Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Władysław Niepokój (1924-1982)

Email Drukuj PDF
(16 głosów, średnia ocena: 4.44 na 5)

 

Adam Krzanowski

 

Władysław Niepokój - mistrz fotografii i działacz PTTK
                         
Niepokoj WWładysław Niepokój urodził się 20 marca 1924 roku w Szczepańcowej pod Krosnem. Po ukończeniu szkoły i zdobyciu świadectwa dojrzałości, przysposabiał się w charakterze ucznia do zawodu fotografa w zakładzie fotograficznym Rudolfa Kaski w Krośnie. Po uzyskaniu uprawnień do wykonywania samodzielnie zawodu fotografa, zaraz po wyzwoleniu Krosna w 1944 roku, odpowiadając na apel tworzącej się administracji państwowej wzywającej do ożywienia życia gospodarczego w mieście, założył zakład fotograficzny. Od tego roku rozpoczął samodzielną działalność rzemieślniczą pod szyldem Zakład Fotograficzny Władysława Niepokoja w Krośnie, przy ul. Franciszkańskiej. Od 1946-1982 r. Niepokój był członkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie, w latach 1963-1967 był członkiem Zarządu Cechu. W swojej profesji był wysoko ceniony i przez wiele lat pełnił liczne funkcje w organizacjach zawodowych m.in. w Izbie Rzemieślniczej w Rzeszowie, jako członek Komisji Egzaminacyjnej w zakresie fotografii. W jego zakładzie fotograficznym zrodziło się wiele inicjatyw społecznych. W latach 1944-1946 Niepokój włączył się w nurt pracy organizacji młodzieżowych w Krośnie. Ze szczególnym zamiłowaniem jednak działał w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym. Należał do członków założycieli krośnieńskiego Oddziału PTTK, powołanego w 1951 roku. Był to równocześnie rok jego wstąpienia do organizacji, z którą nie rozstał się przez 29 lat. W 1956 roku Niepokój wybrany został prezesem Zarządu Oddziału i pełnił aktywnie tę funkcję społeczną bez przerwy przez 25 lat, do 1981 roku. W latach 1955-1975 był członkiem Zarządu Okręgu w Rzeszowie oraz w latach 1967-1975 członkiem Zarządu Głównego PTTK w Warszawie.

Władysław Niepokój należał do grona osób, które w latach pięćdziesiątych przystąpiły do organizowania Muzeum PTTK w Krośnie, przekształconego później w Muzeum Regionalne. Otwarcie Muzeum Regionalnego, zlokalizowanego w pałacu biskupim, nastąpiło 22 lipca 1954 roku. Z jego inicjatywy, dość wcześnie ukazał się drukiem przewodnik turystyczny po Krośnie i okolicy, do którego Niepokój wykonał większość zdjęć. Brał też udział w staraniach o fundusze na ten cel, gdyż przewodnik ukazał się nakładem Oddziału PTTK w Krośnie. Także dzięki jego zapobiegliwości i staraniom u miejscowych władz, otrzymał dla krośnieńskiego Oddziału PTTK lokal, dzięki czemu nastąpiło ożywienie działalności tej placówki. Z jego też inicjatywy w Krośnie odbywało się wiele imprez wojewódzkich i ogólnopolskich, np. Centralne Obchody osiemdziesiątej rocznicy śmierci Ignacego Łukasiewicza, w 1962 roku. Dla zaprezentowania bogatych walorów turystycznych i krajoznawczych Krosna i okolicy szerokim rzeszom turystów, wspólnie z aktywem PTTK w Krośnie, Niepokój zorganizował w 1959 roku kilkudniową imprezę turystyczną pod nazwą Ogólnopolski Zlot Turystów do Dukli.

Jako zawodowy fotograf w sposób szczególny interesował się fotografią krajoznawczą. Przez wiele lat utrwalał na kliszy fotograficznej wszystko to, co zasługiwało na uwagę krajoznawcy. Bardzo systematycznie dokumentował także ważniejsze imprezy Oddziału, czy też wydarzenia w życiu Krosna. Dzięki temu z jego fotografii zorganizowano wiele interesujących wystaw, nie tylko krajoznawczych, ale także dokumentalnych. Bogate zbiory fotografii jego autorstwa, mających wybitne znaczenie archiwalne i historyczne, posiada krośnieńskie Muzeum Podkarpackie i Oddział PTTK.

Niepokoj W karykatura Władysław Niepokój - wieloletni prezes Zarządu Oddziału PTTK w Krośnie - karykatura Stanisława Kochanka. Zob. T. Łopatkiewicz, Karykatury z teki Stanisława Kochanka. »Podkarpacie« 1970-1973, Krosno 2011, s. 128 Bardzo wiele uwagi Niepokój poświęcał turystycznemu zagospodarowaniu terenu, leżącego w granicach ówczesnego powiatu krośnieńskiego, Beskidu Niskiego i Pogórza. Jako działacz - krajoznawca przejawiał duże zainteresowanie w podnoszeniu walorów krajoznawczych powiatu krośnieńskiego i samego Krosna. Niezwykle przychylnie odnosił się do wszelkich inicjatyw w pracy na tym odcinku. Niezmiernie cieszyły go nowe placówki naukowe, kulturalne czy oświatowe powstające w Krośnie, czy regionie. W gronie aktywu PTTK cieszył się dużym szacunkiem i uznaniem, co przejawiło się między innymi w powierzaniu mu kolejno przez ponad dwadzieścia lat godności prezesa Oddziału PTTK w Krośnie. Walne Zebranie Oddziału, w podziękowaniu za tak niezwykłą pracę społeczną, podjęło również jednomyślną uchwałę o nadaniu mu dożywotniej godności Honorowego Prezesa Oddziału PTTK w Krośnie.

Władysław Niepokój był także współzałożycielem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej i członkiem Zarządu Głównego I i II kadencji, w latach 1958-1967 oraz 1967-1973.

Władysław Niepokój - krośnieński mistrzem fotografii - interesował się fotografią krajoznawczą. Pozostawił wiele prac fotograficznych podkreślających uroki ziemi krośnieńskiej. Jego pasją było fotografowanie i dokumentowanie zmieniającej się rzeczywistości. Dzięki temu, posiadamy dziś fotografie pejzaży, obiektów sakralnych, budynków użyteczności publicznej (szkoły, remizy strażackie, domy ludowe), pomników, zabytkowych kamienic, pomników przyrody - z różnych miasteczek i miejscowości powiatu krośnieńskiego. Wiele fotografii Niepokoja odnajdujemy w opracowaniach monograficznych Krosna i regionu, w przewodnikach turystycznych, folderach i mapach. Prace jego posiadają wybitne walory historyczno-krajoznawcze, a także dokumentacyjno-poznawcze, co przejawiło się w organizowaniu wielu wystaw autorskich fotografii Niepokoja.

Za swoją pracę Władysław Niepokój odznaczony został wieloma odznaczeniami: m. in.: Złotą Honorową Odznaką PTTK, Srebrnym Medalem Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej, Honorową Odznaką Rzemiosła oraz odznaczeniem Zasłużony Działacz Turystyki.

Zmarł 13 marca 1982 roku w Krośnie i pochowany został na miejscowym cmentarzu komunalnym.

Autor serdecznie dziękuje Pani Marii Kozioł z biura Oddziału PTTK w Krośnie i Pani Marcie Matelowskiej - kierownik biura Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie za udostępnione materiały

 
Źródła i opracowania:
Archiwum Zarządu Oddziału PTTK w Krośnie
Archiwum Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie
Cmela B., Zasłużyli na naszą pamięć - Władysław Niepokój, "Informator Organizacyjny Zarządów Wojewódzkich w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie, Tarnobrzegu", 1984, s. 24.
 

 

 

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową
 2. Relacja z wykładu dra Piotra Łopatkiewicza o drewnianej architekturze kościelnej - 13 lutego 2020
 3. Galeria fotograficzna wykładu dra Piotra Łopatkiewicza o drewnianej architekturze kościelnej - 13 lutego 2020
 4. Wykład prof. dra hab. Jana Machnika w Oddziale krakowskim SMZK - 4 lutego 2020
 5. Biogram Profesora Artura Bębna
 6. Plan pracy SMZK w roku 2020
 7. Sprawozdanie z działalności SMZK w roku 2019
 8. Relacja ze Spotkania Noworocznego - 10 stycznia 2020
 9. Tradycyjny "Opłatek" 2020 Oddziału Krakowskiego SMZK - 7 stycznia 2020
 10. Informacja o spotkaniu członków Oddziału wrocławskiego SMZK
 11. "Z Poetą pod rękę..." - relacja z V Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha - 23 października 2019
 12. Relacja ze Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Rymanów 2019" - 21 września 2019
 13. Plan pracy Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2019/2020
 14. 10 lat witryny internetowej SMZK - 19 lutego 2019
 15. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 16. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 17. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 18. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 19. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 20. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 21. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 22. Władze Stowarzyszenia w XVII kadencji (2017-2020)
 23. Archiwum newsletterów
 24. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Pogoda

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar