Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Email Drukuj PDF
(4 głosów, średnia ocena: 4.75 na 5)

 

 

 

Plan pracy
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
w roku 2012

I. Popularyzowanie problematyki regionalnej

1. Przygotowanie i zrealizowanie następujących spotkań, wykładów, wycieczek:

 • Spotkanie noworoczne (wg odrębnego programu) - styczeń
 • Wykład: Glosa do wycieczki bieszczadzkiej SMZK - mgr Alojzy Cabała - luty
 • Wykład: Chłopski etos Podkarpacia a nowoczesność - prof. Kazimierz Szmyd - marzec
 • Wykład: Dwaj bohaterowie powstań narodowych - Romuald Traugutt i Krzysztof Kamil Baczyński - mgr Stanisław Pomprowicz - kwiecień
 • Wykład: Wypadki lat 1846-1849 w Krośnie i okolicy - dr Ewa Bereś - maj
 • Wycieczka: Krosno-Tarnów - (wg programu przygotowanego przez zespół) - czerwiec
 • Wycieczka: Łańcut (wg programu przygotowanego przez zespół) - druga połowa sierpnia
 • Spotkanie przedstawicieli Oddziałów "Na rodzinnej ziemi" - Krosno 2012 (wg programu uzgodnionego z władzami Państwowej Wyższej Zawodowej i Prezydentem Miasta ) - wrzesień
 • Wykład: Anna Oświęcimówna. O postaci znanej i nieznanej - zapomniany epizod z doby romantyzmu - mgr Andrzej Kosiek - październik
 • Wykład: Krosno w twórczości Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego - mgr Marian Terlecki - listopad
 • Prezentacja VI tomu "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu" (według odrębnego programu) - grudzień

2. Opracowanie programów planowanych wycieczek (w porozumieniu z biurami turystycznymi) - marzec-maj

3. Opracowanie programu spotkania przedstawicieli Oddziałów p.n. "Na rodzinnej ziemi - Krosno 2012" (w porozumieniu z Prezydentem Krosna i władzami PWSZ, konsultacje z Oddziałami w Krakowie, Lublinie, Warszawie i Wrocławiu) - kwiecień

4. Udział członków Zarządu Głównego w spotkaniach Oddziałów wg planów Oddziałów

5. Przygotowanie programu sesji popularnonaukowej w 150. Rocznicę powstania styczniowego z udziałem pracowników naukowych wyższych uczelni z Krakowa oraz krośnieńskich regionalistów - wrzesień-październik

6. Rozpoczęcie przygotowań organizacyjnych związanych ze spotkaniem noworocznym - listopad

7. Prowadzenie witryny SMZK - dr Tadeusz Łopatkiewicz przy współpracy członków Zarządu Głównego


II. Sprawy wydawnicze

 • Przygotowanie do druku i wydanie VI tomu "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu" - wrzesień-listopad 2012
 • Wydanie okolicznościowych kart pocztowych z pomnikiem z 1903 r. ku czci bohaterów Powstania Styczniowego znajdującym się na Starym Cmentarzu w Krośnie - grudzień
 • Przygotowanie do druku książki Andrzeja Kośka "Wietrzno i podkrośnieńskie okolice we wspomnieniach Kazimierza Chłędowskiego"
 • Staranie o środki finansowe na wymienione tytuły, m. in. opracowanie wniosków do władz samorządowych Krosna i powiatu krośnieńskiego


III. Działalność organizacyjna

 • Przygotowanie i przeprowadzenie 6-8 zebrań Zarządu Głównego dotyczących tematyki podejmowanych działań, sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2011 r., programy i rozliczenia imprez w 2012 r., plan pracy na 2013 r. - styczeń-maj, wrzesień-grudzień
 • Kontakty z władzami samorządowymi Krosna i powiatu krośnieńskiego (przekazywanie bieżących informacji na temat działalności i zamierzeń Stowarzyszenia )
 • Udział w spotkaniach, naradach organizowanych przez instytucje samorządowe oraz organizacje działające w środowisku
 • Współpraca z Oddziałami Stowarzyszenia w Krakowie, Lublinie, Warszawie i Wrocławiu (m.in. wspieranie inicjatyw popularyzatorskich, inspirowanie Zarządów Oddziałów do pozyskiwania młodzieży akademickiej z Krosna studiującej w w/w miastach do udziału w pracach Oddziałów)
 • Zapraszanie na wykłady Stowarzyszenia studentów PWSZ oraz młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z Krosna


IV. Inne zadania
Przygotowanie obchodów 150. rocznicy Powstania Styczniowego rozpoczynających się od 22 stycznia 2013 r. we współpracy z władzami samorządowymi Krosna i powiatu krośnieńskiego (ufundowanie tablicy pamiątkowej poświęconej powstańcom styczniowym z Krosna i regionu w kościele farnym i jej odsłonięcie w dniu 22 stycznia 2013 r. po uroczystej mszy św. w intencji Powstańców 1863/1864) - kwiecień-grudzień.


 

 
Autorem tego artykułu jest Wanda Belcik

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. "Stanisław Szelc (1910-2006), krośnianin, żołnierz generała Władysława Andersa" - prelekcja mgra A. Krzanowskiego
 2. Relacja z wycieczki do krakowskiego Muzeum Narodowego - 4 marca 2023
 3. Galeria foto wycieczki do krakowskiego Muzeum Narodowego - 4 marca 2023
 4. "Odrzykoń w historii i na starych fotografiach" - prelekcja dra inż. Stanisława Szafrana
 5. W 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego
 6. Tradycyjne "Spotkanie Opłatkowe" Oddziału Krakowskiego SMZK - 10 stycznia 2023
 7. Galeria fotograficzna wycieczki Koła SMZK w Korczynie do Sanktuarium w Starej Wsi - 11 stycznia 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 8. Relacja z wycieczek Koła SMZK w Korczynie w roku 2022
 9. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Krakowskiego SMZK
 10. Plan pracy Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2022/2023
 11. Biogram Stanisława Pomprowicza (1925-2022)
 12. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 13. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 14. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 15. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 16. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 17. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 18. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 19. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 20. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 21. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 22. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 23. Archiwum newsletterów
 24. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar