Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Józef Wojnar (1902-1990)

Email Drukuj PDF
(6 głosów, średnia ocena: 4.67 na 5)

Artur Bęben i Stanisław Szafran

 

Józef Wojnar (1902-1990) - profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, organizator przemysłu naftowego, działacz społeczny

Wojnar_Jozef Wojnar_Jozef_karykatura Karykatura Józefa Wojnara - rys. Stanisława Kochanka Urodził się 28 czerwca 1902 w Krościenku Niżnym, zmarł 1 marca 1990. Ukończył Szkołę Realną w Krośnie (1921). Studiował na Oddziale Naftowym Wydziału Mechanicznego Politechniki Lwowskiej (1921-1928). Był sekretarzem Sekcji Naukowej Organizacji Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Przemysłu Naftowego w Borysławiu (1928-1936), potem pracował jako referent, a następnie kierownik Biura Techniczno-Badawczego, przeorganizowanego na Biuro Studiów dla Przemysłu Naftowego. W jesieni 1944 r. zgłosił się do pracy w Państwowym Urzędzie Naftowym. Wystąpił wówczas z inicjatywą utworzenia Instytutu Naftowego w Krośnie, który powołano w styczniu 1945 r.; był organizatorem i dyrektorem tego Instytutu.

W styczniu 1947 r. został dyrektorem technicznym w Centralnym Zarządzie Przemysłu Naftowego w Krakowie. Jednak w 1948 r. powrócił na stanowisko dyrektora Instytutu Naftowego, który przeniesiono do Krakowa; pełnił je do 1969 r. Zainicjował powołanie miesięcznika "Nafta" (1945), w którym przez 26 lat pełnił funkcję redaktora naczelnego.

Otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego (1954); był członkiem wielu gremiów naukowych i zawodowych, m.in. Rady Techniczno-Ekonomicznej Ministerstwa Górnictwa i Energetyki, Państwowej Rady Górnictwa, Komitetu Górnictwa PAN, Rady Techniczno-Ekonomicznej Centralnego Urzędu Geologii i innych. Pełnił funkcję kierownika Zakładu Ekonomiki i Organizacji w Wiertnictwie i Kopalnictwie Naftowym na Wydziale Wiertniczo-Naftowym AGH (od 1 XII 1967). W Instytucie Wiertniczo-Naftowym AGH pracował do przejścia na emeryturę (1972).

Wojnar_Jozef_karykatura2 Karykatura Józefa Wojnara - rys. Stanisława Kochanka Z wielkim oddaniem działał też społecznie. Jeszcze przed wojną należał do organizacji "Strzelca" w Borysławiu, gdzie wydał przewodnik narciarski dla okolic Borysławia i był cenionym sędzią narciarskim. W tym czasie był również czynnym członkiem Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Przemysłu Naftowego w Borysławiu.

Po wojnie współorganizował i aktywnie pracował w SITPN i działał w Towarzystwie Opieki nad Dziećmi Specjalnej Troski. Przez kilkanaście lat był jednym z głównych inicjatorów, organizatorów i niestrudzonych działaczy krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej (oficjalnie powstało 3 X 1973). Piastując przez trzy kadencje funkcję przewodniczącego Zarządu Koła (1973-1983), z dużym zaangażowaniem animował, popularyzował i aktywnie rozwijał jego działalność; równocześnie w Krośnie był członkiem ZG SMZK (1973-1977) i jego Prezydium (1981-1984). Wielokrotnie reprezentował środowisko krakowskie na uroczystościach w Bóbrce, Krośnie i Żarnowcu. Aktywnie wspierał też inicjatywę organizacji Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce. Za duży wkład pracy w pogłębianie więzi z ziemią rodzinną władze organizacji nagrodziły go godnością "Honorowego Przewodniczącego Koła" (1983) i "Honorowego Członka SMZK" (1987) oraz wręczyły pamiątkowy medal jubileuszowy z okazji ćwierćwiecza działalności Stowarzyszenia (1984). Natomiast za zasługi od władz miasta i województwa otrzymał tytuł "Honorowego Obywatela Krosna" (1976) i honorową odznakę "Za Zasługi dla Województwa Krośnieńskiego" (1984).

Za swe osiągnięcia w pracy naukowej, organizacyjnej i zawodowej uzyskał wiele odznaczeń państwowych i resortowych, m.in. Order Sztandaru Pracy II klasy, Krzyż Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal X-lecia PRL, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal l00-lecia Sportu Polskiego, Złotą Odznakę PTTK, Złotą Odznakę PZN, złote honorowe odznaki SITPNiG i NOT, odznakę za działalność w dziedzinie ochrony przyrody, odznakę "Przyjaciel Dziecka" i inne. Nadano mu także stopień generalnego dyrektora górniczego II stopnia, godność Członka Honorowego SITPNiG oraz Medal im. Ignacego Łukasiewicza.

 
Źródła do biografii:
Artur Bęben, Stanisław Szafran, Początki i pierwsze trzydzieści lat oddziału krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, [w:] Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, pod red. Franciszka Leśniaka, t. 5, Krosno 2010, s. 492-493.
 

 
Autorem tego artykułu jest Artur Bęben i Stanisław Szafran

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. "Protokół dyplomatyczny na co dzień" - prelekcja płk Marka Kołacza - 5 marca 2024
 2. "Z zagadnień onomastyki - nazwy miejscowe i nazwy osobowe" - prelekcja dr Alicji Orzechowskiej - 6 lutego 2024
 3. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 4. Tradycyjne "Spotkanie Opłatkowe" 2024 Oddziału Krakowskiego SMZK - 9 stycznia 2024
 5. "Mikołaj Kopernik - życie i działalność" - prelekcja mgr Doroty Janeczko - 7 listopada 2023
 6. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 7. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 8. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 9. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 11. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 12. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 13. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 14. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 15. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 16. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 17. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 18. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 20. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 21. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 22. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 23. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 24. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 25. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 26. Archiwum newsletterów
 27. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar