Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wiadomości SMZK nr 2(34)/2012
Temat: Wiadomości SMZK nr 2(34)/2012
Data wysyłki: 2012-03-12 17:40:28
Emisja #: 34
Zawartość:

 

Szanowni Państwo!

W przededniu wiosny na ręce Państwa wysyłamy drugi już w tym roku newsletter, którym chcemy poinformować wszystkich o nowych inicjatywach Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.
Na początek - zaproszenia na dwa najbliższe wykłady:

tradycja nowoczesnosc

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie uprzejmie zaprasza na wykład

Chłopski etos Podkarpacia a nowoczesność

który wygłosi prof. dr hab. Kazimierz Szmyd z Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wykład odbędzie się we wtorek 20 marca 2012 roku, o godz. 17:00, w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, ul. Kolejowa 1

Czytaj >>

belka

Bal

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej wraz Krośnieńską Biblioteką Publiczną w Krośnie zapraszają na odczyt:

Antoni Bal (1906-1979)
w służbie człowiekowi i miastu

który wygłosi Adam Krzanowski

Odczyt odbędzie się w  piątek 23 marca 2012 roku, o godz. 17:00, w Czytelni Głównej Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w Krośnie, ul. Wojska Polskiego 41

belka

Tarnow

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej organizuje w sobotę 16 czerwca 2012 roku autokarową wycieczkę krajoznawczą do Tarnowa i okolic.

Na witrynie internetowej SMZK zamieściliśmy już projekt programu tej wycieczki. Zachęcamy do zapoznania się z nim, a także rezerwacji dnia 16 czerwca w swoim terminarzu.

Zobacz projekt programu wycieczki >>

belka
 sprawozdanie

Na witrynie SMZK dostępny jest już tekst Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w roku 2011. Zachęcamy do lektury tego opracowania, pióra Pani Wandy Belcik.

Czytaj >>

belka

 z lat

W ostatnich dniach rubryka Z lat minionych >> wzbogaciła się o 36 artykułów, prezentujących archiwalne materiały ikonograficzne. Dokumentują one półwieczną działalność naszego Stowa-rzyszenia. Zdecydowana większość z nich to historyczne już zaproszenia i afisze z organizowa- nych przez SMZK sesji popularnonaukowych, wykładów, wystaw i promocji książek. Mamy tam też wydawane przez SMZK kalendarze i pocztówki, a prawdziwą perełkę stanowi maszynopis pierw- szego Statutu >> naszej organizacji z roku 1958, czy dokument wpisu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krośnieńskiej >> do rejestru stowarzyszeń i związków - również sprzed 54 lat.

Archiwalia te nie tylko dokumentują naszą stowarzyszeniową aktywność w ciągu dziesięcioleci, ale też są przypomnieniem niezwykle interesujących inicjatyw, które rodziły się i realizowane były
w środowisku miłośników ziemi krośnieńskiej. Wielu z nich odeszło już od nas na zawsze, a po-
żółkłe arkusze papieru stanowią dziś również skromną formę przypomnienia tych ludzi i ich praco- witych, wypełnionych społecznym działaniem, żywotów.


Zachęcamy do odwiedzania rubryki Z lat minionych >> zawierającej łącznie 123 artykuły, poświę-
cone źródłowym dokumentom naszej przeszłości. Artykuły dodane ostatnio łatwo poznać po niskiej liczbie odsłon - prawa, ostatnia kolumna wykazu.

Czytaj także >>

belka

witryna

19 lutego 2012 minęły trzy lata funkcjonowania internetowej witryny SMZK. W tym czasie strona nasza odwiedzona została ponad 30 tysięcy razy, co przekłada się finalnie na setki tysięcy obejrzanych podstron, galerii i artykułów. W ciągu trzech lat działalności zarejestrowało się u nas 180 użytkowników, którzy logując się na naszej witrynie uzyskują dostęp do tych jej części, które nie są dostępne dla internautów anonimowych. Przede wszystkim - do galerii fotograficznych,
w których udostępniamy już ponad 2600 fotografii w 38 zestawach tematycznych, ilustrujących
i dokumentujących stowarzyszeniowe wycieczki, wykłady i uroczystości. Zarejestrowani użytkow- nicy witryny otrzymują też drogą mailową newslettery "Wiadomości SMZK", których od październi- ka 2009 roku rozesłano już 33 wydania, nie licząc 20 newsletterowych zaproszeń na posiedzenia Zarządu Głównego SMZK. Mamy też 142 fanów strony SMZK funkcjonującej na Facebooku >>.

W toku trzech lat ustawicznego rozwoju witryna nasza zapełniła się kilkoma setkami artykułów, odnoszących się do naszej stowarzyszeniowej działalności, podejmowanych inicjatyw, kierowanych zaproszeń, ukazujących się książek, materiałów multimedialnych itd. - patrz Mapa witryny >>
Wśród nich, istotnym dokonaniem badawczym są 33 biogramy zasłużonych krośnian-członków SMZK - Byli wśród nas >>, czy aktualizowana na bieżąco bibliografia SMZK - Napisali o nas >>

Stronę naszą tworzymy i rozwijamy przede wszystkim z myślą o członkach Stowarzyszenia, a także promocji regionu krośnieńskiego wśród światowej społeczności internetowej. Niezwykle wysoko cenimy sobie zatem wszelkie przejawy odzewu ze strony odwiedzających nas internautów, zgłaszane przez nich pomysły, inicjatywy - Kontakt >>, czy choćby tylko uwagi i komentarze pod poszczególnymi artykułami. Na tę formę współdziałania bardzo liczymy w przyszłości i prosimy o nią, bowiem pozwala nam to kształtować witrynę SMZK zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami odbiorców. Ku obopólnemu pożytkowi...

Czytaj także >>

 belka

przypisy

Ambitnym zamiarem Stowarzyszenia jest wydanie w tym jeszcze roku kolejnego, szóstego tomu serii "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu". Do końca kwietnia br. oczekujemy na zgłoszone przez P.T. Autorów teksty.
Z myślą o wysokim poziomie edytorskim artykułów i ujednoliceniu konwencji aparatu przypiso- wego w tekstach, przygotowaliśmy dla Autorów Przewodnik po tej problematyce, dostępny dla każdego w rubryce Pliki do pobrania >>

Zachęcamy PT Autorów do zapoznania się z Przewodnikiem >> i zastosowanie do przyjętych ustaleń. Teksty z aparatem przypisowym o formie odbiegającej od wzorca nie będą przyjmowane, przez Redakcję, do czasu usunięcia usterek.

belka

 Lorens

Muzeum Podkarpackie w Krośnie zorganizowało wystawę

Dr Antoni Lorens (1888?1962) - krośnieński lekarz i społecznik
W 50. rocznicę śmierci

Uroczyste otwarcie wystawy miało miejsce w środę 15 lutego 2012 roku, o godz. 17:00, w salach Muzeum przy ul. Józefa Piłsudskiego 16 w Krośnie.


Dr Antoni Lorens, człowiek niezwykle zasłużony dla regionu krośnieńskiego, był także w 1957 roku jednym z założycieli naszego Stowarzyszenia.
Na wystawie pokazana jest po raz pierwszy kolekcja archiwaliów, dokumentów i publikacji doty- czących działalności A. Lorensa >>. Zaprezentowane też zostały liczne fotografie, w tym szczegól- nie cenne - pochodzące z przedwojennego Krosna. Wystawę wzbogacają meble, sprzęty domowe
i przedmioty codziennego użytku, wykonane własnoręcznie przez uzdolnionego manualnie Anto- niego Lorensa. Zaprezentowane też zostały inne pamiątki rodzinne oraz akcesoria myśliwskie
i medyczne - udostępnione przez członkinię oddziału krośnieńskiego SMZK Panią Annę Wachal, wnuczkę Doktora. Zachęcamy do zwiedzenia tej wystawy, czynnej do 1 kwietnia br.

Czytaj także >>

belka

Uwaga!
Newsletter niniejszy rozsyłany jest z witryny internetowej SMZK automatycznie, do wszystkich zarejestrowanych użytkowników.
Nic nie stoi na przeszkodzie aby korespondencję tę przesłać dalej, do swoich bliskich i znajomych.
Zapraszamy do wstępowania w szeregi naszego stowarzyszenia >>

Administrator witryny http://www.smzk.org

 


Lista artykułów

Nowości

 1. Wszędzie jest coś ciekawego do obejrzenia. Relacja z wycieczki SMZK do Niebylca i okolic - 29 czerwca 2019
 2. Galeria wycieczki do Niebylca i okolic - 29 czerwca 2019
 3. "Wołyń - refleksje z podróży po Kresach" - II część prelekcji mgra inż. arch. Piotra Korpantego - 4 czerwca 2019
 4. Galeria fotograficzna udziału SMZK w Dniach Krosna - 9 czerwca 2019
 5. Relacja z wycieczki do Biecza i Binarowej - 25 maja 2019
 6. Galeria wycieczki do Biecza i Binarowej - 25 maja 2019
 7. Relacja z wykładu dr Piotra Łopatkiewicza o nagrobku Jędrzejowskich w kościele franciszkańskimi w Krośnie
 8. Galeria wykładu dr Piotra Łopatkiewicza o nagrobku Jędrzejowskich w kościele franciszkańskim - 14 maja 2019
 9. "Wołyń - refleksje z podróży po Kresach" - referat mgr inż. arch. Piotra Korpantego - 7 maja 2019
 10. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK z działalności w 2018 roku
 11. 10 lat witryny internetowej SMZK - 19 lutego 2019
 12. Relacja ze Spotkania Noworocznego - 8 lutego 2019
 13. Relacja z IV Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha - 24 października 2018
 14. Relacja z Konferencji niepodległościowej
 15. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 16. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 17. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 18. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 19. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 20. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 21. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 22. Władze Stowarzyszenia w XVII kadencji (2017-2020)
 23. Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017
 24. Archiwum newsletterów
 25. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Pogoda

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar