostki, 2 lutego 1915, Krosno, rampa kolejowa obok dworca
3. Żołnierze rozładowują rozłożone na części nowe samoloty przeznaczone dla jednostki, 2 lutego 1915, Krosno, rampa kolejowa obok dworca

3. Военные за выгрузкой из вагонов новых летательных аппаратов, предназначенных для отряда. Польша, станция г. Кросно. 2 февраля 1915
      
04 4. Żołnierze rozładowują z kontenerów nowe samoloty przeznaczone dla jednostki, 2 lutego 1915, Krosno, rampa kolejowa obok dworca
4. Żołnierze rozładowują z kontenerów nowe samoloty przeznaczone dla jednostki, 2 lutego 1915, Krosno, rampa kolejowa obok dworca

4. Военные за выгрузкой из контейнеров новых летательных аппаратов, предназначенных для отряда. Польша, станция г. Кросно. 2 февраля 1915
    
05 5. Żołnierze rozładowują z kontenerów nowe samoloty przeznaczone dla jednostki, 2 lutego 1915, Krosno, rampa kolejowa obok dworca. Po lewej - widoczna bryła kaplicy Emaus
5. Żołnierze rozładowują z kontenerów nowe samoloty przeznaczone dla jednostki, 2 lutego 1915, Krosno, rampa kolejowa obok dworca. Po lewej - widoczna bryła kaplicy Emaus

5. Военные за выгрузкой из контейнеров новых летательных аппаратов, предназначенных для отряда. Польша, станция г. Кросно. 2 февраля 1915
     
06 6. Żołnierze rozładowują z kontenerów nowe samoloty przeznaczone dla jednostki, 2 lutego 1915, Krosno, rampa kolejowa obok dworca
6. Żołnierze rozładowują z kontenerów nowe samoloty przeznaczone dla jednostki, 2 lutego 1915, Krosno, rampa kolejowa obok dworca

6. Военные за выгрузкой из контейнеров новых летательных аппаратов, предназначенных для отряда. Польша, станция г. Кросно. 2 февраля 1915
      

Równocześnie trwały intensywne prace Rosjan w Potoku, zmierzające do przygotowania w tej miejscowości lotniska polowego. Jak się wydaje - przeznaczono na nie pola położone w centrum wsi, po lewej stronie drogi Krosno - Jasło, na północny zachód od zespołu dworsko-parkowego. Nachylone ku południowi stoki łagodnego wzniesienia - dziś niemal w całości zabudowane - stanowiły dogodny teren do wytyczenia pasa startowego. Ale nie zawsze wszystko udawało się pomyślnie

 

07 7. Samolot Farman 18 rozbity na lądowisku przez oficera oddziału - ppor. Lajmuntowicza, Potok, 4 lutego 1915. Za samolotem, w tle, dworskie zabudowania gospodarcze. Po prawej, na horyzoncie, wzgórza zamykające kotlinę Jedlicza, Żarnowca i Długiego. FARMAN to francuskie przedsiębiorstwo produkujące samoloty, a następnie samochody. Bracia Maurice Farman i Henri Farman budowali od 1908 roku znane modele samolotów. W 1913 roku dołączył do nich trzeci z braci - Dick Farman i wówczas założono przedsiębiorstwo "Farman Frères".
7. Samolot Farman 18 rozbity na lądowisku przez oficera oddziału - ppor. Lajmuntowicza, Potok, 4 lutego 1915. Za samolotem, w tle, dworskie zabudowania gospodarcze. Po prawej, na horyzoncie, wzgórza zamykające kotlinę Jedlicza, Żarnowca i Długiego. FARMAN to francuskie przedsiębiorstwo produkujące samoloty, a następnie samochody. Bracia Maurice Farman i Henri Farman budowali od 1908 roku znane modele samolotów. W 1913 roku dołączył do nich trzeci z braci - Dick Farman i wówczas założono przedsiębiorstwo "Farman Frères".

7. Летательный аппарат Фарман 18, разбитый офицером отряда подпоручиком Лаймунтовичем, на летном поле. Польша, д. Поток. 4 февраля 1915
     
08 8. Samolot Farman 18 rozbity na lądowisku przez oficera oddziału - ppor. Lajmuntowicza, Potok, 4 lutego 1915. FARMAN to francuskie przedsiębiorstwo produkujące samoloty, a następnie samochody. Bracia Maurice Farman i Henri Farman budowali od 1908 roku znane modele samolotów. W 1913 roku dołączył do nich trzeci z braci - Dick Farman i wówczas założono przedsiębiorstwo "Farman Frères"
8. Samolot Farman 18 rozbity na lądowisku przez oficera oddziału - ppor. Lajmuntowicza, Potok, 4 lutego 1915. FARMAN to francuskie przedsiębiorstwo produkujące samoloty, a następnie samochody. Bracia Maurice Farman i Henri Farman budowali od 1908 roku znane modele samolotów. W 1913 roku dołączył do nich trzeci z braci - Dick Farman i wówczas założono przedsiębiorstwo "Farman Frères"

8. Летательный аппарат Фарман 18, разбитый офицером отряда подпоручиком Лаймунтовичем, на летном поле. Польша, д. Поток. 4 февраля 1915
     
09 9. Żołnierze usuwają słupy telegraficzne w ramach przygotowań nowego lotniska do lotów, Potok, 7 lutego 1915. Na horyzoncie - wzgórza zamykające kotlinę Jedlicza, Żarnowca i Długiego. Za grupą żołnierzy - trzy samoloty stojące w szeregu, na tle zespołu dworsko-parkowego. Lądowisko przygotowywane było na północny zachód od zabudowań dworskich, na terenie łagodnie opadającym w kierunku południowym
9. Żołnierze usuwają słupy telegraficzne w ramach przygotowań nowego lotniska do lotów, Potok, 7 lutego 1915. Na horyzoncie - wzgórza zamykające kotlinę Jedlicza, Żarnowca i Długiego. Za grupą żołnierzy - trzy samoloty stojące w szeregu, na tle zespołu dworsko-parkowego. Lądowisko przygotowywane było na północny zachód od zabudowań dworskich, na terenie łagodnie opadającym w kierunku południowym

9. Военные убирают столбы телефонной линии во время подготовки нового аэродрома отряда к полетам. Польша, д. Поток. 7 февраля 1915
    
10 10. Żołnierze w czasie zajęć budowlanych, Potok, 13 lutego 1915. W tle szyby naftowe i zabudowania kopalni. Po prawej stronie szybu - wozy jadące gościńcem
10. Żołnierze w czasie zajęć budowlanych, Potok, 13 lutego 1915. W tle szyby naftowe i zabudowania kopalni. Po prawej stronie szybu - wozy jadące gościńcem

10. Военные во время строевых занятий. Польша, д. Поток. 13 февраля 1915
     
11 11. Żołnierze instalują linię telefoniczną do łączności ze sztabem XII Korpusu Lotniczego, Potok, 15 lutego 1915. Droga Jasło-Krosno i zabudowania Potoka, na wysokości dzisiejszych warsztatów remontowych
11. Żołnierze instalują linię telefoniczną do łączności ze sztabem XII Korpusu Lotniczego, Potok, 15 lutego 1915. Droga Jasło-Krosno i zabudowania Potoka, na wysokości dzisiejszych warsztatów remontowych

11. Военные за установкой телефонной линии для связи со штабом XII корпусного авиационного отряда. Польша, д. Поток. 15 февраля 1915
      
12 12. Żołnierze instalują linię telefoniczną do łączności ze sztabem XII Korpusu Lotniczego, Potok, 15 lutego 1915
12. Żołnierze instalują linię telefoniczną do łączności ze sztabem XII Korpusu Lotniczego, Potok, 15 lutego 1915

12. Военные за установкой телефонной линии для связи со штабом XII корпусного авиационного отряда. Польша, д. Поток. 15 февраля 1915
     
13 13. Mechanicy składają na lotnisku nowy samolot dla dowódcy oddziału kapitana Makarowa, Potok, 13 lutego 1915
13. Mechanicy składają na lotnisku nowy samolot dla dowódcy oddziału kapitana Makarowa, Potok, 13 lutego 1915

13. Механики за сборкой нового летательного аппарата для начальника отряда капитана Макарова на летном поле. Польша, д. Поток. 13 февраля 1915
     
14 14. Dowódca oddziału - kapitan Makarow z obserwatorem - starszym podoficerem Katerinczukiem w kabinie samolotu, przed wylotem na lot zapoznawczy, Potok, 14 lutego 1915
14. Dowódca oddziału - kapitan Makarow z obserwatorem - starszym podoficerem Katerinczukiem w kabinie samolotu, przed wylotem na lot zapoznawczy, Potok, 14 lutego 1915

14. Начальник отряда капитан Макаров с наблюдателем старшим унтер-офицером Катеринчуком в кабине самолета перед вылетом в разведку. Польша, д. Поток. 14 февраля 1915
     

Tyle archiwalne fotografie sprzed stulecia. Ich ujawnienie traktować należy jako niezwykle szczęśliwe zrządzenie losu. Źródła ikonograficzne to zwykle rzadki rodzaj archiwaliów, jakie pojawiają się na biurkach historyków. Tak wczesne fotografie Krosna i Potoka - stanowią wartość tym większą. Nie wątpię, iiż staną się w przyszłości  pretekstem do pogłębionych studiów i porównań. Już teraz, na gorąco, analizując i szukając dla tych fotografii określonej wiedzy, zaprezentować można kolejne archiwalia, pozwalające osadzić te wojenne wydarzenia z roku 1915 w realiach regionu. Na początek - kilka źródeł kartograficznych - plany katastralne Potoka z roku 1851 oraz austriacka mapa z 1911 roku.

 

16 Potok Mapa katstralna Potoka z 1851 roku - widoczny zespół dworsko-parkowy, powyżej którego Rosjanie budowali w 1915 roku swe polowe lotnisko
Mapa katstralna Potoka z 1851 roku - widoczny zespół dworsko-parkowy, powyżej którego Rosjanie budowali w 1915 roku swe polowe lotnisko
      
17 Potok Mapa katstralna Potoka z 1851 roku - widoczny zespół dworsko-parkowy, powyżej którego Rosjanie budowali w 1915 roku swe polowe lotnisko
Mapa katstralna Potoka z 1851 roku - widoczny zespół dworsko-parkowy, powyżej którego Rosjanie budowali w 1915 roku swe polowe lotnisko
     
15 mapa Austriacka mapa okolic Potoka w wydaniu z 1911 roku. Zaznaczono teren na którym - jak się wydaje - Rosjanie budowali swe lotnisko polowe
Austriacka mapa okolic Potoka w wydaniu z 1911 roku. Zaznaczono teren na którym - jak się wydaje - Rosjanie budowali swe lotnisko polowe
     

Lotnicza przygoda Krosna i Potoka miała krótki żywot. Wraz z wiosną 1915 roku nadeszła potężna ofensywa państw centralnych, w wyniku której wojska rosyjskie ostatecznie zepchnięte zostały daleko na wschód. Zanim jednak do tego doszło, na niebie krośnieńskim pojawiły się - chyba po raz pierwszy w dziejach - nie oglądane tu wcześniej samoloty. Nie mamy powodów aby wątpić w ogromne wrażenie, jakie aeroplany uczynić musiały na cywilnych obserwatorach lotniczych wzlotów i upadków Rosjan. Zapewne chwile te zapadły w umysły i pamięć wielu, od czego krok już był tylko do myśli o budowie w Krośnie lotniska, które dziś tu mamy. Zorganizowano je opodal miejsca, gdzie rosyjscy żołnierze wyładowywali z wagonów samoloty i podrywali swe maszyny do pierwszych lotów nad Krosnem.

Projekt budowy lotniska krośnieńskiego narodził się dzięki gen. bryg. Ludomiłowi Rayskiemu i pamiętnej uchwale Rady Miasta z 1928 roku. Sam Rayski uczył się w krośnieńskiej Szkole Realnej, w niej też zdał w roku 1909 maturę. Czy widział samoloty Rosjan nad miastem? Czy można w tych pierwszych wojennych lotach szukać początków lotniczych tradycji Krosna?

dr Tadeusz Łopatkiewicz

 

 

 

 

 
Autorem tego artykułu jest Tadeusz Łopatkiewicz

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Komentarze  

 
Andrzej Olejko
+1 # uzupełnienia do artykułu dr ŁopatkiewiczaAndrzej Olejko 2015-11-20 13:45
Szanowni Państwo.
Zaistnienie fotografii umieszczonych w artykule dr Tadeusza Łopatkiewicza znajdującym się na Państwa stronie internetowej, wbrew opinii autora artykułu poswieconego lotnisku polowemu Potok zostało zauważone przez historyków wojskowości o wiele szybciej niż w chwili ukazania się artykułu.
Fotografie pochodzą z fotoalbumu jednostki rosyjskiego lotnictwa - 12 Oddziału Lotniczego tam stacjonującego jak i w okresie późniejszym na Wołyniu, jak i znajdują się w zbiorach Muzeum Lotnictwa Ukrainy.
W w związku z tym, że w artyluke są błędy postanowiłem się do nich ustosunkować
1. Owa jednostka stacjonująca na lotnisku polowym w Potoku to 12 Korpuśny Oddział Lotniczy - 12 Korpuśny Awiaotriad. Terminologia użyta w artykule przez autora jest blędna.
2. Datowanie wydarzeń z lotniska Potok jak i z Krosna oparte jest o "stary" kalnedarz czyli są to daty z kalendarza juliańskiego i aby je uwspolcześnić należy od każdej z nich odjąc 13 dni.
4. Co do sprzętu latającego znajdującego się na fotografiach, wg badań znanego rosyjskiego historyka lotnictwa Marata Hajrulina, moich i dr Krzysztofa Mroczkowskiego stan 12 Korpuśnego Awiaotriadu na dzień 19 I (1 II) 1915 r. wynosił:
3 samoloty typu Nieuport IV - na fotografiach w wagonach i na lotnisku - i jeden typu Farman XXII nr 18.
W składzie personelu latajacego 12 Korpuśnego Oddziału Lotniczego stacjonujacego na lotnisku polowym Potok znajdowali się sztabskapitanow ie Makarow, Hornowski, Hawin, ppor. Łajmuntowicz, chor. Zołotarew i starsi podoficerowie Procenko i Pankratow.
5. W wypadku z 25 II (10 III 1915 r.) ppor. Michał Łajmuntowicz rozbił samolot typu farman XXII nr 207 podczas lądowania po locie rozpoznawczym.

Łączac serdeczne pozdrowienia dla redakcji jak i dr Ewy Bereś
Z poważaniem
dr hab Andrzej Olejko prof UR
 
 
Tadeusz Łopatkiewicz
+1 # W odpowiedziTadeusz Łopatkiewicz 2015-11-20 15:11
Panie Profesorze
Dziękuję za cenne uzupełnienia. Nie jestem historykiem wojskowości. Nie było zatem moim zamiarem pisanie artykułu i zabieranie Panu chleba. Jako administrator witryny SMZK i wiceprezes Stowarzyszenia, chciałem jedynie w - kontekście wykładu dr E. Bereś - glosą swą zwrócić uwagę członków Stowarzyszenia na nieznane krośnianom (przecież nie Panu) fotografie archiwalne. Nie będąc specjalistą w dziedzinie historii wojskowości - nie siliłem się na pisanie dla specjalistów. Napisałem więc tyle i aż tyle. Sięgająca półtora tysiąca liczba odsłon tego tekstu świadczy dowodnie, iż fotografie te zainteresowały czytelników naszej witryny. I o to chodziło!
Ja sam natomiast, chętnie przeczytam o udostępnionych na witrynie fotografiach coś więcej, niż jedynie komentarz pod mym tekstem.
Pozdrawiam serdecznie :-)

Tadeusz Łopatkiewicz
 
 
Zbigniew Braja
# RE: Glosa do wykładu o Krośnie w czasie I wojny światowejZbigniew Braja 2017-04-21 06:43
Słowa uznania dla Pana dr Tadeusza Łopatkiewicza za wyciągnięcie z lamusa historii mało znanych krośnianom faktów z dziejów lotnictwa . A skoro półtora tysiąca internautów zainteresowało się zaprezentowanym i zdjęciami i informacjami oraz odniósł się do tych faktów Pan prof. Olejko to oznacza, że warto było Panie Tadeuszu !
 
 
Tadeusz Łopatkiewicz
# RE: Glosa do wykładu o Krośnie w czasie I wojny światowejTadeusz Łopatkiewicz 2017-04-21 07:57
Dziękuję bardzo Panie Zbigniewie za dobre słowo pod moim adresem. Nigdy nie wątpiłem, że należy w miarę możliwości pracować na niwie historii lokalnej, bez oglądania się na mające się ukazać w przyszłości wielkie syntezy historyczne. Do dziś tekst mój przeczytały 2782 zainteresowane osoby, co dowodnie świadczy o tym, iż warto było.
Raz jeszcze dziękuję za komentarz i pozdrawiam serdecznie :-)
 
 
Marek Oleś
# #editMarek Oleś 2022-10-07 18:04
#edit: Tu był tekst
 

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - wykład dra t. Łopatkiewicza - 15 maja 2024
 2. "Ks. płk. Józef Panaś - duchowny, społecznik, żołnierz, patriota" - prelekcja dr inż. Stanisława Szafrana - 9 kwietnia 2024
 3. "Protokół dyplomatyczny na co dzień" - prelekcja płk Marka Kołacza - 5 marca 2024
 4. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 5. Tradycyjne "Spotkanie Opłatkowe" 2024 Oddziału Krakowskiego SMZK - 9 stycznia 2024
 6. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 7. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 8. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 9. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 11. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 12. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 13. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 14. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 15. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 16. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 17. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 18. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 20. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 21. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 22. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 23. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 24. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 25. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 26. Archiwum newsletterów
 27. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar