Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Email Drukuj PDF
(1 głos, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

 

 

Plan pracy
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
w roku 2011

I. Popularyzowanie problematyki regionalnej

1. Przygotowanie i zrealizowanie następujących spotkań, wykładów, wycieczek:

 • Spotkanie Noworoczne (według odrębnego programu) - styczeń
 • Prezentacja książki "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu", tom V (według odrębnego programu) - luty
 • Wykład: Listy Elżbiety Pikowej do męża z czasów Bitwy Warszawskiej - mgr Andrzej Kosiek - marzec
 • Wykład: Romuald Traugutt i Krzysztof Kamil Baczyński - bohaterowie powstań narodowych - mgr Stanisław Pomprowicz - kwiecień
 • Udział w promocji książki pt. "Bronisław Burek - życie i działalność społeczna" autorstwa Jana Luszni - kwiecień-maj
 • Wycieczka: Krosno - Stary Sącz - Nowy Sącz (według programu zespołu d/s wycieczek) - maj
 • Wycieczka: Krosno - Łańcut (według programu opracowanego przez zespół) - czerwiec
 • Wycieczka: Krosno - Węgry (według planu uzgodnionego z Zarządem Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w PWSZ) - wrzesień
 • Spotkanie przedstawicieli Oddziałów (Kraków, Lublin, Warszawa, Wrocław, Krosno) p.n. Na rodzinnej ziemi: Krosno - Jedlicze 2011 (według programu uzgodnionego z burmistrzem) - wrzesień
 • Wykład: Dzieła z Pracowni Artystyczno-Rzeźbiarskiej Andrzeja Lenika na Kresach - mgr Zdzisław Gil - październik
 • Wykład: Język poezji depozytariuszem wartości - mgr Jan Lusznia. Wykład połączony z prezentacją własnego tomu wierszy - listopad
 • Wykład: Karykatury z teki Stanisława Kochanka - dr Tadeusz Łopatkiewicz - grudzień

2. Opracowanie programów planowanych wycieczek (w porozumieniu z biurami turystycznymi) - marzec-maj
3. Opracowanie programu Spotkania przedstawicieli Oddziałów p.n. Na rodzinnej ziemi: Krosno - Jedlicze 2011 (w porozumieniu z burmistrzem Jedlicza; konsultacje z Oddziałami w Krakowie, Lublinie, Warszawie, Wrocławiu) - kwiecień
4. Udział członków Zarządu Głównego w spotkaniach z młodzieżą szkół i członkami Oddziałów wg planów szkół i Oddziałów
5. Przygotowanie upominków i wydawnictw związanych z Krosnem i regionem dla przedstawicieli Oddziałów - wrzesień
6. Rozpoczęcie przygotowań organizacyjnych związanych ze Spotkaniem Noworocznym w styczniu 2012 r. - listopad-grudzień
7. Prowadzenie witryny internetowej www.smzk.org


II. Sprawy wydawnicze
1. Opracowanie koncepcji i zakresu tematycznego VI tomu "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu" - marzec
2. Nawiązanie kontaktu z autorami - kwiecień
3. Opracowanie planu VI tomu - maj
4. Kontynuowanie starań związanych z wydaniem reprintu I tomu "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu" - lipiec
5. Przygotowanie do druku i wydanie książki Andrzeja Kośka p.t. "Wietrzno i podkrośnieńskie okolice we wspomnieniach Kazimierza Chłędowskiego"
6. Wydanie bibliografii W. Belcik obejmującej publikacje członków SMZK na łamach tygodnika "Podkarpacie" i "Nowe Podkarpacie" - kwiecień
7. Wsparcie wydawnictwa Oddziału we Wrocławiu "Z Krosna do Wrocławia" (tytuł roboczy) autorstwa dra Adama Sznajderskiego
8. Kontynuowanie starań o środki finansowe na wymienione tytuły, m.in. opracowanie wniosków do władz

III. Działalność organizacyjna
1. Rozpoczęcie prac przygotowawczych i przeprowadzenie Walnego Zebrania - kwiecień-wrzesień       
2. Opracowanie sprawozdania z działalności w latach 2008-2011 - sierpień
3. Opracowanie harmonogramu przygotowań do Walnego Zebrania - kwiecień
4. Przeprowadzenie kolejnego przeglądu stanu członków - lipiec
5. Przygotowanie i przeprowadzenie 6-8 posiedzeń Zarządu Głównego; uwzględnienie m.in. następujących tematów: sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010, oceny przygotowań do Walnego Zebrania; przyjęcie programów Spotkania przedstawicieli i wycieczek, rozliczenia przygotowanych imprez, zatwierdzenie sprawozdania z działalności w latach 2008-2011 - styczeń-maj, wrzesień-grudzień
6. Utrzymywanie kontaktów z władzami i przekazywanie bieżących informacji na temat działalności
7. Udział w spotkaniach, naradach, konferencjach organizowanych przez władze samorządowe, instytucje kultury, inne stowarzyszenia

IV. Inne zadania
1. Załatwienie spraw związanych z wycieczkami (programy, rozliczenia, wynajem autokarów, zamówienia)
2. Zapewnienie przejazdów przedstawicielom Oddziałów na spotkanie (Krosno-Jedlicze) - wrzesień
3. Wykonanie druków na Walne Zebranie - wrzesień
4. Zapewnienie materiałów regionalnych przedstawicielom Oddziałów (Kraków, Lublin, Warszawa, Wrocław) - wrzesień

 

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - wykład dra t. Łopatkiewicza - 15 maja 2024
 2. "Ks. płk. Józef Panaś - duchowny, społecznik, żołnierz, patriota" - prelekcja dr inż. Stanisława Szafrana - 9 kwietnia 2024
 3. "Protokół dyplomatyczny na co dzień" - prelekcja płk Marka Kołacza - 5 marca 2024
 4. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 5. Tradycyjne "Spotkanie Opłatkowe" 2024 Oddziału Krakowskiego SMZK - 9 stycznia 2024
 6. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 7. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 8. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 9. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 11. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 12. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 13. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 14. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 15. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 16. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 17. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 18. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 20. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 21. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 22. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 23. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 24. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 25. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 26. Archiwum newsletterów
 27. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar