Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wiadomości SMZK nr 9(119)/2018
Temat: Wiadomości SMZK nr 9(119)/2018
Data wysyłki: 2018-06-03 11:55:12
Emisja #: 119
Zawartość:

 

Kliknij tutaj >> jeśli masz problemy z wyświetleniem tego newslettera

Winieta jubileuszowa
       

Szanowni Państwo!

Przed nami jeszcze czerwiec i wkrótce - wakacje. Praca stowarzyszeniowa nie zwalnia jednak, co więcej - jest wyjątkowo intensywna, jak na tę porę roku. Główną uwagę skupiamy na przygoto-waniach do Jubileuszu 60-lecia naszego Stowarzyszenia, który odbędzie się w sobotę-niedzielę 22-23 września 2018. Jednocześnie trwają gabinetowe prace redakcyjne nad kolejnym - ósmym już - tomem serii wydawniczej "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu", którym uczcić pragniemy nasz piękny jubileusz.

Gotowe są już programy dwóch jednodniowych wycieczek krajoznawczych, na które zapraszamy wszystkich w lipcu i sierpniu (szczegóły niżej).

Za kilka dni rozpoczyna się Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona Wojciechowi Portiusowi - przedsięwzięcie którego Stowarzyszenie jest współorganizatorem, wespół z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Krośnie, Uniwersytetem Jagiellońskim i Stowarzysze-niem Portius.
Kilka dni później - bierzemy udział w Dniach Krosna, zapraszając Państwa do naszego stoiska z wydawnictwami.


Zachęcamy do lektury "Wiadomości SMZK" oraz wizyty na naszej witrynie internetowej.

Zapraszamy do lektury newslettera! Zapraszamy do udziału w imprezach Stowarzyszenia. Zapraszamy do regularnego odwiedzania naszej witryny internetowej www.smzk.org a także strony SMZK na Facebooku.
    
Rudawka
    

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej organizuje w sobotę 7 lipca 2018 roku Wyjazd studyjny "Beskid Niski bogactwem natury"

Program wycieczki:

- spacer ścieżką przyrodniczą
- spotkanie z Panem Pawłem Panasiem - nadleśniczym Nadleśnictwa Rymanów
- Prelekcja multimedialna Pana Jana Stachyraka "BOGACTWO PRZYRODY WOKÓŁ NAS - PRZYRODA W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM"
- ognisko z kiełbasą połączone z biesiadą

 • godz. 17:00 - powrót do Krosna

Kierownictwo wycieczki: Pan Jan Stachyrak (tel. 692-345-547) oraz Pan Krzysztof Urbanek (tel. 606 879 045)

Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 40 zł (ubezpieczenie, przejazd autokarem, kiełbaska z ogniska).
Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane będą we wtorki i czwartki, w godz. 14:00-16:00 w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Krośnie, ul. Grodzka 10, w nieprzekraczalnym terminie od 8 czerwca do 3 lipca 2018 roku. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Szczegółowy program wycieczki >> zamieszczony jest na stowarzyszeniowej witrynie internetowej.

ZAPRASZAMY
belka
Portius
      

W imieniu organizatorów - Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie,Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej oraz Stowarzyszenia PORTIUS - zapraszamy do wzięcia udziału w

Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Robert Wojciech Portius de Lanxeth
krośnieński mieszczanin, kupiec i fundator

organizowanej w czterechsetlecie osiedlenia się Szkota w Krośnie

Konferencja odbędzie się w dniach 4-5 czerwca 2018 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

   

Czytaj więcej o Konferencji >>
Pobierz program dwudniowych wykładów >>
Obejrzyj wywiad TVP Rzeszów z dr Piotrem Łopatkiewiczem >> współorganizatorem Konferencji

belka
Dni Krosna 2018
    

W dniach 8-10 czerwca 2018 odbędą się Dni Krosna - miasta szkła. Tradycyjnie już Stowarzyszenie nasze zorganizuje na rynku stoisko z własnymi wydawnictwami książkowymi. 

Zapraszamy wszystkich Państwa do odwiedzenia naszego stoiska na rynku, w niedzielne popołudnie 10 czerwca 2018, od godz. 15:00.

Miło nam będzie spotkać się z wszystkimi regionalistami i miłośnikami Krosna i regionu.

belka
TVP3
    
1 czerwca 2018 roku Telewizja Polska Oddział w Rzeszowie wyemitowała wywiad >> z dr. Piotrem Łopatkiewiczem, poświęcony sylwetce Roberta Wojciecha Portiusa. Rozmowa przeprowadzona została w kontekście rozpoczynającej się w najbliższy poniedziałek Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej sylwetce Szkota.

Zachęcamy do obejrzenia tej relacji >>

belka
VIII tom
      
W październiku 2017 roku otwarta została teka redakcyjna kolejnego - VIII - tomu serii "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu". Do końca kwietnia 2018 roku trzynastu autorów, którzy wcześniej zgłosili zamiar przygotowania artykułu do najnowszych Studiów krośnieńskich, przedstawiło nam swe teksty.
W toku intensywnych prac redakcyjnych nadesłane materiały tekstowe oraz ilustracyjne zostały ostatecznie przygotowane do składu typograficznego i druku, który - jak w przypadku tomów wcześniejszych - wykonuje dla nas Wydawnictwo RUTHENUS Rafała Barskiego w Krośnie.
W toku dalszych prac redakcyjnych ustalono ponadto kolejność artykułów w tomie oraz ich podział na rozdziały. Już w tej chwili - a nie są jeszcze gotowe indeksy - VIII tom Studiów liczy po złożeniu 422 stronice (1 064 309 znaków), zaś ilustrowany jest 177 fotografiami, rysunkami i mapami.  

Prof. dr hab. Franciszek Leśniak - redaktor tomów IV - VII, zgłosił niedawno propozycję, przyjętą już przez Zarząd Główny SMZK, aby współredaktorstwo naukowe Studiów krośnieńskich powierzyć dr. Tadeuszowi Łopatkiewiczowi, dotychczasowemu sekretarzowi redakcji. Tym samym - od tomu VIII seria będzie miała dwóch redaktorów naukowych, zaś recenzentem zawartości merytorycznej będzie prof. dr hab. Zdzisław Noga z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

W zamyśle wydawców przygotowywana książka poświęcona jest jubileuszowi 60-lecia działalności Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. Swą promocję będzie miała w sobotę 22 września 2018, w trakcie imprez jubileuszowych. Już dziś zapraszamy na nie wszystkich zainteresowanych.

belka
Jubileusz 60
      

Od września zeszłego roku trwają intensywne przygotowania i prace organizacyjne nad planowanymi na 22-23 września 2018 imprezami Jubileuszu 60-lecia działalności Stowa-rzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.

Ustalony jest już ramowy Program obchodów jubileuszowych, na który złożą się:
 • Uroczysta Sesja Rady Miasta w Auli PWSZ w Krośnie
 • promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej
 • otwarcie wystawy "Wydawnictwa książkowe autorstwa członków SMZK"
 • koncert uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie - w sali koncertowej Szkoły
 • otwarcie wystawy fotografii Zdzisława Gila "Z przeszłości SMZK"
 • 45. Spotkanie "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec'2018"
Już dziś uprzejmie zapraszamy na Jubileusz wszystkich naszych członków i sympatyków, prosimy też o zarezerwowanie sobie tych dwóch dni (sobota-niedziela) w swoich kalendarzach.
belka
RODO
   

Szanowni Państwo

Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej przekazuje poniższe informacje dotyczące gromadzenia Państwa danych osobowych w związku z prowadzoną działalnością statutową.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby realizacji działalności statutowej Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie

1. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej informuje Panią/Pana, iż będzie Administratorem Danych Osobowych obejmujących: adres poczty elektronicznej.

2. Celem i podstawą przetwarzania zebranych danych osobowych jest realizacja działalności statutowej Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, obejmującej promocję i upowszechnianie kultury zgodnie z art.6 ust1 lit. a i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

3. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej informuje, iż gromadzone dane nie będą nigdzie przekazywane.

4. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej informuje, że w związku z przechowywaniem przez organizację Państwa danych osobowych na potrzeby realizacji działalności statutowej i promocyjnej, mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych;
 • sprostowania (aktualizowania) swoich danych;
 • bycia zapomnianym (usunięcia swoich danych);
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Jednocześnie informujemy, że Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie od 1 maja 2018 r. wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich spraw w zakresie danych osobowych pod adresem mailowym: iodo@smzk.org

belka
Studia 1 7
      
Od wielu dziesięcioleci bardzo ważnym aspektem aktywności naszego Stowarzyszenia jest działalność wydawnicza. W kwestii tej możemy pochwalić się wieloma opublikowanymi książkami, wśród których najpoważniejszym dokonaniem są tomy serii "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu". Do wcześniej wydanych sześciu tomów - w 2016 roku dołożyliśmy kolejny - siódmy. W tej chwili trwają prace redakcyjne nad tomem ósmym, którym uświetnić pragniemy Jubileusz 60-lecia Stowarzyszenia.
       
Zachęcamy do odwiedzania rubryki Wydawnictwa >> w naszej witrynie internetowej, zachęcamy również do wygodnego zamawiania egzemplarzy naszych książek bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej:
     
zamowienie
       
Wydawnictwa 2
belka
Uwaga!
Newsletter niniejszy rozsyłany jest z witryny internetowej SMZK automatycznie, do wszystkich zarejestrowanych użytkowników oraz subskrybentów.
Nic nie stoi na przeszkodzie aby korespondencję tę przesyłać dalej, do swoich bliskich i znajomych.
Zapraszamy do wstępowania w szeregi naszego stowarzyszenia >>
Archiwalne numery "Wiadomości SMZK" dostępne są pod linkiem Archiwum newsletterów >>

Administrator witryny  http://www.smzk.org

 

1 064 309

Lista artykułów

Nowości

 1. Przedstawiciele Zarządu Oddziału SMZK w Krakowie z wizytą u JM Rektora AGH prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa
 2. Wznowienie działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
 3. Plan pracy Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2022/2023
 4. Biogram Stanisława Pomprowicza (1925-2022)
 5. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 6. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 7. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 8. "Z Poetą pod rękę..." - relacja z V Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha - 23 października 2019
 9. Relacja ze Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Rymanów 2019" - 21 września 2019
 10. Plan pracy Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2019/2020
 11. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 12. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 13. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 14. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 15. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 16. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 17. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 18. Władze Stowarzyszenia w XVII kadencji (2017-2020)
 19. Archiwum newsletterów
 20. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar