Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Kazimierz Górawski (1930-1990)

Email Drukuj PDF
(2 głosów, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

Anna Ociepka, Adam Krzanowski


Kazimierz Górawski (1930-1990)

Gorawski KazimierzUrodził się 25.06. 1930 w Bucniowie pow. Trembowelski  (Ukraina), w rodzinie robotniczej. W 1936 r. został osierocony przez zmarłego ojca. W 1944 r. ewakuował się wraz z matką z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej i dotarł do Krosna, gdzie  w 1945 r. kontynuował naukę w szkole podstawowej rozpoczętą  jeszcze przed wojną w 1937 r. Następnie uczęszczał do Gimnazjum, potem przeniósł się do Liceum Pedagogicznego  w Krośnie, gdzie zdał  maturę  w 1951 r. W 1951-53 odbył  przeszkolenie w Wojskowej Szkole Łączności Radiowej uzyskując specjalność radiotelegrafisty. W 1955 r. podął  studia na Wydziale Filozoficzno- Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie  i uzyskał  w 1960 r. stopień magistra filologii polskiej. W 1959 r. zdał  egzamin eksternistyczny z filologii polskiej w zakresie programu studium nauczycielskiego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną  przez MO przy Studium Nauczycielskim w Rzeszowie. W 1976 r. otworzył  przewód doktorski na UMCS w Lublinie w zakresie filologii polskiej, lecz pracy doktorskiej nie napisał.

Na przełomie lat 1953/54 przez kilka miesięcy pracował w Krośnieńskim Kopalnictwie Naftowym na stanowisku inspektora personalnego. W 1954 r.  podjął pracę w Technikum Przemysłu Naftowego (TPN)  jako kierownik, a następnie  wychowawca w internacie i nauczyciel języka polskiego. Od 1 września 1961 r. objął  w TPN i Zasadniczej Szkole Naftowej (ZSN) stanowisko nauczyciela języka polskiego. 1 września 1964 r. rozpoczął pracę  w Technikum Przemysłowo - Pedagogicznym (TPP) jako nauczyciel języka  polskiego, a od lutego 1964 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora i kierownika Wydziału Zaocznego Technikum Mechanicznego w Krośnie. W 1971-1976  związał się z Jedliczem gdzie pełnił funkcje kierownicze w LO,  Gminnej Szkoły Zbiorczej, Zasadniczej Szkole Ogrodniczej i Rolniczej. W 1977 r. został powołany  na zastępcę inspektora oświaty i wychowania Urzędu Miejskiego w Krośnie, zaś  w 1982 r. był zastępcą dyrektora ds. Studium Nauczania Początkowego w Krośnie. W 1983 r. podjął pracę w I LO w Krośnie jako nauczyciel języka  polskiego. 1 IX  1984  r. przeszedł na emeryturę. Jako emeryt pracował na części etatu w Szkole Podstawowej nr 14 w Krośnie do 1986 r.

W latach 1937-39 należał  do harcerstwa,  od  1945-60 podjął społecznie  pracę instruktorską w ZHP i  pełnił  funkcję zastępcy  komendanta Hufca Krosno (1957-1960 ).W okresie  1945-1948 należał do Organizacji Młodzieży  Tow. Uniwersytetu Robotniczego, od 1954 do Związku Młodzieży Polskiej. Do Związku Nauczycielstwa Polskiego należał od 1945 r. Od 1956 r. był członkiem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.  Wiele czasu poświęcał problematyce obronności kraju wśród młodzieży szkolnej i  wychowaniu  pozaszkolnym. Podejmował też działalność naukową z dziedziny filologii polskiej i historii szkolnictwa. Opublikował prace: Poezja ludowa powiatu krośnieńskiego ("Widnokrąg" 1964, nr 15, "Profile" 1969,  nr 5) ; Z dziejów polskiego szkolnictwa naftowego w latach 1895- 1963. ("Prz. Hist.-Ośw." 1964, nr 3.); Kronika wielkich wydarzeń. ( o ZNP w Krośnie, "Głos Nauczycielski" 1965, nr 45 );  Od wypisów literatury do kulturoznawstwa. ("Nowa Szkoła" 1966, nr 7/8 ) ; Tajne nauczanie w powiecie krośnieńskim ("Profile"1971, nr 4); Moje osiągnięcia  pedagogiczne. ("Profile" 1972, nr 1 );  Opracował Historię Związku Nauczycielstwa Polskiego w Krośnie  w latach 1905-1965 (Krosno 1965, rps  w ZO ZNP w Krośnie ) i kilka biogramów nauczycieli tajnego nauczania z pow. krośnieńskiego. Ponadto publikował artykuły z psychologii, metodyki nauczania, i z życia kulturalnego regionu,  w  takich czasopismach   jak  "Literatura Ludowa" "Tygodnik Kulturalny", "Przegląd Historyczno-Oświatowy", "Głos Nauczycielski", "Życie Literackie', "Fakty i Myśli",  "Ziemia Kaliska", "Kultura i życie", "Szkoła Zawodowa". "Głos Pracy", "Sztandar Młodych", "Wychowanie", "Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze",  "Rodzina i Szkoła". "Nowa Szkoła", "Profile".  Otrzymał  wyróżnienia i  nagrody za swoją twórczość : II nagrodę czasopisma "Kultura i Życie" za pracę pt. Jak wychowuję kulturalnego człowieka; wyróżnienie "Szkoły Zawodowej" za artykuł  Jak aktualizuję i uwspółcześniam obowiązujący program nauczania ; nagrodę miesięcznika "Wiedza i Życie" za pracę Siedem dni nauczyciela oraz nagrodę "Kameny" za pracę Dzień  powszedni nauczyciela.  W 1972 r. za wieloletnią pracę  i dorobek twórczy został wyróżniony nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania I st.

Kazimierz Górawski był przez trzy kadencje  członkiem Zarządu Głównego  Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. W IV kadencji od 26.05.1977 do 29.03.1981 pełnił funkcję  II wiceprezesa, w V kadencji  od 29.03.1981-12.02.1984  i w  VI  od 12.02.1984 do 12.04.1987 był członkiem zarządu.

Zmarł 04.11.1990 r. w Krośnie.

Posiadał odznaczenia: KKOO, ZKZ, Złota Odznaka ZNP, Złota Odznaka LOK, Złota Odznaka TPD, Odznaka wojskowa "Wzorowy łącznościowiec".


 
Źródła:
Archiwum Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie, Teczka osobowa K. Górawskiego ; Archiwum Urzędu Miejskiego w Krośnie, Teczka osobowa Górawski K.; Dzieje zakładów kształcenia nauczycieli w Krośnie w latach 1895-1995, pod redakcją Andrzeja Meissnera i Adama Krzanowskiego, Krosno 1997, s.298;  A. Gnida, Górawski Kazimierz (ur.25.06. 1930, zm. 4.11.1990), [w:] Słownik biograficzny zasłużonych nauczycieli i działaczy Związku Nauczycielstwa Polskiego miasta Krosna. Redakcja Stanisław Rusnarczyk. Krosno 1999, s.42-48; A. Kosiek, M. Terlecki, Członkowie władz SMZK w półwieczu.www.smzk.org; A. Krzanowski, Górawski Kazimierz, (1930-1990), nauczyciel, działacz oświatowy, [w:]  Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski Południowo-Wschodniej pod redakcją Andrzeja Meissnera i Kazimierza Szmyda. Rzeszów 2011, s.131; A. Krzanowski, Krośnieńskie harcerstwo w latach 1912-2012, Krosno 2012, s. 203.
 

 
Autorem tego artykułu jest Anna Ociepka, Adam Krzanowski

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

  1. Galeria fotograficzna wykładu mgr Daniela Nowaka - 14 marca 2019
  2. "Eugenika i neoeugenika - nadzieje, obawy i zagrożenia" - wykład prof. dr hab. Adama Jaworskiego - 5 marca 2019
  3. 10 lat witryny internetowej SMZK - 19 lutego 2019
  4. Gratulacje i życzenia Prezesa Oddziału krakowskiego SMZK z okazji 10-lecia witryny internetowej SMZK
  5. Spotkanie Noworoczne członków Oddziału wrocławskiego SMZK - 19 stycznia 2019
  6. Relacja ze Spotkania Noworocznego - 8 lutego 2019
  7. Galeria fotograficzna Spotkania Noworocznego - 8 lutego 2019
  8. Relacja z II Kuligu w Pstrągowej - 19 stycznia 2019
  9. Plan prac SMZK w roku 2019
  10. Sprawozdanie z działalności SMZK w roku 2018
  11. Galeria II Kuligu w Pstrągowej - 19 stycznia 2019
  12. Spotkanie opłatkowe w Oddziale krakowskim SMZK - 8 stycznia 2019
  13. Jubileusz 20-lecia Stowarzyszenia Kulturalnego DĘBINA w Krościenku Wyżnym
  14. Relacja z IV Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha - 24 października 2018
  15. Relacja z Konferencji niepodległościowej
  16. Galeria fotograficzna Konferencji naukowej "Mieszkańcy Krosna i regionu w walce o niepodległość (1914-1918)" - 17 października 2018
  17. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
  18. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
  19. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
  20. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
  21. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
  22. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
  23. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
  24. Wrażenia z koncertu jubileuszowego - 22 września 2018
  25. Program spotkań Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2018/2019
  26. Władze Stowarzyszenia w XVII kadencji (2017-2020)
  27. Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017
  28. Archiwum newsletterów
  29. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Pogoda

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar