Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Prezentacja książki Zdzisława Łopatkiewicza „Marii Konopnickiej żarnowieckie lata”

Email Drukuj PDF
(1 głos, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

01 Program artystyczny zaprezentowanym przez uczennice z Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie 29 kwietnia 2014 r. w Czytelni Głównej Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w Krośnie odbyła się prezentacja książki Zdzisława Łopatkiewicza „Marii Konopnickiej żarnowieckie lata”. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie.

02 Zdzisław Łopatkiewicz - autor prezentowanej książki Publikacja Zdzisława Łopatkiewicza, językoznawcy, muzeologa, działacza społecznego, wieloletniego dyrektora Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, wydana została w 2013 roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Kaspra Wojnara w Jedliczu.

03 Uczestnicy spotkania Prezentacja książki w Krośnieńskiej Bibliotece połączona została z programem artystycznym, zaprezentowanym przez uczennice z Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie. Nicol Ligęza czytała fragmenty listów Marii Konopnickiej, pisanych z Żarnowca do osób bliskich. Występ obejmował też część muzyczną. Na skrzypcach grały: Anna Mięsowicz i Anna Habrat, a na wiolonczeli - Kinga Lasko. Nicol Ligęza do występu przygotowana została przez Annę Antoniuk, polonistkę z MZSzOI w Krośnie. Natomiast nad oprawą muzyczną czuwał Dawid Dudek, pianista jazzowy, nauczyciel muzyki w MZSzOI w Krośnie.

04 Podpisywanie egzemplarzy książki Podczas spotkania w Krośnieńskiej Bibliotece Zdzisław Łopatkiewicz mówił m.in. o procesie powstawania książki. W 2002 roku, w IV tomie „Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu” ukazał się artykuł Z. Łopatkiewicza „Lata żarnowieckie w twórczości i działalności Marii Konopnickiej”. Był to pierwszy etap badań. Jednak autor nadal nie miał pełnej wiedzy na temat pobytu M. Konopnickiej w Żarnowcu, ponieważ nie udało mu się dotrzeć do listów pisanych przez Konopnicką do najbliższych członków rodziny. Dopiero wydanie listów Marii Konopnickiej do Ignacego Wasiłowskiego w 2005 r. oraz listów do synów i córek w 2010 r., znacznie ułatwiło pracę nad publikacją.

Tak pisze o tym na kartach swojej książki:

Maria Konopnicka, pisarka polska, mieszkała przez siedem ostatnich lat życia w Żarnowcu koło Krosna. Miała tu dom, duży ogród i stały adres. Tę posiadłość otrzymała w 1903 roku od polskiego społeczeństwa w nagrodę za długoletnią pracę literacką. Duża rzadkość występowania owej nagrody dla pisarza, tak w Polsce, jak i poza jej granicami, została dopiero w pełni doceniona, i przez ogół społeczeństwa i przez władze - samorządowe i centralne - po drugiej wojnie światowej. W rezultacie, ale też przy znacznym udziale rodziny pisarki, głównie jej córki, Zofii Mickiewiczowej, powstało w roku 1957 muzeum literackie. Ta państwowa instytucja, usytuowana na wsi, osiągała pożądane rezultaty nie tylko w gromadzeniu obiektów związanych z życiem Marii Konopnickiej, ale także w pogłębieniu ogólnej wiedzy o pisarce, a o historii Żarnowca w szczególności. Muzeum to, mające siedzibę w historycznym domu pisarki, długo jednak nie mogło prowadzić potrzebnych i wymaganych działań naukowych. Nie mogło nawet dotrzeć bezpośrednio do wielu podstawowych informacji o pobycie pisarki we własnej siedzibie, a także o działalności jej w ostatnich latach. Główny powód był jeden - do roku 2010 brakowało publikacji listów pisarki do synów i córek. Ta otwarła możliwość spożytkowania informacji zawartych w listach Marii Konopnickiej, tak o pobycie pisarki w Żarnowcu, jak też o działalności jej w tych latach.

05 06 W czasie spotkania Zdzisław Łopatkiewicz mówił również o samej M. Konopnickiej, jej pobycie w Żarnowcu, a także o relacjach poetki z dziećmi i przyjaźni z Marią Dulębianką.

 


Zobacz galerię fotograficzną ze spotkania promocyjnego >> (tylko dla zalogowanych)
Czytaj też relację na witrynie Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej >>

 

 

 

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar