Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wiadomości SMZK nr 12(122)/2018
Temat: Wiadomości SMZK nr 12(122)/2018
Data wysyłki: 2018-09-06 12:15:00
Emisja #: 122
Zawartość:

 

Kliknij tutaj >> jeśli masz problemy z wyświetleniem tego newslettera

Winieta jubileuszowa
       

Szanowni Państwo!

Za nami wakacje, w tym roku przepracowane intensywnie nad przygotowaniami do Jubileuszu 60-lecia naszego Stowarzyszenia. Główne uroczystości rocznicowe odbędą się w sobotę
22 września 2018. Gotowy jest już program tego dnia, trwa wysyłanie zaproszeń do Gości i członków SMZK. Dnia następnego - 23 września 2018 - planujemy przeprowadzić 45. Spotkanie "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - doroczną imprezę gromadzącą przedstawicieli Oddziałów SMZK.

Trwa druk kolejnego - ósmego już - tomu serii wydawniczej "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu", którym uczcić pragniemy nasz piękny jubileusz. Promocja książki będzie jednym z punktów obchodów jubileuszowych. W związku z przygotowywaną  na ten jubileusz wystawą >> - chcieliśmy prosić członków SMZK o pomoc w jej organizacji.

Kilka dni temu rozpoczęliśmy też prace organizacyjne około IV Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha, który w tym roku adresujemy do uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Krosna i powiatu krośnieńskiego.

O wszystkim tym pragniemy donieść w niniejszym wydaniu "Wiadomości SMZK".


Zachęcamy do lektury "Wiadomości SMZK" oraz wizyty na naszej witrynie internetowej.

Zapraszamy do lektury newslettera! Zapraszamy do udziału w imprezach Stowarzyszenia. Zapraszamy do regularnego odwiedzania naszej witryny internetowej www.smzk.org a także strony SMZK na Facebooku.
belka
Zaproszenie jubileusz 60
    

Zarząd Główny Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

zaprasza uprzejmie na uroczystości

Jubileuszu

60-lecia działalności
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

organizowane w sobotę 22 września 2018 roku
według poniższego programu


Program Jubileuszu 60-lecia działalności SMZK

godz. 900

Uroczysta LXII Sesja Rady Miasta Krosna (Aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, ul. Kazimierza Wielkiego 4)

 • otwarcie Sesji i powitanie Gości - Pan Zbigniew Kubit - Przewodniczący Rady Miasta
 • referat "Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w sześćdziesięcioleciu" - Pan Tadeusz Łopatkiewicz - Prezes ZG SMZK
 • wręczenie odznaczeń i wyróżnień
 • wystąpienia zaproszonych Gości

godz. 1200

Prezentacja i promocja VIII tomu serii "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu" (Czytelnia Główna Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w Krośnie, ul. Wojska Polskiego 41)

 • słowo wstępne Prof. dr. hab. Franciszka Leśniaka - redaktora naukowego tomu
 • wystąpienia Autorów artykułów

godz. 1330

Otwarcie wystawy "Publikacje książkowe autorstwa członków SMZK" (Salonik Artystyczny Krośnień-skiej Biblioteki Publicznej w Krośnie)

godz. 1700

Uroczysty Koncert uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krośnie (sala koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie, ul. Ignacego J. Paderewskiego 7)


Czytaj całość >>
Pobierz druk zaproszenia >>
Pobierz grafikę pierwszej strony zaproszenia >>
Pobierz grafikę drugiej strony zaproszenia >>


belka
Kamieniec
      

W niedzielę 23 września 2018 roku zapraszamy na

   
45. Spotkanie "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018"
  

godz. 1000 - Wyjazd uczestników autokarem z parkingu obok banku PKO S.A. w Krośnie, ul. Powstańców Warszawskich 3

godz. 1030 - Przyjazd do Dworu Szeptyckich w Korczynie

 • powitanie uczestników przez Tadeusza Łopatkiewicza Prezesa ZG SMZK
 • wystąpienie Jana Zycha Wójta Gminy Korczyna
 • zwiedzenie wystawy fotograficznej Zdzisława Gila "Z przeszłości SMZK"
 • zwiedzenie Izby Regionalnej
 • zwiedzenie międzynarodowej wystawy poplenerowej "Karpackie plenery malarskie"
 • rozmowy przy kawie i ciastku

godz. 1245 - Wyjazd na zamek Kamieniec

 • zwiedzanie Zamku Kamieniec oraz ekspozycji stałej
 • występ Zespołu ludowego działającego przy GOK w Korczynie, pod kierownictwem Agaty Pucykowicz
 • obiad na zamku

godz. 1700 - Powrót do Krosna


Koszt uczestnictwa wynosi 30 zł (przejazd autokarem, ubezpieczenie uczestników, posiłek, bilety wstępu).

Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane będą we wtorki i czwartki, w godz. 14:00-16:00 w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Krośnie, ul. Grodzka 10, przez Pana Mieczysława Fejkla (tel. 506-574-109) w nieprzekraczalnym terminie od 4 do 18 września 2018 roku.
W przypadkach potrzeby dodatkowych informacji oraz nagłych rezygnacji z uczestnictwa podajemy telefony kontaktowe: 535-485-855, 692-345-547, 606-879-045.


Czytaj też >>

belka

ksiazki nn
    

Zarząd Główny Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, w związku z obchodami jubi-leuszu 60-lecia działalności naszej korporacji, organizuje wystawę


Publikacje książkowe autorstwa członków SMZK

Przedmiotem ekspozycji będą książki i inne druki zwarte, których autorem, współautorem lub redaktorem jest osoba organizacyjnie związana z naszym Stowarzyszeniem. Nadbitki artykułów, jak również pojedyncze teksty w pracach zbiorowych, czasopismach, seriach wydawniczych itp. nie będą przyjmowane.

Wernisaż zaplanowany jest na sobotę 22 września, a wystawa stanowić będzie jedną z imprez obchodów jubileuszowych.

Zwracamy się do członków SMZK z uprzejmą prośbą o wypożyczenie pojedynczych egzemplarzy książek własnych, które spełniają powyższe warunki. Publikacje te należy składać u Pani Joanny Łach, w Czytelni Głównej Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w Krośnie, ul. Wojska Polskiego 41, II piętro, w nieprzekraczalnym terminie do 19 września 2018 roku.

W związku z tym, iż "Wiadomości SMZK" docierają nie do wszystkich - prosimy o rozkol-portowanie niniejszego ogłoszenia wśród potencjalnie zainteresowanych osób.

Zobacz też >>

belka
Krosno 8 obwoluta
    

W środę 22 sierpnia 2018 nastąpiło przekazanie do druku najnowszego, ósmego tomu serii "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu". Kiedy w październiku 2017 roku Tadeusz Łopatkiewicz - Prezes ZG SMZK zgłosił propozycję uczczenia jubileuszu 60-lecia działalności Stowarzyszenia kolejnym tomem Studiów, nie brakowało wątpiących - czy w tak krótkim czasie uda się wszystko sfinalizować?

Mimo tych obaw, Zarząd Główny SMZK podjął decyzję o pilnym przystąpieniu do prac organi-zacyjnych. Należało bowiem zebrać zespół autorów, przygotować teksty do publikacji, poddać je niezbędnym pracom redakcyjnym i składowi typograficznemu, aby w 10 miesięcy później można było wziąć do ręki pachnący farbą drukarską tom. Z racji napiętego programu autorzy tekstów mieli na prace gabinetowe jedynie 6-7 miesięcy, tak aby do końca kwietnia 2018 dostarczyć artykuły sekretarzowi redakcji. Na szczęście kilku z autorów wywiązało się ze swego zadania przed terminem, zatem prace redakcyjne można było rozpocząć już w marcu br.

more

belka
Zych 04
   

Kilka dni temu rozesłaliśmy do 98. szkół Krosna i powiatu krośnieńskiego zaproszenia do wzięcia udziału w dorocznym święcie poezji

   
IV  Konkursie recytatorskim poezji Jana Zycha
  

Konkurs ten, współorganizowany z Gminą Korczyna, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminną Biblioteką Publiczną w Korczynie, adresowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta i powiatu.

Celem głównym Konkursu jest popularyzacja twórczości wybitnego poety regionu krośnieńskiego - Jana Zycha (1931-1995). Ponadto - kształtowanie wrażliwości na piękno mowy ojczystej, tworzenie okazji do pracy nad kulturą języka oraz trudną sztuką interpretacji, promocja osiągnięć recytatorskich uczniów oraz ich opiekunów, a także czynnego uczestnictwa w kulturze.

Konkurs przeprowadzony zostanie w środę 24 października 2018 roku, początek o godz. 9:00, w Dworze Szeptyckich w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20.

Indywidualne prezentacje recytatorskie oceniać będzie profesjonalne jury konkursowe, złożone z poetów, krytyków literackich i ludzi pióra. Laureaci dwóch odrębnych kategorii wykonawczych Konkursu nagrodzeni zostaną nagrodami rzeczowymi.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie warunków Regulaminu, terminowe nadesłanie wypełnionej Karty zgłoszenia oraz przygotowanie recytacji wybranego wiersza Jana Zycha.

Elektroniczne wersje dokumentów konkursowych (Zaproszenie, Regulamin uczestnictwa i Karta zgłoszenia uczestnictwa), a także skany tomików wierszy dostępne będą do pobrania z internetowej witryny Organizatora Konkursu - www.smzk.org

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Czytaj też >>

belka 
Obwoluty d8
      
Od wielu dziesięcioleci bardzo ważnym aspektem aktywności naszego Stowarzyszenia jest działalność wydawnicza. W kwestii tej możemy pochwalić się wieloma opublikowanymi książkami, wśród których najpoważniejszym dokonaniem są kolejne tomy serii "Krosno. Studia
z dziejów miasta i regionu"
. Do wcześniej wydanych siedmiu tomów - w 2018 roku dołożymy kolejny - ósmy. Publikacją tą pragniemy uczcić Jubileusz 60-lecia Stowarzyszenia.

       
Zachęcamy do odwiedzania rubryki Wydawnictwa >> na naszej witrynie internetowej, zachęcamy również do wygodnego zamawiania egzemplarzy naszych książek bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej:
     
zamowienie
      
Wydawnictwa 2
belka
Uwaga!
Newsletter niniejszy rozsyłany jest z witryny internetowej SMZK automatycznie, do wszystkich zarejestrowanych użytkowników oraz subskrybentów.
Nic nie stoi na przeszkodzie aby korespondencję tę przesyłać dalej, do swoich bliskich i znajomych.
Zapraszamy do wstępowania w szeregi naszego stowarzyszenia >>
Archiwalne numery "Wiadomości SMZK" dostępne są pod linkiem Archiwum newsletterów >>

Administrator witryny  http://www.smzk.org


Lista artykułów

Nowości

 1. Wszędzie jest coś ciekawego do obejrzenia. Relacja z wycieczki SMZK do Niebylca i okolic - 29 czerwca 2019
 2. Galeria wycieczki do Niebylca i okolic - 29 czerwca 2019
 3. "Wołyń - refleksje z podróży po Kresach" - II część prelekcji mgra inż. arch. Piotra Korpantego - 4 czerwca 2019
 4. Galeria fotograficzna udziału SMZK w Dniach Krosna - 9 czerwca 2019
 5. Relacja z wycieczki do Biecza i Binarowej - 25 maja 2019
 6. Galeria wycieczki do Biecza i Binarowej - 25 maja 2019
 7. Relacja z wykładu dr Piotra Łopatkiewicza o nagrobku Jędrzejowskich w kościele franciszkańskimi w Krośnie
 8. Galeria wykładu dr Piotra Łopatkiewicza o nagrobku Jędrzejowskich w kościele franciszkańskim - 14 maja 2019
 9. "Wołyń - refleksje z podróży po Kresach" - referat mgr inż. arch. Piotra Korpantego - 7 maja 2019
 10. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK z działalności w 2018 roku
 11. 10 lat witryny internetowej SMZK - 19 lutego 2019
 12. Relacja ze Spotkania Noworocznego - 8 lutego 2019
 13. Relacja z IV Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha - 24 października 2018
 14. Relacja z Konferencji niepodległościowej
 15. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 16. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 17. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 18. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 19. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 20. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 21. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 22. Władze Stowarzyszenia w XVII kadencji (2017-2020)
 23. Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017
 24. Archiwum newsletterów
 25. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Pogoda

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar