Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wiadomości SMZK nr 11(121)/2018
Temat: Wiadomości SMZK nr 11(121)/2018
Data wysyłki: 2018-08-15 09:07:00
Emisja #: 121
Zawartość:

 

Kliknij tutaj >> jeśli masz problemy z wyświetleniem tego newslettera

Winieta jubileuszowa
       

Szanowni Państwo!

Trwają wakacje, ale w tym roku praca stowarzyszeniowa nie zwalnia, co więcej - jest wyjątkowo intensywna jak na tę porę roku. Główną uwagę skupiamy na przygotowaniach do Jubileuszu 60-lecia naszego Stowarzyszenia, który odbędzie się w sobotę-niedzielę 22-23 września 2018. Jednocześnie na ukończeniu są prace redakcyjne kolejnego - ósmego już - tomu serii wydawni-czej "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu", którym uczcić pragniemy nasz piękny jubileusz.

W związku z przygotowywaną  na ten jubileusz wystawą >> - chcieliśmy prosić członków SMZK o pomoc w jej organizacji.

Niedawno odbyliśmy interesującą wycieczkę krajoznawczą po Łemkowszczyźnie i terenach Magurskiego Parku Narodowego.

O wszystkim tym pragniemy donieść w niniejszym wydaniu "Wiadomości SMZK".


Zachęcamy do lektury "Wiadomości SMZK" oraz wizyty na naszej witrynie internetowej.

Zapraszamy do lektury newslettera! Zapraszamy do udziału w imprezach Stowarzyszenia. Zapraszamy do regularnego odwiedzania naszej witryny internetowej www.smzk.org a także strony SMZK na Facebooku.
    
ksiazki nn
    

Zarząd Główny Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, w związku z obchodami jubi-leuszu 60-lecia działalności naszej korporacji, organizuje wystawę

Publikacje książkowe autorstwa członków SMZK

Przedmiotem ekspozycji będą książki i inne druki zwarte, których autorem, współautorem lub redaktorem jest osoba organizacyjnie związana z naszym Stowarzyszeniem. Nadbitki artykułów, jak również pojedyncze teksty w pracach zbiorowych, czasopismach, seriach wydawniczych itp. nie będą przyjmowane.

Wernisaż zaplanowany jest na sobotę 22 września, a wystawa stanowić będzie jedną z imprez obchodów jubileuszowych.

Zwracamy się do członków SMZK z uprzejmą prośbą o wypożyczenie pojedynczych egzemplarzy książek własnych, które spełniają powyższe warunki. Publikacje te należy składać u Pani Joanny Łach, w Czytelni Głównej Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w Krośnie, ul. Wojska Polskiego 41, II piętro, w nieprzekraczalnym terminie do 19 września 2018 roku.

W związku z tym, iż "Wiadomości SMZK" docierają nie do wszystkich - prosimy o rozkol-portowanie niniejszego ogłoszenia wśród potencjalnie zainteresowanych osób.

Zobacz też >>

belka
Krempna
    
W sobotę 11 sierpnia 2018 roku miała miejsce wycieczka do Magurskiego Parku Narodowego. Przy względnej pogodzie, pięćdziesięciu uczestników wycieczki zrealizowało jej pełny program >> przygotowany przez Jana Stachyraka i Krzysztofa Urbanka.
Pamiątką tych miłych chwil jest galeria fotograficzna wycieczki >>
belka
Jubileusze
   

Kilka dni temu niewielkiej modyfikacji uległo menu naszej witryny. W związku z przygotowywanym jubileuszem 60-lecia SMZK wyodrębniliśmy do osobnej pozycji Jubileusze SMZK >> wszystkie te artykuły na naszej witrynie, które wykazują związek z kolejnymi rocznicami utworzenia naszego Stowarzyszenia.

Zbliżające się obchody 60-lecia SMZK z pewnością zapełnią tę rubrykę menu stosownymi materiałami.

belka 
VIII tom
      
W październiku 2017 roku otwarta została teka redakcyjna kolejnego - VIII - tomu serii "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu". Do końca kwietnia 2018 roku trzynastu autorów, którzy wcześniej zgłosili zamiar przygotowania artykułu do najnowszych Studiów krośnieńskich, przedstawiło nam swe teksty.
W toku intensywnych prac redakcyjnych nadesłane materiały tekstowe oraz ilustracyjne zostały ostatecznie przygotowane do składu typograficznego i druku, który - jak w przypadku tomów wcześniejszych - wykonuje dla nas Wydawnictwo RUTHENUS Rafała Barskiego w Krośnie.
W toku dalszych prac redakcyjnych ustalono ponadto kolejność artykułów w tomie oraz ich podział na rozdziały. W tej chwili - kiedy gotowe są już indeksy - VIII tom Studiów liczy po złożeniu 512 stronic, zaś ilustrowany jest 177 fotografiami, rysunkami i mapami.  
Radaktorami naukowymi tego tomu są: prof. dr hab. Franciszek Leśniak - redaktor tomów IV - VII oraz dr Tadeusz Łopatkiewicz, dotychczasowy sekretarz redakcji. Recenzentem zawartości merytorycznej jest prof. dr hab. Zdzisław Noga z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

W zamyśle wydawców przygotowywana książka poświęcona jest jubileuszowi 60-lecia działalności Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. Swą promocję będzie miała
w sobotę 22 września 2018, w trakcie imprez jubileuszowych. Już dziś zapraszamy na nie wszystkich zainteresowanych.


belka
Jubileusz 60
      
Od września zeszłego roku trwają intensywne przygotowania i prace organizacyjne nad planowanymi na 22-23 września 2018 imprezami Jubileuszu 60-lecia działalności Stowa-rzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.
Ustalony jest już ramowy Program obchodów jubileuszowych, na który złożą się:
 • Uroczysta Sesja Rady Miasta w Auli PWSZ w Krośnie
 • promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej
 • otwarcie wystawy "Wydawnictwa książkowe autorstwa członków SMZK"
 • koncert uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie - w sali koncertowej Szkoły
 • otwarcie wystawy fotografii Zdzisława Gila "Z przeszłości SMZK"
 • 45. Spotkanie "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec'2018"
Już dziś uprzejmie zapraszamy na Jubileusz wszystkich naszych członków i sympatyków, prosimy też o zarezerwowanie sobie tych dwóch dni (sobota-niedziela) w swoich kalendarzach.
belka
Studia 1 7
      
Od wielu dziesięcioleci bardzo ważnym aspektem aktywności naszego Stowarzyszenia jest działalność wydawnicza. W kwestii tej możemy pochwalić się wieloma opublikowanymi książkami, wśród których najpoważniejszym dokonaniem są tomy serii "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu". Do wcześniej wydanych sześciu tomów - w 2016 roku dołożyliśmy kolejny - siódmy. W tej chwili trwają prace redakcyjne nad tomem ósmym, którym uświetnić pragniemy Jubileusz 60-lecia Stowarzyszenia.
       
Zachęcamy do odwiedzania rubryki Wydawnictwa >> w naszej witrynie internetowej, zachęcamy również do wygodnego zamawiania egzemplarzy naszych książek bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej:
     
zamowienie
       
Wydawnictwa 2
belka
Uwaga!
Newsletter niniejszy rozsyłany jest z witryny internetowej SMZK automatycznie, do wszystkich zarejestrowanych użytkowników oraz subskrybentów.
Nic nie stoi na przeszkodzie aby korespondencję tę przesyłać dalej, do swoich bliskich i znajomych.
Zapraszamy do wstępowania w szeregi naszego stowarzyszenia >>
Archiwalne numery "Wiadomości SMZK" dostępne są pod linkiem Archiwum newsletterów >>

Administrator witryny  http://www.smzk.org

 


Lista artykułów

Nowości

 1. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - wykład dra t. Łopatkiewicza - 15 maja 2024
 2. "Ks. płk. Józef Panaś - duchowny, społecznik, żołnierz, patriota" - prelekcja dr inż. Stanisława Szafrana - 9 kwietnia 2024
 3. "Protokół dyplomatyczny na co dzień" - prelekcja płk Marka Kołacza - 5 marca 2024
 4. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 5. Tradycyjne "Spotkanie Opłatkowe" 2024 Oddziału Krakowskiego SMZK - 9 stycznia 2024
 6. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 7. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 8. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 9. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 11. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 12. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 13. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 14. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 15. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 16. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 17. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 18. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 20. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 21. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 22. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 23. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 24. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 25. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 26. Archiwum newsletterów
 27. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar