Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Email Drukuj PDF
(1 głos, średnia ocena: 5.00 na 5)

Piwnice przedprożne zachodniej pierzei krośnieńskiego rynku

Zdjęcia i montaż: Damian Krzanowski
Film zrealizował portal Krosno24.pl


pierzeja Krosno. Widok zachodniej pierzei rynku z murowanymi podcieniami rozebranymi po pożarze z roku 1893 (widok od wylotu obecnej ulicy Kazimierza Wielkiego). Rys. S. Matejki z 28 lipca 1890 roku. Zbiory Oddziału Grafiki i Kartografii Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, syg. I.R. 4750, Teka 92 II plan katastralny rynku Krosno. Plan zabudowy starego miasta w najbliższym otoczeniu rynku - widoczna nieregularność przebiegu pierzei zachodniej. Fragment mapy katastralnej z 1851 roku. Archiwum Państwowe w Przemyślu, nr katastru 144, syg. teki 612 Do kwietnia 1893 roku rynek krośnieński posiadał w zachodniej pierzei kamienice podcieniowe, analogiczne do tych, jakie i dziś oglądać jeszcze można w dwu innych pierzejach. Pod kamienicami tymi, mocno wcinającymi się w rynek, znajdowały się obszerne piwnice. W pożarze miasta, jaki wybuchł 28 kwietnia 1893, kamienice pierzei zachodniej ucierpiały najbardziej, konieczna była zatem ich rozbiórka i odbudowa od podstaw. Sytuację tę wykorzystano, aby wyprostować nieregularny przebieg linii kamienic w pierzei i tę cofnąć w kierunku Podwala, poszerzając dzisiejsze ulice Kazimierza Wielkiego oraz Portiusa. Odbudowane kamienice nie posiadały już podcieni, zatem znajdujące sie pod nimi piwnice pozostały pod płytą rynku, a raczej chodnikiem, poprowadzonym wzdłuż pierzei. Obecnie, po ponad stu latach od tamtych wydarzeń, piwnice przedprożne w pierzei zachodniej próbuje sie wykorzystać na rzecz powstającego w Krośnie Centrum Dziedzictwa Szkła. Prezentowany film ukazuje stan owych piwnic przed ich adaptacją do celów wystawowych.
Zob. też: T. Łopatkiewicz, Śladami zapomnianej wycieczki. Studenci krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych w Krośnieńskiem A.D. 1890, [w:] Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, t. 5, Krosno 2010, s. 383-432.
Piwnice przedprożne
Autor: Damian Krzanowski - www.krosno24.pl
czas nagrania: 0' 53


 

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. Galeria fotograficzna udziału SMZK w Dniach Krosna - 9 czerwca 2019
 2. Program wycieczki do Niebylca i okolic - 29 czerwca 2019
 3. Relacja z wycieczki do Biecza i Binarowej - 25 maja 2019
 4. Galeria wycieczki do Biecza i Binarowej - 25 maja 2019
 5. Relacja z wykładu dr Piotra Łopatkiewicza o nagrobku Jędrzejowskich w kościele franciszkańskimi w Krośnie
 6. Galeria wykładu dr Piotra Łopatkiewicza o nagrobku Jędrzejowskich w kościele franciszkańskim - 14 maja 2019
 7. "Wołyń - refleksje z podróży po Kresach" - referat mgr inż. arch. Piotra Korpantego - 7 maja 2019
 8. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK z działalności w 2018 roku
 9. Relacja z wycieczki do Krakowa - wystawy WYSPIAŃSKI. NIEZNANY oraz KRAKÓW 1900 - 27 kwietnia 2019
 10. 10 lat witryny internetowej SMZK - 19 lutego 2019
 11. Relacja ze Spotkania Noworocznego - 8 lutego 2019
 12. Plan prac SMZK w roku 2019
 13. Sprawozdanie z działalności SMZK w roku 2018
 14. Relacja z IV Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha - 24 października 2018
 15. Relacja z Konferencji niepodległościowej
 16. Galeria fotograficzna Konferencji naukowej "Mieszkańcy Krosna i regionu w walce o niepodległość (1914-1918)" - 17 października 2018
 17. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 18. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 20. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 21. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 22. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 23. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 24. Wrażenia z koncertu jubileuszowego - 22 września 2018
 25. Program spotkań Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2018/2019
 26. Władze Stowarzyszenia w XVII kadencji (2017-2020)
 27. Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017
 28. Archiwum newsletterów
 29. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Pogoda

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar