Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Książki o Stanisławie Kochanku nie będzie...

Email Drukuj PDF
(9 głosów, średnia ocena: 5.00 na 5)


Nie Autokarykatura Stanisława Kochanka, Podkarpacie, R. 2, 1971, nr 52 (66), z 30 grudnia, s. 1 W planach wydawniczych Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej na rok 2011 znalazła się książkowa reedycja niemal 150 karykatur znanych krośnian w rysunku Stanisława Kochanka, zamieszczonych przed czterdziestu laty w tygodniku "Podkarpacie". Pomysłodawcą publikacji 

Karykatury z teki Stanisława Kochanka. "Podkarpacie" 1970-1973

jest dr Tadeusz Łopatkiewicz, który po przeprowadzeniu niezbędnych kwerend i poszukiwań badawczych przygotował obszerny tekst naukowy, poświęcony kulisom współpracy Artysty z pierwszym tygodnikiem krośnieńskim, wzbogacony o szczegółowy biogram Malarza i bibliografię poświęconych mu artykułów. Ważnym etapem tych prac było także wyszukanie, zeskanowanie i cyfrowa obróbka niemal 150 drukowanych w "Podkarpaciu" karykatur, których reedycja miała stać się ozdobą planowanej publikacji, a przez swą atrakcyjność estetyczną - przypomnieć młodemu pokoleniu postać krośnieńskiego Artysty oraz utrwalonych w jego karykaturach ludzi związanych z regionem i dlań zasłużonych.

W pracy nad książką starałem się dotrzeć do wielu osób, które wiedzą swą i pamięcią dzieliły się ze mną chętnie, rozumiejąc świetnie potrzebę takiej publikacji - nie tylko dla krośnian, ale i ogółu zainteresowanego sztuką i przeszłością. Wielokrotne rozmowy z członkami pierwszej redakcji "Podkarpacia" sprzed 40 lat (m.in. Jerzym Koziołem, czy Tadeuszem Wojnarem), przyniosły mi niezwykle interesujące i cenne faktograficznie informacje, odnoszące sie zarówno do artystycznej współpracy Stanisława Kochanka z redakcją, jak też zapomnianych już początków tygodnika krośnieńskiego.

W swych poszukiwaniach ogromne nadzieje wiązałem też z Panem Wojciechem Kochankiem, synem Artysty. Niestety, skierowana do niego przeze mnie korespondencja e-mailowa do dziś nie doczekała sie odpowiedzi.

Mail_do_W.Kochanka


Finalizując powyższą publikację wydawca mógł wprawdzie skorzystać ze szczegółowych zapisów

art. 29 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim
- i nie występować do spadkobierców Stanisława Kochanka o udzielenie zgody na publikację rozpowszechnionych już wcześniej prac rysunkowych - ale pragnęliśmy i w tej kwestii postępować lege artis. 12 maja 2001 roku Pan Marian H. Terlecki - Prezes SMZK, skierował do Pana Wojciecha Kochanka oficjalne pismo z prośbą o udzielenie "nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na wykorzystanie 149 (stu czterdziestu dziewięciu) karykatur autorstwa artysty malarza Stanisława Kochanka" opublikowanych 40 lat temu w "Podkarpaciu", dołączając egzemplarze umowy licencyjnej i szczegółowy wykaz wszystkich karykatur.

Pismo_SMZK


19 maja SMZK otrzymało niepodpisaną odpowiedź Wojciecha Kochanka:

Odpowiedz_01

Nie znam i nie rozumiem rzeczywistych motywów, jakimi kierował się W. Kochanek odmawiając nam zgody na reedycję. Te, na które powołuje się w swej odpowiedzi, wskazują jedynie, iż upatruje on w Stowarzyszeniu, a we mnie w szczególności, niebezpiecznego konkurenta - nie zaś cennego sojusznika - w dziele zachowania pamięci i popularyzowania wiedzy o swym Ojcu. Argumentacja przywołana w odmowie Wojciecha Kochanka zdaje się być tym bardziej wątpliwa, że jego albumu "Stanisław Kochanek - świat sztuki" nie widział jak dotąd żaden księgarz, nie znają go też przedmiotowe bibliografie ogólne, Baza ISBN Biblioteki Narodowej, a nawet wyszukiwarka Google! Znany jest natomiast CD-ROM o powyższym tytule, na którym 6 lat temu W. Kochanek zamieścił to wszystko, co internetowa witryna [zobacz >>] udostępnia wszystkim od dawna. CD ROM powyższy nie wykazuje jednak żadnych związków z "rynkiem księgarskim". Jeśli zatem tak się mają do rzeczywistości deklarowane dokonania Pana W. Kochanka, to co myśleć o podnoszonych w jego piśmie planach wydania "drugiego albumu pt.: "KARYKATURA STANISŁAWA KOCHANKA czyli PRZESADA PODOBIEŃSTWA"?

Pisze on dalej:

Odpowiedz_02

W kontekście wyjaśnionego wyżej - nieksiążkowego - charakteru "albumu" STANISŁAW KOCHANEK - ŚWIAT SZTUKI intuicja podpowiada mi, że to jednak Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej wydałoby pierwszą, prawdziwą książkę o Stanisławie Kochanku. Ale niestety jej nie wyda, bo o Kochanku może pisać wyłącznie Kochanek!

Jest rzeczą znaną, że progenitura wielu sławnych ludzi czyni istotą własnego życia trwanie na straży pamięci swego sławnego rodzica. Dość przypomnieć tu chwalebną działalność Moniki Żeromskiej, czy Kiry Gałczyńskiej. Na szczęście, kobiety te rozumiały świetnie, że rolą ich jest nie wzbraniać i odmawiać zgody, ale wręcz przeciwnie - animować, wspierać, inspirować innych i przede wszystkim - widzieć w nich sojuszników i współpracowników we wspólnym dziele. Dzięki takiej właśnie postawie przybywa w Polsce szkół im. Stefana Żeromskiego, organizowane są dziesiątki konkursów poetyckich i spotkań poświęconych pamięci Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, odsłaniane są pomniki, nazywane ulice, wydawane znaczki pocztowe itd. Bo to wszystko osiągnąć można wspólnie, nigdy w pojedynkę. Prawda prosta, ale widać nie dla każdego.

W piśmie swoim Wojciech Kochanek informuje też skromnie o swym przygotowaniu do działalności wydawniczej:

Odpowiedz_03

Nie podejmuję się dyskutować z takimi referencjami, odniosę sie zatem jedynie do tego, co w ciągu ostatnich lat szesnastu, to jest od śmierci Stanisława Kochanka, zostało trwale dokonane dla popularyzacji jego twórczości, pogłębienia wiedzy o życiu i dokonaniach artystycznych. Niestety, nie ma tego wiele... Popularne, i na amatorskim poziomie, okolicznościowe artykuły prasowe, trudno nazwać dokonaniami badawczymi. Nie zainteresują one żadnego historyka sztuki, bowiem trudno je nawet uznać za rzetelne źródło, warte zacytowania. W konsekwencji - Stanisław Kochanek nie ma nawet hasła w wielotomowym Słowniku artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy, wydawanym od lat przez Instytut Sztuki PAN. O Kochanku nie wspominają też najpoważniejsze antologie karykatur i karykaturzystów, powstałe na gruncie polskim: H. Górska, E. Lipiński, Z dziejów karykatury polskiej, Warszawa 1977; F. B. Ruszczyc, J. Urbański, Karykaturzyści polscy. Antologia biograficzna od początków do współczesności, Warszawa 1994; ciż sami, Polska karykatura portretowa. Antologia od początków do współczesności, Warszawa 1994. Powyższe dostrzega nawet Pan Wojciech Kochanek [zobacz >>] choć powody absencji swego Ojca w obiegu naukowym tłumaczy w sobie właściwy sposób.

A prawda jest banalnie prosta, trzeba tylko chcieć ją zrozumieć i zaakceptować: aby Stanisława Kochanka nie zapomniano doszczętnie w przyszłości - pisać o nim muszą specjaliści. Bo tylko ich prace traktowane są poważnie, cytowane w literaturze naukowej i wykorzystywane w badaniach innych. "Albumy" na CD nigdy tej roli nie pełniły i pełnić nie będą. A jak nikła jest wiedza o Stanisławie Kochanku - choćby w warszawskim Muzeum Karykatury - świadczy odpowiedź, jakiej na moją kwerendę w zbiorach mi udzielono:

Muzeum_Karykatury

W ostatnim akapicie swego pisma Wojciech Kochanek pozostawia krośnieńskim regionalistom - ad calendas graecas - nadzieję:

Odpowiedz_04

"... do wglądu i solidnej mojej oceny" (sic!). Pamiętam dobrze, że Stanisław Kochanek, jak każdy chyba artysta-malarz, nie tylko wzbraniał się przed wystawianiem swoich prac na wspólnych z amatorami wystawach, ale też nie zniósłby, jeśliby mu amator jakiś cokolwiek w obrazie chciał oceniać. Liczę, że Pan Wojciech Kochanek zechce przyjąć do wiadomości i stosowania tę prostą i nie budzącą wątpliwości zasadę swego Ojca. Dodajmy - zechce też przyjąć osobistą odpowiedzialność za niewątpliwe zniechęcenie do tematu, jakie przypadek mojej niewydanej książki wywoła w kręgach historyków sztuki.

Tadeusz Łopatkiewicz                                  


Pełna treść pisma Wojciecha Kochanka iconapdf

 


 

 
Autorem tego artykułu jest Tadeusz Łopatkiewicz

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - wykład dra t. Łopatkiewicza - 15 maja 2024
 2. "Ks. płk. Józef Panaś - duchowny, społecznik, żołnierz, patriota" - prelekcja dr inż. Stanisława Szafrana - 9 kwietnia 2024
 3. "Protokół dyplomatyczny na co dzień" - prelekcja płk Marka Kołacza - 5 marca 2024
 4. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 5. Tradycyjne "Spotkanie Opłatkowe" 2024 Oddziału Krakowskiego SMZK - 9 stycznia 2024
 6. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 7. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 8. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 9. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 11. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 12. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 13. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 14. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 15. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 16. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 17. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 18. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 20. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 21. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 22. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 23. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 24. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 25. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 26. Archiwum newsletterów
 27. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar