Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Aktualności 2023

Email Drukuj PDF
(89 głosów, średnia ocena: 4.94 na 5)

newsnew"Stanisław Szelc (1910-2006), krośnianin, żołnierz gen. W. Andersa" - prelekcja mgra A. Krzanowskiego w Oddziale krakowskim SMZK - czytaj >>
newRelacja z wycieczki do krakowskiego Muzeum Narodowego - 4 marca 2023 - czytaj >>
newGaleria foto wycieczki do krakowskiego Muzeum Narodowego - 4 marca 2023 - zobacz >>
new"Odrzykoń w historii i na starych fotografiach" - prelekcja dra inż. Stanisława Szafrana - 8 lutego 2023 - czytaj >>
newW 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2023 - czytaj >>
newGaleria fotograficzna wycieczki Koła SMZK w Korczynie do Sanktuarium w Starej Wsi - 11 stycznia 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników) - zobacz >>
newWalne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - czytaj >>
newPlan pracy Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2022/2023 - czytaj >>
newKsiążka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu - czytaj >>
newUchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego - 25 czerwca 2022 - czytaj >>
newGaleria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników) - zobacz >>
newUroczystości Jubileuszu 60-lecia działalności SMZK" - 22 września 2018 - czytaj - zobacz - słuchaj >>
newWładze Stowarzyszenia XVIII kadencji - czytaj >>


 

luty 2023

zebranieUprzejmie zapraszam na posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, które odbędzie się w piątek 17 lutego 2023 roku, o godz. 17:00, w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Krośnie, ul. Grodzka 10.

Proponowany porządek:

 1. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia ZG SMZK
 2. Wycieczka do Krakowa - sprawy organizacyjne
 3. Propozycje do planu pracy w roku 2023
 4. Sprawy różne

Proszę o niezawodne i punktualne przybycie.
PREZES dr Tadeusz Łopatkiewicz

 

belka

 

styczeń 2023

  Powst Styczniowe Grottger

Zarząd Główny Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej zaprasza swych członków oraz sympatyków do udziału w uroczystym złożeniu kwiatów oraz zapaleniu zniczy przy pomniku Powstańców Styczniowych na Starym Cmentarzu w Krośnie.

W 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, to jest niedzielę, 22 stycznia 2023, spotkamy się o godz. 15:00 w alei głównej Starego Cmentarza w Krośnie.

Zapraszamy wszystkich do udziału w uroczystości.

 Zob. relację z uroczystości >>

belka

 

grudzień 2022

Leon Ginalski mZ głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 27 grudnia 2022 roku, w wieku 90 lat, zmarł w Nałęczowie

 

mgr Leon Ginalski

 

płk rez. WP, regionalista, samorządowiec, współorganizator Oddziału lubelskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
i przez dwadzieścia lat jego prezes, członek Zarządu Głównego SMZK XII-XVII kadencji (2002-2022)

Pogrzeb Zmarłego odbędzie się 29 grudnia 2022 roku, o godz. 13:00, w kościele paraf. w Nałęczowie.

Łącząc się w głębokim żalu po stracie Zmarłego Przyjaciela - Rodzinie i Przyjaciołom składamy wyrazy najszczerszego współczucia.

 

belka

 

zebranieUprzejmie zapraszam na posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, które odbędzie się w czwartek 15 grudnia 2022 roku, o godz. 17:00, w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Krośnie, ul. Grodzka 10.

Proponowany porządek:

 1. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia ZG SMZK
 2. Informacja o Walnym Zebraniu krakowskiego Oddziału SMZK
 3. Propozycje do planu pracy w roku 2023
 4. Sprawy różne

Proszę o przygotowanie propozycji własnych do planu pracy w roku 2023
Proszę o niezawodne i punktualne przybycie.

PREZES dr Tadeusz Łopatkiewicz

 

belka

 

listopad 2022

06 Zebrani wysłuchują referatu dr inż. S. Szafrana; (od prawej widoczni: Marek Kołacz, Bogdan Pawłowski, Krystyna Wojtyczek, Włodzimierz Kołtowski, Marta Kołtowska, Maria Czechowska-Liszka, Dorota Janeczko, Karolina Janeczko i Czesław Rybicki). Fot. M. M. Szafran We wtorek, 8 listopada 2022 roku, w Oddziale Krakowskim SMZK, przeprowadzono Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, podsumowujące przedłużoną z powodu pandemii XV kadencję władz Oddziału. Sprawozdanie z działalności w latach 2017-2020 przedstawił dr inż. Stanisław Szafran, ustępujący Prezes Oddziału, następnie mgr inż. Albin Wojnar - skarbnik Oddziału, zapoznał zebranych ze sprawozdaniem finansowym a  dr Maria Panaś ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej, która udzieliła ustępującemu Zarządowi absolutorium. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków Oddziału.

W dalszej części zebrania odbyły się wybory nowych władz Oddziału Krakowskiego SMZK na XVI kadencję działalności SMZK w Krakowie. Zarząd Oddziału Krakowskiego SMZK wybrano w składzie:

 • Stanisław Szafran - prezes Oddziału (ponownie),
 • Czesław Rybicki - wiceprezes Oddziału ds. ogólnych,
 • Albin Wojnar - wiceprezes Oddziału ds. finansowych,
 • Maria Magdalena Szafran - sekretarz,
 • Dorota Janeczko - członkini Zarządu,
 • Roman Kahul - członek Zarządu,
 • Marek Kołacz - członek Zarządu,
 • Włodzimierz Kołtowski - członek Zarządu,
 • Bogdan Pawłowski - członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna Oddziału została wybrana w składzie:

 • Lucyna Kołodziej - przewodnicząca,
 • Maria Panaś - zastępczyni przewodniczącej,
 • Alicja Orzechowska - sekretarz.

Na ręce członków ustępującego Zarządu składamy serdeczne podziękowania za aktywną działalność, nowo wybranym zaś - życzymy satysfakcji z pracy na niwie stowarzyszeniowej.

 

belka

 

październik 2022

zebranieUprzejmie zapraszam na posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, które odbędzie się w czwartek 6 października 2022 roku, o godz. 17:00, w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Krośnie, ul. Grodzka 10.

Tematem zebrania będzie przedstawienie inicjatywy "Krosno wielu ścieżek" realizowanej dzięki otrzymanym funduszom norweskim przez Fundację Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej. Spotkanie z członkami ZG SMZK poprowadzą przedstawiciele Fundacji.

Bliższe informacje o inicjatywie "Krosno wielu ścieżek" - czytaj pod adresami:
Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej>>
Oficjalna strona Miasta Krosna>>

Proszę o niezawodne i punktualne przybycie.
PREZES dr Tadeusz Łopatkiewicz

 

belka

 

sierpień 2022

Bernardyn Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej organizuje w sobotę 10 września 2022 roku

autokarową wycieczkę krajoznawczą do Dukli i Zyndranowej

na którą zapraszamy członków i sympatyków Stowarzyszenia.

Zob. program i szczegóły organizacyjne imprezy >>

 

belka

 

zebranieUprzejmie zapraszam na posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, które odbędzie się w środę 17 sierpnia 2022 roku, o godz. 17:00, w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Krośnie, ul. Grodzka 10.

Proponowany porządek:

 1. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia ZG SMZK
 2. Dyskusja nad planem pracy w drugim półroczu 2022
 3. Propozycje wycieczek krajoznawczych (sierpień-październik)
 4. Sprawy różne

Proszę o niezawodne i punktualne przybycie.
PREZES dr Tadeusz Łopatkiewicz

 

belka

 

lipiec 2022

Pomprowicz Stanislaw m

    

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 16 lipca 2022 roku, w wieku 97 lat, zmarł w Krośnie

 

mgr Stanisław Pomprowicz

 

ekonomista, b. żołnierz AK, regionalista, samorządowiec, autor kilkunastu książek

członek Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, członek Zarządu Głównego SMZK VI - XV kadencji (1984-2014)

 Łącząc się w głębokim żalu po stracie Zmarłego Przyjaciela - Rodzinie i Przyjaciołom składamy wyrazy najszczerszego współczucia.

more

 

belka

 

czerwiec 2022

zebranieUprzejmie zapraszam na pierwsze w XVIII kadencji posiedzenie nowo wybranego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, które odbędzie się w środę 29 czerwca 2022 roku, o godz. 17:00, w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Krośnie, ul. Grodzka 10.

Proponowany porządek:

 1. Powitanie członków nowo wybranego ZG SMZK i Głównej Komisji Rewizyjnej
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia ZG
 3. Podsumowanie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
 4. Ukonstytuowanie się Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej
 5. Przygotowania do złożenia w KRS wniosków dot. rejestracji Statutu oraz zmian w składzie ZG SMZK
 6. Sprawy różne

Proszę o niezawodne i punktualne przybycie.
PREZES dr Tadeusz Łopatkiewicz

 

belka

 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej Zarząd Główny w Krośnie

uprzejmie zaprasza na


WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA


Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego Zebranie odbędzie się w sobotę 25 czerwca 2022
w sali narad Urzędu Miasta w Krośnie, ul. Staszica 2


Obrady rozpoczną się o godz. 10:00 w I terminie lub w II terminie - niezależnie od
liczby obecnych członków - o godz. 10:30


more

 

belka

 

zebranieUprzejmie zapraszam na ostatnie w tej kadencji posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, które odbędzie się w piątek 10 czerwca 2022 roku, o godz. 17:00, w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Krośnie, ul. Grodzka 10.

Proponowany porządek:

 1. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia ZG SMZK
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze - sprawy organizacyjne
 3. Sprawy różne

Proszę o niezawodne i punktualne przybycie.
PREZES dr Tadeusz Łopatkiewicz

 

belka

 

maj 2022

Cabala Alojzy mZ głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 31 maja 2022 roku, w wieku 81 lat, zmarł w Krośnie

 

mgr Alojzy Cabała

 

historyk sztuki, b. dyrektor Biura Badań i Dokumentacji Zabytków w Krośnie, b. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krośnie

członek Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, członek Zarządu Głównego XV i XVI kadencji (2011-2017)

 

Łącząc się w głębokim żalu po stracie Zmarłego Przyjaciela - Rodzinie i Przyjaciołom składamy wyrazy najszczerszego współczucia.

more

 

belka

 

zebranieUprzejmie zapraszam na posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, które odbędzie się w środę 18 maja 2022 roku, o godz. 17:00, w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Krośnie, ul. Grodzka 10.

Proponowany porządek:

 1. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia ZG SMZK
 2. Prezentacja i przyjęcie Sprawozdania z działalności ZG SMZK w XVII kadencji (2017-2022)
 3. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze - sprawy organizacyjne
 4. Sprawy różne

Proszę o niezawodne i punktualne przybycie.
PREZES dr Tadeusz Łopatkiewicz

 

belka

 
archiwum2


newProgram wycieczki na Pogórze Dynowskie - czytaj >>

 


Ostatnia edycja: czwartek, 16 marca 2023 10:11  
Autorem tego artykułu jest Redaguje Zarząd Główny SMZK

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. "Stanisław Szelc (1910-2006), krośnianin, żołnierz generała Władysława Andersa" - prelekcja mgra A. Krzanowskiego
 2. Relacja z wycieczki do krakowskiego Muzeum Narodowego - 4 marca 2023
 3. Galeria foto wycieczki do krakowskiego Muzeum Narodowego - 4 marca 2023
 4. "Odrzykoń w historii i na starych fotografiach" - prelekcja dra inż. Stanisława Szafrana
 5. W 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego
 6. Tradycyjne "Spotkanie Opłatkowe" Oddziału Krakowskiego SMZK - 10 stycznia 2023
 7. Galeria fotograficzna wycieczki Koła SMZK w Korczynie do Sanktuarium w Starej Wsi - 11 stycznia 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 8. Relacja z wycieczek Koła SMZK w Korczynie w roku 2022
 9. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Krakowskiego SMZK
 10. Plan pracy Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2022/2023
 11. Biogram Stanisława Pomprowicza (1925-2022)
 12. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 13. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 14. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 15. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 16. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 17. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 18. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 19. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 20. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 21. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 22. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 23. Archiwum newsletterów
 24. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny

Google

Zamów Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać mailowe powiadomienia o imprezach SMZK - wypełnij poniższe pola i subskrybuj "Wiadomości SMZK"SMZK na Wikipedii

Wikipedia SMZK

Statystyki wizyt

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterdzisiaj29
mod_vvisit_counterwczoraj65
mod_vvisit_counterw tym tygodniu302
mod_vvisit_counterw poprzednim tygodniu613
mod_vvisit_counterw tym miesiącu1813
mod_vvisit_counterw poprzednim miesiącu2404
mod_vvisit_counterwszystkie398905

Prędkość łącza

Dostawca Predkosc.pl

Dzisiejsze wizyty na stronie

Łącznie z 1 krajów:
Unknown flag 100.0%Unknown (53)

Sonda

Dlaczego nikt nie komentuje artykułów tej witryny?
 

Imieniny

Wczoraj: Pelagii, Feliksa
Dziś: Marka, Gabriela
Jutro: Marioli, Wieńczysława
Pojutrze: Emanuela, Larysy, Teodora


sideBar