Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Email Drukuj PDF
(1 głos, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

Plan pracy
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
w roku 2009

I. Popularyzowanie problematyka regionalnej
1. Przygotowanie i realizowanie następującego planu spotkań, odczytów, prelekcji i innych form pracy:

 • Spotkanie Noworoczne (według odrębnego programu)
 • Promocja V tomu "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu" (według odrębnego programu)
 • Odczyt: Samorząd i Powiatowy Komitet Narodowy w Krośnie w okresie I wojny światowej - dr Ewa Bereś - marzec
 • Odczyt: Gen. Stanisław Maczek w Krośnieńskiem - mgr Stanisław Pomprowicz - kwiecień
 • Odczyt: Drogi ku wolnej Ojczyźnie. Przyczynek do żołnierskiej biografii Krośnian - por. Stanisława Gorczycy i Władysława Nowaka - mgr Andrzej Kosiek - kwiecień
 • Spotkanie z mgr inż. Kazimierzem Buczkiem - właścicielem Wydawnictwa KABE - maj
 • Wycieczka: Krosno - Zamość - Włodawa - Lublin (3 dni) (według uzgodnień z Oddziałem w Lublinie i biurem turystycznym) - czerwiec
 • Wycieczka: Krosno - Dukla - Pustelnia św. Jana z Dukli - Tylawa (według odrębnego programu) - czerwiec
 • Wycieczka: Krosno - Budapeszt (według programu uzgodnionego z biurem turystycznym) - lipiec
 • Wycieczka: Krosno - Kresy (część północna Ukrainy) (według programu uzgodnionego z biurem turystycznym) - lipiec
 • Spotkanie przedstawicieli Oddziałów (Kraków, Lublin, Warszawa, Wrocław, Krosno) pod nazwą "Na rodzinnej ziemi: Krosno - Miejsce Piastowe 2009" (według odrębnego programu) - wrzesień
 • Promocja książki Andrzeja Kośka p.t. Wietrzno i podkrośnieńskie okolice we wspomnieniach Kazimierza Chłędowskiego - październik
 • Odczyt: Mieczysław Potocki - pierwszy konserwator zabytków Krosna i okolic (ilustrowany) - dr Tadeusz Łopatkiewicz - listopad
 • Odczyt: Matka Boska Rożniatowska - Kresowa Misericordia Domini (ilustrowany) - mgr Zdzisław Gil - grudzień

2. Opracowanie programów wycieczek, styczeń - czerwiec
3. Opracowanie programu spotkania p.n. Na rodzinnej ziemi: Krosno - Miejsce Piastowe 2009maj-wrzesień
4. Udział członków Zarządu Głównego w spotkaniach z młodzieżą szkolną i członkami Oddziałów w Krakowie, Lublinie, Warszawie i Wrocławiu
5. Promocja Krosna i regionu na spotkaniu z członkami Oddziału w Lublinie
6. Przygotowanie upominków i wydawnictw związanych z Krosnem i regionem dla członków Oddziału w Lublinie, luty-marzec
7. Rozpoczęcie przygotowań organizacyjnych związanych ze Spotkaniem Noworocznym w styczniu 2010 r. listopad-grudzień

II. Sprawy wydawnicze
1. Przygotowanie do druku i wydanie V tomu "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu" - luty
2. Rozliczenie kosztów druku V tomu i ustalenie ceny jednostkowej - luty
3. Przygotowanie do druku i wydanie książki Andrzeja Kośka p.t. "Wietrzno i podkrośnieńskie okolice we wspomnieniach Kazimierza Chłędowskiego", kwiecień-wrzesień
4. Przygotowanie do druku i wydanie książki Mariana Terleckiego p.t. "SMZK 1958-2008", wrzesień
5. Wydanie reprintu I tomu "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu", wrzesień-listopad
6. Kontynuowanie starań o zgromadzenie środków finansowych na wydanie wymienionych tytułów
7. Rozliczenie kosztów druku i ustalenie cen jednostkowych
8. Opracowanie koncepcji i zakresu tematycznego VI tomu "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu"

III. Działalność organizacyjna
1. Kontynuowanie działań związanych z pozyskiwaniem nowych członków
2. Przygotowanie i przeprowadzenie kolejnego przeglądu stanu członków Stowarzyszenia - maj
3. Przygotowanie i przeprowadzenie 6-8 posiedzeń Zarządu Głównego; uwzględnienie m.in. następujących tematów: sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2008, przyjęcie programów wycieczek i spotkania przedstawicieli Oddziałów, rozliczenie przeprowadzonych imprez, styczeń-maj, wrzesień-grudzień
4. Utrzymywanie kontaktów z władzami i przekazywanie bieżących informacji na temat działalności, zamierzeń i planów
5. Udział w spotkaniach, naradach, konferencjach organizowanych przez władze samorządowe, instytucje kultury, inne stowarzyszenia

IV. Inne zadania
1. Załatwienie spraw organizacyjnych związanych z wycieczkami (programy, koszty, wynajem autokarów, rozliczenia)
2. Kontynuowanie starań w prawie magazynu na wydawnictwa
3. Zapewnienie upominków i materiałów reklamowych przedstawicielom Oddziałów z Krakowa, Lublina, Warszawy, Wrocławia 

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. "Stanisław Szelc (1910-2006), krośnianin, żołnierz generała Władysława Andersa" - prelekcja mgra A. Krzanowskiego
 2. Relacja z wycieczki do krakowskiego Muzeum Narodowego - 4 marca 2023
 3. Galeria foto wycieczki do krakowskiego Muzeum Narodowego - 4 marca 2023
 4. "Odrzykoń w historii i na starych fotografiach" - prelekcja dra inż. Stanisława Szafrana
 5. W 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego
 6. Tradycyjne "Spotkanie Opłatkowe" Oddziału Krakowskiego SMZK - 10 stycznia 2023
 7. Galeria fotograficzna wycieczki Koła SMZK w Korczynie do Sanktuarium w Starej Wsi - 11 stycznia 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 8. Relacja z wycieczek Koła SMZK w Korczynie w roku 2022
 9. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Krakowskiego SMZK
 10. Plan pracy Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2022/2023
 11. Biogram Stanisława Pomprowicza (1925-2022)
 12. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 13. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 14. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 15. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 16. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 17. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 18. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 19. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 20. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 21. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 22. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 23. Archiwum newsletterów
 24. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar