Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Bronisław Burek (1923-2012)

Email Drukuj PDF
(5 głosów, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

Jan Kanty Lusznia


Bronisław Burek - ekonomista, samorządowiec i społecznik
 

Bronislaw BurekUrodził się 14 lipca 1923 roku w Haczowie, w rodzinie chłopskiej, jako pierworodny z siedmiorga dzieci Jana i Karoliny ze Szmydów - haczowian. Tam ukończył sześcioklasową Publiczną Szkołę Powszechną (1935), a potem odbył praktykę zawodową w lokalnej Spółdzielni Mleczarskiej.

W okresie okupacji uczęszczał do dwuletniej Miejskiej Publicznej Szkoły Handlowej w Krośnie. Po wojnie uzyskał tzw. mała maturę w Koedukacyjnym Gimnazjum Kupieckim w Rzeszowie (po zaliczeniu przedmiotów zawodowych z okupacyjnej handlówki), a świadectwo dojrzałości - w Liceum Handlowym w Strzyżowie (czerwiec 1947).

Po maturze wyjechał do Wrocławia. Tam podjął pierwsza pracę - na stanowisku kontraktowego urzędnika w placówce pocztowo-telekomunikacyjnej (sierpień 1947). Od początku 1950 roku pełnił funkcję kierownika pedagogicznego w ośrodku szkoleniowym kadr geesowskich w Jurczycach gm. Kąty Wrocławskie, jako etatowy pracownik Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" we Wrocławiu. Równocześnie studiował w Wyższej Szkole Handlowej w trzyletnim cyklu kształcenia, kierunek: ekonomika handlu wewnętrznego. Studia ukończył w roku 1950.

W rodzinne strony powrócił na stałe w 1951 roku. W tym czasie poślubił Stanisławę Niepokój z Suchodołu, z tego związku przyszło na świat troje dzieci: Marek, Krystyna i Jacek.

Znalazł zatrudnienie w Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Krośnie (1951-1957), gdzie pełnił m.in. funkcje prezesa zarządu. W kolejnych latach piastował stanowisko zastępcy dyrektora Miejskiego Handlu Detalicznego Artykułami Spożywczo-Przemysłowymi w Krośnie (1957-1958). Do stycznia 1966 był związany z Krośnieńskimi Zakładami Przemysłu Terenowego, sprawując m.in. funkcję kierownika Zakładu Galanterii Skórzanej w tym przedsiębiorstwie. Potem przez z górą dziewięć lat pozostawał na stanowisku kierownika Wydziału Handlu, Przemysłu i Usług w Urzędzie Powiatowym w Krośnie.

Od czerwca 1975 do marca 1985 był na posadzie starszego inspektora w Urzędzie Wojewódzkim w Krośnie - w Wojewódzkiej Komisji Planowania. Następnie został zatrudniony w Wojewódzkim Komitecie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego - kierował tam Rejonowym Ośrodkiem Działania ZSL w Krośnie.

Na emeryturę przeszedł z dniem 1 października 1989 roku.

Na początku lat dziewięćdziesiątych pełnił funkcje dyrektora biura poselskiego Emilii Pogonowskiej-Juchy (w czasie kadencji sejmu kontraktowego), a za I kadencji Sejmu był doradcą posła Władysława Wrony.

Członek ZSL i PSL od 1948 roku.

Radny Rady Miejskiej i Rady Miasta Krosna od 1980 do 2006 roku.

Przewodniczący Komitetu Osiedlowego w Suchodole od 1989 roku, potem Rady Dzielnicy "Suchodół" - do 1999 roku. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy "Suchodół" w latach 1999-2011.

Członek Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej od 1974 roku, w latach 1987-1993 działał w Komisji Rewizyjnej, a w kadencji 1993-1996 wchodził w skład Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

Należał do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (od 1960 roku), członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od 1972 roku).

Aktywny i skuteczny samorządowiec na szczeblu miasta Krosna i dzielnicy Suchodół, której mieszkańcem był od 1951 roku. Inicjator i animator działań na rzecz lokalnego środowiska i jego mieszkańców, takich jak m.in. rozbudowa i modernizacja sieci energetycznej w dzielnicy, budowa kanalizacji wodnej i ściekowej, remonty Domu Ludowego, utworzenie użytku ekologicznego pn. "Dolina potoku Badoń", utworzenie kampusu technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie na terenie i na bazie budynków dawnej szkoły rolniczej (obiekty zostały oddane do użytku studentów i kadry dydaktycznej 30 września 2011), inwestycja pn. budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Suchodole (salę przekazano do użytku społeczności szkolnej 9 maja 2012 roku).

Bronisław Burek był propagatorem szeroko pojętej kultury w dzielnicy, a także szanowanym zwornikiem tradycji i nowoczesności. Pełnił rolę gorącego orędownika współpracy wszystkich organizacji i instytucji działających w miejscu zamieszkania. Odnosił się z pietyzmem do lokalnych tradycji o obrzędów, organizował przez wiele lat obchody Święta Niepodległości, rocznicy "Cudu nad Wisła", dzień seniora, święto plonów, biesiady opłatkowe, święcenie pokarmów, sobótki, festyny.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1985), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1978), Medalem "Za zasługi dla ruchu ludowego im. W. Witosa" (1996), medalem "Za zasługi dla Krosna" (2005), Medalem "Za długoletnie pożycie małżeńskie" (2002).

Wyróżniony tytułem "Honorowego członka Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej" (1999), odznaką "Zasłużony dla województwa rzeszowskiego" (1970), odznaką honorową "Zasłużony pracownik państwowy" (1982), złotą odznaką honorową za szczególne zasługi dla Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (2001).

Wpisany do "Księgi zasłużonych dla województwa krośnieńskiego" (1982). Nagrodzony statuetką św. Ekspedyta przez działające w Krośnie Stowarzyszenie św. Ekspedyta (2008).

Zmarł 4 kwietnia 2012 roku. Pochowany został na krośnieńskim cmentarzu komunalnym przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego.

 

 


 

 
Autorem tego artykułu jest Jan Kanty Lusznia

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. Galeria fotograficzna udziału SMZK w Dniach Krosna - 9 czerwca 2019
 2. Program wycieczki do Niebylca i okolic - 29 czerwca 2019
 3. Relacja z wycieczki do Biecza i Binarowej - 25 maja 2019
 4. Galeria wycieczki do Biecza i Binarowej - 25 maja 2019
 5. Relacja z wykładu dr Piotra Łopatkiewicza o nagrobku Jędrzejowskich w kościele franciszkańskimi w Krośnie
 6. Galeria wykładu dr Piotra Łopatkiewicza o nagrobku Jędrzejowskich w kościele franciszkańskim - 14 maja 2019
 7. "Wołyń - refleksje z podróży po Kresach" - referat mgr inż. arch. Piotra Korpantego - 7 maja 2019
 8. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK z działalności w 2018 roku
 9. Relacja z wycieczki do Krakowa - wystawy WYSPIAŃSKI. NIEZNANY oraz KRAKÓW 1900 - 27 kwietnia 2019
 10. 10 lat witryny internetowej SMZK - 19 lutego 2019
 11. Relacja ze Spotkania Noworocznego - 8 lutego 2019
 12. Plan prac SMZK w roku 2019
 13. Sprawozdanie z działalności SMZK w roku 2018
 14. Relacja z IV Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha - 24 października 2018
 15. Relacja z Konferencji niepodległościowej
 16. Galeria fotograficzna Konferencji naukowej "Mieszkańcy Krosna i regionu w walce o niepodległość (1914-1918)" - 17 października 2018
 17. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 18. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 20. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 21. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 22. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 23. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 24. Wrażenia z koncertu jubileuszowego - 22 września 2018
 25. Program spotkań Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2018/2019
 26. Władze Stowarzyszenia w XVII kadencji (2017-2020)
 27. Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017
 28. Archiwum newsletterów
 29. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Pogoda

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar