Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Franciszek Sulimowski (1905-1973)

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
(0 głosów, średnia ocena: 0 na 5)

 

Anna Ociepka, Adam Krzanowski


Franciszek Sulimowski (1905-1973, do 1954 - Kozioł)

Sulimowski FranciszekUrodził się 02.06.1905 r. w Odrzykoniu powiat  krośnieński w rodzinie szewca,  Józefa i Cecylii z d. Szafran. Naukę rozpoczął w czteroklasowej Szkole  Ludowej w Odrzykoniu (1911-1916).  Ukończył Szkołę Realną w Krośnie (1916-1924), przekształconą w 1921 r. w Państwowe Gimnazjum im. M. Kopernika. Od  lat szkolnych zaangażował się w działalność harcerską, którą realizował jako nauczyciel.  W 1925 - 1930 studiował geografię, geologię i biologię na Wydziale Filozoficznym UJ. Równolegle uczęszczał do Studium Pedagogicznego gdzie  uzyskał kwalifikacje pedagogiczne. Pracę dyplomową pt. Monografia krośnieńskiego napisał pod kierunkiem wybitnego geografa prof. Ludomira Sawickiego. Została ona wydana po śmierci autora, przez Stowarzyszenie Odrzykoniaków w Odrzykoniu na łamach Zeszytów Odrzykońskich ( 2001/2002, nr 9, s .17-183).

Pierwsza pracę zawodową  podjął w 1924 r. w Związku Teatrów i Chórów Włościańskich w Odrzykoniu jako sekretarz i bibliotekarz. W 1931 r. rozpoczął pracę zawodową w szkolnictwie średnim w Państwowym Gimnazjum w Krośnie i równocześnie w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim. W okresie 1932-1934 pozostawał bez pracy w związku z reorganizacją szkolnictwa. W latach 1935-1937  pracował jako delegat Państwowej Rady Ochrony Przyrody na powiat krośnieński, a następnie na powiat borszczowski. W 1937 r. powrócił do pracy w szkolnictwie w Prywatnym Gimnazjum Koedukacyjnym w Borszczowie, później w Szkole Handlowej i Gimnazjum Koedukacyjnym Kupieckim w Kołomyi, w 1938/39 w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Tarnopolu. W okresie okupacji hitlerowskiej przebywał wraz z rodziną we wsi  Odrzykoń,  gdzie pracował na roli, a w okresie 1941 - 43 brał udział w tajnym nauczaniu na poziomie szkoły powszechnej. W Słowniku biograficznym nauczycieli w Małopolsce w latach II wojny światowej napisano o nim: "Od 1941 uczył w szkole w Odrzykoniu, później w Niegłowicach - tajne komplety prowadził w zakresie szkoły powszechnej. Łącznik Szarych Szeregów, prowadził też nasłuch radiowy i kolportaż prasy konspiracyjnej". Po zakończeniu wojny pracował w Państwowym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym  w Krośnie (1944-1951), Szkole Podstawowej w Odrzykoniu (1951/52), Technikum Naftowym (1952-1969) jako nauczyciel geologii i kierownik Wydziału Geologicznego, Studium Nauczycielskim w Krośnie (1961-1963) był wykładowcą geografii, botaniki oraz anatomii i fizjologii człowieka. Swoim  taktem pedagogicznym, profesjonalizmem, posiadaną wiedzą, uniwersytecką metodą prowadzenia wykładów i konwersatoriów  oraz formą  egzaminowania,  wzbudzał wśród studentów SN ogromny szacunek i poważanie. Jako kolporter książek, krośnieńskiej księgarni Zdzisława Deneki,  potrafił zachęcić  studentów  do kupowania i czytania książek naukowych i  innych  oraz  zakładania własnych  księgozbiorów.

Po 1944 r. angażował  się w pracy społecznej i kulturalno-oświatowej. Należał do krośnieńskiego Oddziału TUR (członek Zarządu Powiatowego), gdzie udzielał się jako prelegent (1945-48). Szczególnie zaangażowany był w Oddziale krośnieńskim PTTK początkowo jako prezes, potem jako przewodniczący Komisji Zabytków i Ochrony Przyrody. Był przewodnikiem turystycznym m.in. po Bieszczadach, prowadził  akcje odczytów z tej dziedziny (1947-49). Wspólnie z gronem społeczników z Krosna  jak, Antonim Jaraczem, Stanisławem Kochankiem, Magdaleną Krukierek, Antonim Lorensem, Augustynem Mazurkiewiczem, Władysławem Niepokojem, Józefem Ostoją-Ostaszewskim, Tadeuszem Patlą, Franciszek Sulimowski należał do współtwórców Muzeum Regionalnego PTTK powołanego 22 lipca 1954 r.  Włączył się  do opracowania zbiorowego wydawnictwa Ilustrowana monografia powiatu krośnieńskiego oraz Przewodnik turystyczny po Krośnie nad Wisłokiem i okolicy (Krosno 1957), dla którego opracował część Środowisko geograficzne (s. 9-25). Poprzez swoją aktywność spowodował, iż wiele zabytków przyrody zostało objętych ochroną. Pisał o tym w artykule Wspomnienia ("Przyroda Polska" 1968, nr 10).

Jego pasją było harcerstwo, do którego wstąpił w Gimnazjum w Krośnie. W latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku,  Fr. Kozioł (Sulimowski) współpracował z wieloma aktywnymi działaczami harcerskimi w Krośnie, którymi  byli:  Jerzy Ablewicz  (w latach 1962-1990  biskup diecezjalny w Tarnowie),  Stanisław Chrzanowski (inspektor oświaty w Krośnie po 1944 r.), Bolesław Gonet (prof. SGGW w Warszawie), Zdzisław Gonet brat Bolesława (prof. Instytutu Badawczego w Puławach), Stanisław Grochmal (prof. Akademii Medycznej w Krakowie, żołnierz AK),  Zenon Jaracz (działacz sportowy Krosna i Jedlicza), Władysław Kozub, Tadeusz Patla  (nauczyciel PSNM w Krośnie), Stefan Półchłopek (samorządowiec w Krynicy), Jan i Stanisław Magurowie (bohaterowie Hufca ZHP Krosno), Franciszek Płonka (kpt AK,  w okresie okupacji niemieckiej szef "Kedywu" AK na Podkarpaciu), Mieczysław Rysz (krośnieński duszpasterz), Jacek Sożyński (dyrektor CPN w Krakowie),  Adam Trybus (mjr "Gaj" cichociemny), Eugeniusz Żółkoś ( nauczyciel LO W Jedliczu) i in.

Po wyzwoleniu ziemi krośnieńskiej  w 1944 r. Fr. Kozioł (Sulimowski) uczestniczył w reaktywowaniu harcerstwa w Krośnie i w powiecie krośnieńskim. Wspólnie ze St. Chrzanowskim, B. Gonetem  przy udziale przedstawicieli Chorągwi ZHP z Rzeszowa, zorganizowali Komendę Hufca ZHP w Krośnie. F. Kozioł (Sulimowski) pełnił funkcję komendanta hufca  w grudniu 1944 r. Jako Harcerz Orli wchodził w skład Komisji Prób Harcerskich i Sprawnościowych Komendy hufca ZHP w Krośnie. Ponadto brał udział w szkoleniu funkcyjnych ZHP,  będąc członkiem kadry podczas kursu drużynowych w Węglówce k/ Krosna  w grudniu 1944 r, wspólnie z Leopoldem Józefowiczem, Stanisławem Bugajskim, Bolesławem Gonetem,  Kazimierzem Mazurkiem.  W 1945 r. przyznano mu najwyższe harcerskie wyróżnienie,  stopień Harcerza Rzeczypospolitej. W harcerstwie działał aktywnie do 1950 roku.

Franciszek Sulimowski był w II kadencji, od 31.01.1967 do 03.06.1973 członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.

Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznakami Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Ligi Ochrony Przyrody, Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego.

Zmarł 03.07.1973 r. w  Odrzykoniu, tam też pochowany.


 
Źródła:
Archiwum UJ, Akta Państwowej Komisji Egzaminów Nauczycielskich (PKEN), sygn.26, teczka F. Kozioła; Archiwum Państwowe Rzeszów, Akta Oddziału Wojewódzkiego PTTK w Rzeszowie, sygn. 371; W. Belcik, Regionaliści krośnieńscy, informator biograficzny, Krosno 2007, s.92;  Dzieje zakładów kształcenia nauczycieli w Krośnie w latach 1895-1995 pod redakcją Andrzeja Meissnera i Adama Krzanowskiego, Krosno 1997, s.292; A. Kosiek, M. Terlecki, Członkowie władz SMZK w półwieczu, www.smzk.org;  Księga Jubileuszowa w stulecie I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie dawnej Szkoły Realnej dawnego Gimnazjum 1900-2000, Krosno 2000, s.154;  Księga pamiątkowa b. Szkoły Realnej, b. Gimnazjum, obecnie LO im. M. Kopernika w Krośnie, red. S. Peters, Krosno 1967, s.97; A. Krzanowski, Krośnieńskie harcerstwo w latach 1912-2012, Krosno 2012, s.33,74,99,117,129-133,182,192; A. Meissner, Sulimowski Franciszek, do 1954 Kozioł (1905-1973), nauczyciel, działacz kulturalno-oświatowy.[w:] Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX I XX wieku Polski Południowo-Wschodniej pod redakcją Andrzeja Meissnera i Kazimierza Szmyda, Rzeszów 2011, s. 395-396; 50 lat Muzeum w Krośnie, red. J. Gancarski, Krosno 2004, s. 5,6,37; "Przyroda Polska" 1968, nr.10;  Słownik biograficzny nauczycieli w Małopolsce w latach II wojny światowej
(1939-1945). Ofiary wojny, żołnierze, działacze konspiracyjni, nauczyciele w jawnym i tajnym szkolnictwie. Wstęp, opracowanie i redakcja Jacek Chrobaczyński, Kraków 1995, s. 283;  Zdz. Sulimowski, Wspomnienia o ojcu, "Zeszyty Odrzykońskie"2001/2001, z.9,
s.11-15.
 

 
Autorem tego artykułu jest Anna Ociepka, Adam Krzanowski

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. Galeria wycieczki autokarowej Klimkówka, Łosie, Bielanka, Szymbark - 6 lipca 2024
 2. Promocja książki Zdzisława Gila "Refleksje konserwatora zabytków" - 26 czerwca 2024
 3. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - prelekcja dr Tadeusza Łopatkiewicza - 4 czerwca 2024
 4. "Pamięci Żydów z Jedlicza oraz osób ratujących ich życie w czasie zagłady" - prelekcja st. ofic. ż.w. Bogdana Jaskółki - 7 maja 2024
 5. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - wykład dra t. Łopatkiewicza - 15 maja 2024
 6. "Ks. płk. Józef Panaś - duchowny, społecznik, żołnierz, patriota" - prelekcja dr inż. Stanisława Szafrana - 9 kwietnia 2024
 7. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 8. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 9. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 11. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 12. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 13. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 14. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 15. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 16. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 17. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 18. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 19. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 20. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 21. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 22. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 23. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 24. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 25. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 26. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 27. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 28. Archiwum newsletterów
 29. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar