Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Członkowie władz Oddziału w Krakowie

Email Drukuj PDF
(1 głos, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
Członkowie władz Koła (od 1973) i Oddziału (od 1991)  w KrakowieI spotkanie "inicjatorów powstania Koła Krośnian"
20 września 1972 - Instytut Naftowy w Krakowie
Obecni:
prof. mgr inż. Józef Wojnar - przewodniczący; mgr inż. Stefan Kuryłas, inż. Stanisław Sąsiadek, mgr inż. Stanisław Szymański, mgr Henryk Wianecki.

II spotkanie "inicjatorów powstania Koła Krośnian"
10 grudnia 1972 - Instytut Naftowy w Krakowie

Ustalono listę 44. krośnian zamieszkałych w Krakowie.
Pierwsze ogólne spotkanie krośnian zamieszkałych w Krakowie
18 grudnia 1972 - Instytut Naftowy w Krakowie, ul. Lubicz 25 A
(sala konferencyjna)
Obecni (19 osób) m.in.: Kazimierz Chodorowski, Jadwiga Cząstka, Jan Józef Cząstka, Maria Gomułczyńska, Stanisław Jamroga, Maria Kahl, Krystyna Leszczyńska, Jerzy Lęcznar, Barbara Niedzielska-Zając, Jan Pawłowski, Zdzisław Przybyła, Stanisław Szelc, Henryk Wianecki, Hermina Wojnar, Józef Wojnar.

Wybrano Komitet Organizacyjny: prof. mgr inż. Józef Wojnar - przewodniczący, mgr Henryk Wianecki - sekretarz, mgr inż. Stanisław Jamroga - skarbnik oraz członkowie: Maria Kahl, Krystyna Leszczyńska, dr Jan Pawłowski, dr med. Stanisław Szelc.


Pierwsze Walne Zebranie Koła SMZK w Krakowie
3 października 1973 - sala klubowa Domu Technika NOT
Kraków, ul. Straszewskiego 28

I KADENCJA
3 października 1973 - 6 kwietnia 1976
Zarząd
1. prof. mgr inż. Józef Wojnar - przewodniczący, 2. dr med. Władysław Trznadel - I z-ca przewodniczącego, 3. dr Witold Kielar - II z-ca przewodniczącego, 4. mgr Henryk Wianecki - sekretarz i kronikarz, 5. mgr inż. Stanisław Jamroga - skarbnik; członkowie: 6. Zofia Bazanowa, 7. Maria Gomułczyńska, 8. red. Józef Niepokój, 9. dr Tadeusz Urbanek, 10. poeta Jan Zych.

Komisja Rewizyjna (ukonstytuowała się 13 X 1973)
1. dr Jan Pawłowski - przewodniczący, 2. mgr inż. Krzysztof Sojka - z-ca przewodniczącego, 3. Barbara Niedzielska-Zając - sekretarz; członkowie: 4. Apolonia Chodorowska, 5. Krystyna Leszczyńska.

II KADENCJA
6 kwietnia 1976 - 3 kwietnia 1979
Zarząd (ukonstytuował się 27 IV)
1. prof. mgr inż. Józef Wojnar - przewodniczący, 2. dr Witold Kielar - zastępca, 3. mgr Henryk Wianecki - zastępca, 4. mgr inż. Roman Cetnarowicz - sekretarz, 5. mgr inż. Stanisław Jamroga - skarbnik; członkowie: 6. dr Władysław Trznadel (Rada Ekspertów i Doradców), 7. mgr Jerzy Domański, 8. Jerzy Lęcznar, 9. mgr inż. Andrzej Gonet, 10. mgr inż. Albin Wojnar (wszyscy Komisja Informacji i Propagandy), 11. Irena Sąsiadek, 12. Zofia Bazan, 13. Janina Cząstka, 14. Urszula Gumułka (wszyscy Komisja Imprez i Spotkań).


Komisja Rewizyjna (ukonstytuowała się 27 IV 1976)
1. dr Jan Pawłowski - przewodniczący, 2. dr inż. Tadeusz Hejnar - zastępca, 3. mgr inż. Bronisław Żychiewicz - sekretarz; członkowie: 4. mgr inż. Krzysztof Sojka, 5. dr Stanisław Szelc.

III KADENCJA
3 kwietnia 1979 - 12 kwietnia 1983
Zarząd (ukonstytuował się 24 IV 1979)
1. prof. mgr inż. Józef Wojnar - przewodniczący, 2. dr Witold Kielar - zastępca, 3. dr Alfred Armata - zastępca, 4. mgr inż. Roman Cetnarowicz - sekretarz, 5. mgr inż. Stanisław Jamroga - skarbnik; członkowie Komisji Informacji i Propagandy: 6. Jerzy Lęcznar - przewodniczący i kronikarz, 7. mgr inż. Andrzej Gonet, 8. red. Józef Niepokój, 9. mgr inż. Albin Wojnar; członkowie Komisji Imprez i Spotkań: 10. Zofia Sękowska - przewodnicząca, 11. Janina Cząstka, 12. Barbara Niedzielska-Zając, 13. Alicja Samborska, 14. Irena Sąsiadek; członkowie Komisji Doradców i Ekspertów: 15. dr Władysław Trznadel - przewodniczący, 16. mgr Henryk Wianecki - z-ca przewodniczącego.


Komisja Rewizyjna
1. doc. dr Tadeusz Hejnar - przewodniczący, 2. mgr inż. Bronisław Żychiewicz - sekretarz; członkowie: 3. dr inż. Józef Pietrusza, 4. mgr inż. Krzysztof Sojka, 5. dr Stanisław Szelc.

IV KADENCJA
12 kwietnia 1983 - 6 maja 1986
Zarząd (ukonstytuował się 18 V 1983)
1. prof. dr Stanisław Wdowiarz - przewodniczący, 2. mgr inż. Krzysztof Sojka - zastępca, 3. mgr inż. Jan Bobrzecki - zastępca, 4. dr inż. Stanisław Szafran - sekretarz, 5. mgr inż. Stanisław Jamroga - skarbnik; członkowie: 6. mgr inż. Roman Cetnarowicz - przewodniczący Komisji ds. Imprez K-O i Spotkań, 7. mgr inż. Albin Wojnar - przewodniczący Komisji ds. Młodzieży, 8. Jerzy Lęcznar - kronikarz i przewodniczący Komisji ds. Informacji i Propagandy; członkinie: 9. Maria Teklińska z d. Gonet, 10. Barbara Niedzielska-Zając, 11. Irena Sąsiadek.


Komisja Rewizyjna
1. doc. dr inż. Stanisław Jucha - przewodniczący; członkowie: 2. Janina Cząstka, 3. dr inż. Andrzej Gonet, 4. Zofia Taborska.
V KADENCJA
6 maja 1986 - 2 maja 1989
Zarząd
1. prof. dr Stanisław Wdowiarz - przewodniczący († 13 I 1987), 2. dr Alfred Armata - zastępca, 3. mgr inż. Jan Bobrzecki - zastępca, 4. dr inż. Stanisław Szafran - sekretarz, 5. mgr inż. Stanisław Jamroga - skarbnik, 6. Jerzy Lęcznar - kronikarz; członkowie: 7. mgr inż. Roman Cetnarowicz, 8. Maria Teklińska z d. Gonet, 9. mgr Kazimierz Habrat, 10. Barbara Niedzielska-Zając, 11. mgr inż. Albin Wojnar.

Komisja Rewizyjna
1. prof. dr hab. inż. Artur Bęben - przewodniczący; członkowie: 2. dr inż. Lesław Bober, 3. dr inż. Andrzej Gonet, 4. prof. dr inż. Stanisław Jucha, 5. Zofia Taborska.
VI KADENCJA
2 maja 1989 - 6 października 1992
Zarząd
1. dr Alfred Armata - przewodniczący, 2. mgr inż. Jan Bobrzecki - zastępca, 3. mgr inż. Roman Cetnarowicz - zastępca, 4. dr inż. Stanisław Szafran - sekretarz, 5. mgr inż. Stanisław Jamroga - skarbnik († 25 VIII 1991); członkowie: 6. mgr Jerzy Domański, 7. Maria Teklińska z d. Gonet, 8. Kazimiera Gumińska-Grochmal, 9. mgr Kazimierz Habrat, 10. mgr inż. Kazimierz Krzanowski, 11. Jerzy Lęcznar - kronikarz, 12. prof. dr hab. Jan Machnik.

Komisja Rewizyjna
1. prof. dr hab. inż. Artur Bęben - przewodniczący; członkowie: 2. dr inż. Lesław Bober, 3. dr inż. Andrzej Gonet, 4. Zofia Taborska.
VII KADENCJA
6 października 1992 - 9 maja 1995
Zarząd
Prezydium: 1. prof. zw. dr hab. inż. Artur Bęben - prezes, 2. mgr inż. Jan Bobrzecki - wiceprezes, 3. mgr inż. Roman Cetnarowicz - wiceprezes, 4. dr inż. Stanisław Szafran - sekretarz, 5. mgr Kazimierz Habrat - skarbnik, 6. Jerzy Lęcznar - kronikarz; członkowie Prezydium: 7. dr Alfred Armata, 8. radca prawny mgr Kazimierz Grochmal, 9. prof. dr inż. Ryszard Wolwowicz;
członkowie Zarządu: 10. dr inż. Lesław Bober, 11. Stanisław Giemzowski, 12. Mirosława Gunia, 13. mgr inż. Kazimierz Krzanowski, 14. mgr Zdzisław Kubit, 15. prof. dr hab. Jan Machnik, 16. mgr Jolanta Makowska, 17. dr inż. Andrzej Myśko, 18. dr inż. Czesław Nowotarski, 19. mgr inż. Albin Wojnar, 20. prof. dr hab. Kazimierz Zając.


Komisja Rewizyjna
1. Zofia Taborska - przewodnicząca; członkowie: 2. Danuta Nowicka-Bober, 3. dr inż. Czesław Rybicki, 4. mgr Stefan Wacnik.
VIII KADENCJA
9 maja 1995 - 6 października 1998
Zarząd
Prezydium: 1. prof. zw. dr hab. inż. Artur Bęben - prezes, 2. mgr inż. Jan Bobrzecki - wiceprezes, 3. mgr inż. Roman Cetnarowicz - wiceprezes, 4. dr inż. Stanisław Szafran - sekretarz, 5. mgr Kazimierz Habrat - skarbnik;
członkowie Zarządu: 6. dr Alfred Armata, 7. dr inż. Leszek Bober, 8. Zofia Buda, 9. radca prawny mgr Kazimierz Grochmal, 10. Mirosława Gunia, 11. mgr inż. Kazimierz Krzanowski, 12. dr inż. Andrzej Myśko, 13. Barbara Niedzielska-Zając, 14. Edmund Tutsch, 15. prof. dr inż. Ryszard Wolwowicz, 16. prof. dr hab. inż. Ludwik Zawisza.


Komisja Rewizyjna
1. Zofia Taborska - przewodnicząca, członkowie: 2. prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet, 3. Julia Haniebnik, 4. mgr Zdzisław Kubit, 5. dr inż. Czesław Rybicki.
IX KADENCJA
6 października 1998 - 8 maja 2001
Zarząd
Prezydium: 1. prof. zw. dr hab. inż. Artur Bęben - prezes, 2. mgr inż. Jan Bobrzecki - wiceprezes, 3. mgr inż. Roman Cetnarowicz - wiceprezes, 4. dr inż. Stanisław Szafran - sekretarz, 5. mgr Kazimierz Habrat - skarbnik;
członkowie Zarządu: 6. dr Alfred Armata, 7. dr inż. Leszek Bober, 8. Zofia Buda, 9. radca prawny mgr Kazimierz Grochmal, 10. Mirosława Gunia, 11. mgr inż. Kazimierz Krzanowski, 12. dr inż. Andrzej Myśko, 13. Barbara Niedzielska-Zając, 14. Edmund Tutsch, 15. prof. dr inż. Ryszard Wolwowicz, 16. prof. dr hab. inż. Ludwik Zawisza.


Komisja Rewizyjna
1. Zofia Taborska - przewodnicząca, członkowie: 2. Julia Haniebnik, 3. dr inż. Tadeusz Hejnar.
X KADENCJA
8 maja 2001 - 5 października 2004
Zarząd
Prezydium: 1. prof. zw. dr hab. inż. Artur Bęben - prezes, 2. dr inż. Stanisław Szafran - wiceprezes, 3. dr inż. Janusz Wojtyczek - wiceprezes, 4. dr med. Jerzy Pilch - wiceprezes, 5. dr inż. Czesław Rybicki - sekretarz, 6. mgr Kazimierz Habrat - skarbnik;
członkowie Zarządu: 7. mgr inż. Roman Cetnarowicz - kronikarz, 8. mgr inż. Jan Bobrzecki, 9. mgr inż. Kazimierz Krzanowski, 10. prof. dr hab. Jan Machnik, 11. Tadeusz Szmyd, 12. mgr Jolanta Ulman, 13. mgr inż. Albin Wojnar.


Komisja Rewizyjna
1. Zofia Taborska - przewodnicząca, członkowie: 2. Julia Haniebnik, 3. dr inż. Tadeusz Hejnar, 4. Piotr Perliński.
XI KADENCJA
5 października 2004 - 7 października 2008

Zarząd
Prezydium: 1. prof. zw. dr hab. inż. Artur Bęben - prezes, 2. dr inż. Stanisław Szafran - wiceprezes, 3. dr inż. Janusz Wojtyczek - wiceprezes, 4. dr med. Jerzy Pilch - wiceprezes, 5. mgr inż. Kazimierz Krzanowski - wiceprezes, 6. dr inż. Czesław Rybicki - sekretarz, 7. mgr Kazimierz Habrat - skarbnik;
członkowie Zarządu: 8. Irena Bentkowska, 9. mgr inż. Jan Bobrzecki, 10. mgr inż. Roman Cetnarowicz, 11. radca prawny mgr Kazimierz Grochmal, 12. prof. dr hab. Jan Machnik, 13. mgr Jolanta Ulman, 14. mgr inż. Albin Wojnar.


Komisja Rewizyjna
1. Zofia Taborska - przewodnicząca, członek: 2. dr inż. Tadeusz Hejnar.
XII KADENCJA
7 października 2008 - 2 października 2012

Zarząd
Prezydium: 1. dr inż. Stanisław Szafran - prezes, 2. dr inż. Czesław Rybicki - wiceprezes, 3. dr inż. Janusz Wojtyczek - wiceprezes, 4. dr med. Jerzy Pilch - wiceprezes, 5. mgr inż. Kazimierz Krzanowski - wiceprezes († 13 X 2010), 6. mgr inż. Albin Wojnar - sekretarz (i skarbnik od 6 XII 2011), 7. mgr Kazimierz Habrat - skarbnik (do 6 XII 2011);
członkowie Zarządu: 8. Irena Bentkowska, 9. mgr inż. Jan Bobrzecki, 10. mgr inż. Roman Cetnarowicz, 11. radca prawny mgr Kazimierz Grochmal, 12. prof. dr hab. Jan Machnik, 13. mgr Jolanta Ulman.


Komisja Rewizyjna
1. Zofia Taborska - przewodnicząca.

Honorowy Prezes: prof. zw. dr hab. inż. Artur Bęben (od 7 X 2008).

XIII KADENCJA
2 października 2012 -
2 grudnia 2014
Zarząd
Prezydium: 1. dr inż. Stanisław Szafran - prezes, 2. dr inż. Czesław Rybicki - wiceprezes, 3. dr inż. Janusz Wojtyczek - wiceprezes, 4. mgr inż. Albin Wojnar - sekretarz i skarbnik;
członkowie Zarządu: 5. Irena Bentkowska, 6. radca prawny mgr Kazimierz Grochmal, 7. prof. dr hab. Jan Machnik, 8. mgr Jolanta Ulman. 


Komisja Rewizyjna
1. Zofia Taborska - przewodnicząca.

XIV KADENCJA
3
grudnia 2014 - 9 maja 2017
Zarząd
Prezydium: 1. dr inż. Stanisław Szafran - prezes, 2. dr hab. inż. Czesław Rybicki - wiceprezes, 3. dr inż. Janusz Wojtyczek - wiceprezes, 4. mgr Jolanta Ulman - sekretarz, 5. mgr inż. Albin Wojnar - skarbnik;
członkowie Zarządu: 6. mgr inż. Roman Kahul, 7. mgr Elżbieta Zuzak-Kędracka, 8. płk mgr inż. Marek Kołacz, 9.prof. dr hab. Jan Machnik.


Komisja Rewizyjna
1. mgr inż. Lucyna Kołodziej - przewodnicząca, członkowie: 2.
radca prawny mgr Kazimierz Grochmal, 3. mgr inż. Andrzej Kuźniarski.

XV KADENCJA
10
maja 2017 -                     
Zarząd
Prezydium: 1. dr inż. Stanisław Szafran - prezes, 2. dr hab. inż. Czesław Rybicki - wiceprezes, 3. dr inż. Janusz Wojtyczek - wiceprezes ( 29 II 2020), 4. mgr Jolanta Ulman - sekretarz, 5. mgr inż. Albin Wojnar - skarbnik;
członkowie Zarządu: 6. mgr inż. Roman Kahul, 7. mgr inż. Włodzimierz Kołtowski, 8. prof. dr hab. Szymon Krasicki, 9. płk mgr inż. Marek Kołacz, 10.prof. dr hab. Jan Machnik, 11. mgr inż. Maria Magdalena Szafran, 12. mgr  Elżbieta Zuzak-Kędracka ( 18 I 2018).

Komisja Rewizyjna
1. mgr inż. Lucyna Kołodziej - przewodnicząca, 2. mgr inż. Andrzej Kuźniarski.- zastępca przewodniczącej,
3. dr med. Maria Panaś - sekretarz.

 

 
Opracowano na podstawie:
- artykułu: Artur Bęben, Stanisław Szafran, Początki i pierwsze trzydzieści lat Oddziału krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, [w:] Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, t. 5, red. Franciszek Leśniak, Krosno 2010, s. 487-553,
- pisemnych i telefonicznych informacji, które zebrał i przekazał mgr inż. Albin Wojnar, sekretarz Zarządu Oddziału SMZK w Krakowie.
 

 

 

 
Autorem tego artykułu jest Andrzej Kosiek i Tadeusz Łopatkiewicz

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. Nowe książki Adama Krzanowskiego - 4 kwietnia 2020
 2. Relacja z wykładu mgra inż. Piotra Korpantego w Oddziale krakowskim SMZK - 3 marca 2020
 3. Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową
 4. Relacja z wykładu dra Piotra Łopatkiewicza o drewnianej architekturze kościelnej - 13 lutego 2020
 5. Galeria fotograficzna wykładu dra Piotra Łopatkiewicza o drewnianej architekturze kościelnej - 13 lutego 2020
 6. Biogram Profesora Artura Bębna
 7. Plan pracy SMZK w roku 2020
 8. Sprawozdanie z działalności SMZK w roku 2019
 9. Relacja ze Spotkania Noworocznego - 10 stycznia 2020
 10. Tradycyjny "Opłatek" 2020 Oddziału Krakowskiego SMZK - 7 stycznia 2020
 11. Informacja o spotkaniu członków Oddziału wrocławskiego SMZK
 12. "Z Poetą pod rękę..." - relacja z V Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha - 23 października 2019
 13. Relacja ze Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Rymanów 2019" - 21 września 2019
 14. Plan pracy Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2019/2020
 15. 10 lat witryny internetowej SMZK - 19 lutego 2019
 16. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 17. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 18. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 19. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 20. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 21. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 22. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 23. Władze Stowarzyszenia w XVII kadencji (2017-2020)
 24. Archiwum newsletterów
 25. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Pogoda

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar