Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wiadomości SMZK nr 13(123)/2018
Temat: Wiadomości SMZK nr 13(123)/2018
Data wysyłki: 2018-09-28 12:59:14
Emisja #: 123
Zawartość:

    

Kliknij tutaj >> jeśli masz problemy z wyświetleniem tego newslettera

Winieta jubileuszowa
       

Szanowni Państwo!

Za nami Jubileusz 60-lecia naszego Stowarzyszenia, którego główne uroczystości rocznicowe odbyły się w sobotę 22 września 2018. Wszystkie punkty bogatego programu jubileuszowego zostały zrealizowane, przy satysfakcjonującej frekwencji, mimo kiepskiej pogody. Tym, którzy nie wzięli w nich udziału, polecamy lekturę krótkich relacji z poszczególnych imprez rocznicowych.

Dnia następnego - 23 września 2018 - braliśmy wszyscy udział w 45. Spotkaniu "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - dorocznej imprezie gromadzącą przedstawicieli Oddziałów SMZK. Pogoda była tego dnia znacznie lepsza, więc wróciliśmy do domów syci wrażeń.

Za kilka dni październik, w tym roku wyjątkowo wypełniony stowarzyszeniowymi działaniami. We wtorek 2 października gościć będziemy w Krakowie, na Jubileuszu 45-lecia działalności Oddziału krakowskiego SMZK. W tydzień później - 10 października - planowany jest wernisaż wystawy "Legiony Polskie 1914-1918 ze zbiorów kart pocztowych Mariana H. Terleckiego
i Janusza Kubita"
. Wystawa towarzyszyć będzie Konferencji naukowej "Mieszkańcy Krosna
i regionu w walce o niepodległość (1914-1918)"
, którą - wraz z Przewodniczącym Rady Miasta i Prezydentem Krosna - planujemy zorganizować 17 października 2018 r.

Trwają też intensywne prace około IV Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha, który
w tym roku adresujemy do uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Krosna i powiatu krośnieńskiego. Konkurs odbędzie się w Korczynie,
24 października 2018.

O wszystkim tym pragniemy poinformować w niniejszym wydaniu "Wiadomości SMZK".


Zachęcamy do lektury "Wiadomości SMZK" oraz wizyty na naszej witrynie internetowej.

Zapraszamy do lektury newslettera! Zapraszamy do udziału w imprezach Stowarzyszenia. Zapraszamy do regularnego odwiedzania naszej witryny internetowej www.smzk.org a także strony SMZK na Facebooku.
Zaproszenie jubileusz 60
belka
01
     

W sobotę 22 września 2018 roku odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60-lecia działalności Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie.

Pierwszym punktem programu była Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, przy ul. Kazimierza Wielkiego 4. Przybyli na nią Radni z Przewodniczącym Rady Miasta Zbigniewem Kubitem, Prezydent Krosna Piotr Przytocki i jego Zastępcy - Bronisław Baran i dr Tomasz Soliński, Jan Juszczak - Starosta Krośnieński, przedstawiciele samorządów gminnych powiatu krośnieńskiego, reprezentanci stowarzyszeń lokalnych, dyrektorzy instytucji kultury, członkowie SMZK z Krosna, przedstawiciele Oddziałów SMZK z Krakowa i Lublina oraz sympatycy Stowarzyszenia.

   

more   

     

Zobacz też galerię fotograficzną Sesji Rady Miasta>>
Zobacz prezentację ilustrującą referat sprawozdawczy Prezesa ZG SMZK>>
belka
02
   
Prezentacja ósmego tomu serii "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu" była kolejnym ważnym punktem programu obchodów jubileuszu 60-lecia działalności Stowarzyszenia. Odbyła się w Czytelni Głównej Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w Krośnie, w obecności władz samorzą-dowych Krosna z Panem Piotrem Przytockim - Prezydentem Krosna, Panem Bronisławem Baranem - Zastępcą Prezydenta, Panem Zbigniewem Kubitem - Przewodniczącym Rady Miasta oraz licznego grona czytelników, członków i sympatyków SMZK.
   

more    

    

Czytaj relację Joanny Łach na witrynie Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej>>
Zobacz też galerię fotograficzną spotkania>> (tylko dla zalogowanych użytkowników witryny)
Czytaj artykuł "Tom ósmy Studiów krośnieńskich - finał prac redakcyjnych"
belka
03
    

Co prawda - rzadko, jednak zdarzają się takie tematy wystaw, które w finalnym kształcie stanowią zaskoczenie, nawet dla organizatorów przedsięwzięcia. Spotkało nas to przy okazji urządzania ekspozycji publikacji książkowych autorstwa członków naszego Stowarzyszenia.

Już sama kategoria autorów wydawnictw stanowiła przedmiot dotychczas nieeksploatowany. Autorzy bywają bowiem lepsi lub gorsi, piszący profesjonalnie lub po amatorsku, tacy, którzy piszą, co wiedzą lub też, którzy wiedzą, co piszą, jednak autorów-członków naszego Stowarzyszenia nikt dotąd nie próbował wyodrębniać, ani dorobku ich pokazywać.

W tym sensie nie tylko ilość autorów stanowiła dla nas zaskoczenie, ale przede wszystkim - ilość zgromadzonych publikacji przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Na wystawie eksponujemy bowiem 123 egzemplarze wydawnictw książkowych, łącznie 20. autorów, wśród których wymienić należy: Jana Belcika, Wandę Belcik, Józefa Bochenka, Henryka Bogacza, Jana Czajkowskiego, Zdzisława Gila, Andrzeja Kośka, Adama Krzanowskiego, Jana Lusznię, Beatę Łopatkiewicz, Piotra Łopatkiewicza, Tadeusza Łopatkiewicza, Zdzisława Łopatkiewicza, Stanisława Mendelowskiego, Krzysztofa Olbrychta, Stanisława Pomprowicza, Zygmunta Rygla, Mariana H. Terleckiego, Zbigniewa WięckaMacieja Zborowskiego.

    

more     

     

Zobacz też galerię fotograficzną spotkania>> (tylko dla zalogowanych użytkowników witryny)
Zobacz wykaz prezentowanych na wystawie książek>>
belka
04
    
Artystycznym zwornikiem bogatego programu uroczystości Jubileuszu 60-lecia działalności Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, odbywających się w sobotę 22 września 2018 roku, stał się wieczorny koncert uczniów i pedagogów Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie. Pełen emocji dzień, rozpoczęty LXIII Sesją Rady Miasta w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, kontynuowany następnie w Czytelni Głównej Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, gdzie w południe odbyło się spotkanie promocyjne najnowszego tomu serii "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu" i następujący po tym wernisaż wystawy "Publikacje książkowe autorstwa członków SMZK", zakończony został czterema kwadransami świetnej muzyki klasycznej w wykonaniu muzyków młodych, ale utalentowanych i świetnie przygotowanych.
    
more
    
Zobacz program koncertu>>
Zobacz też galerię fotograficzną koncertu>> (tylko dla zalogowanych użytkowników witryny)
belka
05      

W niedzielę 23 września 2018 po raz czterdziesty piąty spotkaliśmy się w gronie krośnian na rodzinnej ziemi. Zwykle imprezy te organizowane były w sobotę, jednak w tym roku, tego właśnie dnia, zaplanowaliśmy uroczystości jubileuszu 60-lecia Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. Rocznicowe obchody pochłonęły przy tym tak wiele wysiłku organizacyjnego, że niektórzy wnioskowali nawet, aby Spotkania "Na rodzinnej ziemi" w roku jubileuszowym nie urządzać. Jednak co tradycja, to tradycja i pogląd, iż warto zachowywać ciągłość tej imprezy ostatecznie przeważył.

Wybierając miejsce na tegoroczne Spotkanie posłużyliśmy się starym wzorem krośnian, którzy w podobnych razach udawali się na nieodległy od miasta zamek odrzykoński. Jego zwiedzenie, nie po raz pierwszy przecież, choć za każdym razem na nowo, miało też być punktem centralnym Spotkania. I tak się w istocie stało, choć program imprezy wyjazdowej szybko obrósł w wydarzenia towarzyszące.

    

more

    

Zobacz też galerię fotograficzną Spotkania>> (tylko dla zalogowanych użytkowników witryny)
belka
06
    

Zarząd Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej uprzejmie zawiadamia o rozpoczęciu nowego, 46. sezonu pracy "Koła Krośnian" w Krakowie.

Spotkania członków i sympatyków SMZK w tym sezonie będą się odbywały w obecnej siedzibie Oddziału Krakowskiego SMZK tj. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, pawilon A-0, I piętro, sala 11z (pokój 145), w pierwszy lub wyjątkowo w drugi wtorek miesiąca, o godz. 18:00.

W bieżącym sezonie przewiduje się następującą tematykę spotkań:

more

belka
Zych 04
   

Kilka dni temu rozesłaliśmy do 98. szkół Krosna i powiatu krośnieńskiego zaproszenia do wzięcia udziału w dorocznym święcie poezji

      
IV  Konkursie recytatorskim poezji Jana Zycha
 

Konkurs ten, współorganizowany z Gminą Korczyna, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminną Biblioteką Publiczną w Korczynie, adresowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta i powiatu.

Celem głównym Konkursu jest popularyzacja twórczości wybitnego poety regionu krośnieńskiego - Jana Zycha (1931-1995). Ponadto - kształtowanie wrażliwości na piękno mowy ojczystej, tworzenie okazji do pracy nad kulturą języka oraz trudną sztuką interpretacji, promocja osiągnięć recytatorskich uczniów oraz ich opiekunów, a także czynnego uczestnictwa w kulturze.

Konkurs przeprowadzony zostanie w środę 24 października 2018 roku, początek o godz. 9:00,
w Dworze Szeptyckich w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20.

Indywidualne prezentacje recytatorskie oceniać będzie profesjonalne jury konkursowe, złożone z poetów, krytyków literackich i ludzi pióra. Laureaci dwóch odrębnych kategorii wykonawczych Konkursu nagrodzeni zostaną nagrodami rzeczowymi.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie warunków Regulaminu, terminowe nadesłanie wypełnionej Karty zgłoszenia oraz przygotowanie recytacji wybranego wiersza Jana Zycha.

Elektroniczne wersje dokumentów konkursowych (Zaproszenie, Regulamin uczestnictwa i Karta zgłoszenia uczestnictwa), a także skany tomików wierszy dostępne będą do pobrania z internetowej witryny Organizatora Konkursu - www.smzk.org

    
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE


Czytaj też >>

belka 
Obwoluty d8
      
Od wielu dziesięcioleci bardzo ważnym aspektem aktywności naszego Stowarzyszenia jest działalność wydawnicza. W kwestii tej możemy pochwalić się wieloma opublikowanymi książkami, wśród których najpoważniejszym dokonaniem są kolejne tomy serii "Krosno. Studia
z dziejów miasta i regionu"
. Do wcześniej wydanych siedmiu tomów - we wrześniu 2018 roku dołożyliśmy kolejny - ósmy. Publikacją tą czcimy Jubileusz 60-lecia Stowarzyszenia.

       
Zachęcamy do odwiedzania rubryki Wydawnictwa >> na naszej witrynie internetowej, zachęcamy również do wygodnego zamawiania egzemplarzy naszych książek bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej:
     
zamowienie
      
Wydawnictwa 2
belka
Uwaga!
Newsletter niniejszy rozsyłany jest z witryny internetowej SMZK automatycznie, do wszystkich zarejestrowanych użytkowników oraz subskrybentów.
Nic nie stoi na przeszkodzie aby korespondencję tę przesyłać dalej, do swoich bliskich i znajomych.
Zapraszamy do wstępowania w szeregi naszego stowarzyszenia >>
Archiwalne numery "Wiadomości SMZK" dostępne są pod linkiem Archiwum newsletterów >>

Administrator witryny  http://www.smzk.org


Lista artykułów

Nowości

 1. "Mikołaj Kopernik - życie i działalność" - prelekcja mgr Doroty Janeczko - 7 listopada 2023
 2. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 3. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 4. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 5. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 6. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 7. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 8. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 9. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 10. Relacja z wycieczki do Leżajska - 24 czerwca 2023
 11. Galeria fotograficzna wycieczki do Leżajska - 24 czerwca 2023
 12. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 13. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 14. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 15. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 16. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 17. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 18. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 19. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 20. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 21. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 22. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 23. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 24. Archiwum newsletterów
 25. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar